• Dział Personalny

  Administracja HR i Płace, Zarządzanie Kadrami, Projektowanie Nauczania, Rekrutacja, HRIS, Zarządzanie Projektami Różnorodności...

Dołącz do naszego działu kadr!

Czy jesteś zainteresowany pracą jako HR Manager lub HR Project Manager? Zespoły HR są odpowiedzialne za definiowanie i wspieranie wdrażania polityk kadrowych FM Logistic. Do ich zadań należy pozyskiwanie talentów, takie jak definiowanie strategii i procesów rekrutacyjnych, pozyskiwanie i zarządzanie marką pracodawcy itp.

Zadania obejmują również wynagrodzenia i świadczenia, takie jak określanie polityki wynagrodzeń, a także świadczenia pieniężne lub rzeczowe, zarządzanie talentami z integracją nowych pracowników, rozwój umiejętności, ocena wyników itp.
Dział HR zarządza również naszym centrum kształcenia i rozwoju, FM University, tworząc i wdrażając odpowiednią ofertę szkoleniową, która jest łatwo dostępna dla wszystkich zespołów, a także nasz system informacji o zasobach ludzkich (HRIS) z projektowaniem i wdrażaniem w Grupie poziom wspólnego narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

Praca w dziale kadr

Aplikuj teraz

Czym zajmuje się HR Project Manager?

Rola HR Project Managera jest istotna, ponieważ logistyka to zawód, w którym element ludzki jest najcenniejszym zasobem w FM Logistic.
Jego zadania są zróżnicowane i ekscytujące: rekrutacja, zarządzanie wydajnością, integracja i rozwój pracowników itp. Musi również rozumieć biznes, aby jak najlepiej odpowiadać na zapotrzebowanie. Pamiętanie o kulturze i wartościach firmy ma kluczowe znaczenie dla skutecznej rekrutacji. HR Project Manager uczestniczy w organizacji działań i komunikacji. Jest to bogata funkcja, która pozwala mu na pełne poznanie zawodu HR. W FM Logistic oferujemy różne role HR Project Managera: Global HR Project Manager, Senior HR Project Manager…

Wynagrodzenie HR Project Managera jest bardzo konkurencyjne na światowym poziomie.

Pracuj jako HR Manager w FM Logistic!

W FM Logistic HR Manager zarządza zasobami ludzkimi magazynu we wszystkich jego elementach. Opracowuje i wdraża niezbędne środki dostosowania i optymalizacji zasobów ludzkich do celów ekonomicznych magazynu zgodnie z przepisami socjalnymi, regulacjami wewnętrznymi, zasadami bezpieczeństwa, polityką kadrową, procesami biznesowymi, procedurami operacyjnymi, podejściem jakościowym i wartości. Zadania polegają na rekrutacji, przyjmowaniu i onboardingu pracowników, zarządzaniu ich życiem administracyjnym, rozwijaniu umiejętności, prowadzeniu relacji społecznych, przekazywaniu informacji HR (komunikacja wewnętrzna) oraz wdrażaniu polityki HR.

Pracuj jako analityk ds. raportowania HR w FM Logistic!

Rola Analityka Raportowania HR jest kluczowa w rozwoju FM Logistic. W firmie zorientowanej na ludzi HR Reporting Analyst pomaga zespołowi HR w wypełnianiu jego misji.

Odpowiada za konfigurację i utrzymanie platformy Workday, naszego HRIS oraz raportowanie poprzez rozwijanie oferty raportowania dla biznesu we współpracy z ekspertami, HR i menedżerami.

Jakie są główne obowiązki analityka ds. sprawozdawczości HR? Zadania są zróżnicowane i ekscytujące i obejmują identyfikowanie nowych projektów i ulepszanie istniejącego modelu w celu zwiększenia wydajności prognozowania, w tym automatyzację prognoz i procesów.
Analityk ds. Raportowania HR zaleca i dostarcza ulepszenia wydajności związane z przepływem pracy raportowania. Będzie również pracował z dużymi zbiorami danych, aby budować potoki danych i analizy na potrzeby zarządzania i raportowania biznesowego, współpracując z grupami wielofunkcyjnymi, takimi jak HR, Finanse, Księgowość i IT, aby zrozumieć potrzeby i zaproponować sposoby wykorzystania technologii w celu zwiększenia wydajności procesów we wszystkich grupach.

Misje są bogate, a wynagrodzenie konkurencyjne. Czekamy na Ciebie!

Dołącz do nas jako analityk zmian!

Czym zajmuje się analityk zmian w FM Logistic?
W FM Logistic analityk zmian koordynuje, przygotowuje i realizuje działania komunikacyjne i szkoleniowe związane z systemami informatycznymi HR i powiązanymi zmianami procesów na poziomie grupy, w tym koordynację forów przywódczych, biuletynów lub alertów dla pracowników, witryn informacyjnych i podręczników, programów szkoleniowych i innych powiązanych aktywa.

Analityk Zmiany aktywnie przyczynia się również do doskonalenia strategii zarządzania zmianą, która zapewni efektywną i wydajną komunikację zgodną z odbiorcami i celami. Współpracuje również z zespołem wsparcia HRIS i funkcją HR w celu opracowania i wykonania planów komunikacji, map referencyjnych, planów treningowych i planów zarządzania odpornością oraz pomiaru skuteczności komunikacji i szkolenia w celu zidentyfikowania możliwości poprawy.

Czym zajmuje się analityk funkcjonalny?

W FM Logistic analityk funkcjonalny zajmuje bardzo centralną pozycję. Zmotywowany danymi i osiąganiem celów analityk funkcjonalny ma wiele obowiązków.

Pełni rolę partnera HRIS wspierającego obszary zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), śledzenia czasu pracy i zarządzania nieobecnościami w Workday, jako silny doradca HR Business Partners. Zaprojektuje i utrzyma konfigurację systemu, w tym organizację nadzorczą, organizacje niestandardowe, lokalizację, grupę wynagrodzeń itp. oraz będzie utrzymywać wartości danych podstawowych w Workday.

Functional Analyst testuje, weryfikuje i wdraża zmiany procesów w Workday. Pracuje nad osiągnięciem oczekiwanych celów biznesowych. Przekazuje również informacje zwrotne kierownikowi zespołu Workday, członkom zespołu Workday i klientom wewnętrznym, w stosownych przypadkach, uczestniczy w zaplanowanych i doraźnych szkoleniach w celu poprawy znajomości zasad i procesów oraz zajmuje się innymi projektami i zadaniami zgodnie z potrzebami firmy.

Czy to brzmi jak ty? Aplikuj teraz!

Jeśli chcesz dołączyć do zmotywowanego i dynamicznego zespołu, zgłoś się do FM Logistic!

Wciąż w pobliżu? Dołącz do nas!

 • #Zawodowcy w magazynach

  Stale poszukujemy ambitnych ludzi do pracy, jako operatorzy wózków widłowych, pracowników magazynowych czy liderów pakowania.

  Zobacz więcej
 • Dlaczego FM Logistic?

  W FM Logistic każdego dnia wykraczamy poza to, co możliwe, aby znaleźć kreatywne rozwiązania dla wyzwań szybko zmieniającej się branży łańcucha dostaw.

  Zobacz więcej
 • #Zawodowcy w biurze

  Praca w FM Logistic to różnorodne wyzwania i szerokie możliwości rozwoju w ramach Grupy.

  Zobacz więcej
 • Strefa przyszłych #Zawodowców

  W FM Logistic nie ma jednej, utartej ścieżki kariery. U nas masz realny wpływ na to, jak rozwinie się twoja kariera!

  Zobacz więcej