FM Foundation

Od zawsze angażowaliśmy się w działania społeczne, a z okazji 50-lecia istnienia FM Group w 2017 roku zdecydowaliśmy się powołać naszą fundację korporacyjną.

FM Foundation łączy zaangażowanie społeczne pracowników z profesjonalnym sponsoringiem. Działalność Fundacji wzmacnia odpowiedzialność naszej Grupy wobec społeczeństwa, w którym żyjemy.

  • 67

    projektów wspieranych przez FM Foundation

  • 13167

    beneficjentów

  • 12

    krajów zaangażowanych w działania na rzecz integracji lub pomocy dzieciom

Działajmy razem na rzecz integracji społecznej

FM Foundation wspiera działania pracowników Grupy FM w dwóch głównych obszarach:

INTEGRACJI

przez projekty skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej, wspierające zdobycie wiedzy i umiejętności oraz odzyskanie wiary w siebie i powrót do właściwego funkcjonowania społecznego,

DZIECIŃSTWA

przez działania na rzecz dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, oferujące poprawę warunków życia oraz możliwości rozwoju i integracji.

Zapraszamy pracowników firmy do zaangażowania się w działania sponsorskie Fundacji. W ten sposób nadajemy większe znaczenie podejmowanym inicjatywom oraz wcielamy w życie takie wartości firmy, jak zaufanie, efektywność i otwartość.

Swoim wsparciem obejmujemy projekty przygotowywane wspólnie z organizacjami pożytku publicznego, tak by korzystały na nich społeczności mieszkające w pobliżu miejsc, w których działa Grupa. To ważne, by nieść pomoc sąsiadom w potrzebie i widzieć rzeczywisty wpływ swojej pracy na otaczające środowisko.

Nasze działania na całym świecie

Aktualności FM Foundation