FM Foundation
FM Foundation

Fundacja FM – Raport roczny 2022/2023

FM FOUNDATION wspiera dzieci w niekorzystnej sytuacji społecznej i integruje społecznie ludzi ku lepszej przyszłości.

Na stronie 26 sierpnia, 2023

Fundacja FM wspiera, towarzyszy i współtworzy społecznie innowacyjne projekty prowadzone przez pracowników Grupy w obszarach:

  • Integracji społecznej, dzięki działaniom na rzecz osób w trudnej sytuacji lub na marginesie społeczeństwa w celu umożliwienia im zajęcia swojego miejsca w życiu społecznym;
  • Zapewnienia lepszego dzieciństwa, dzięki działaniom na rzecz dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej lub zagrożonych wykluczeniem w celu poprawy ich warunków życia i możliwości rozwoju.

Działania opisane w niniejszym raporcie odzwierciedlają skalę mobilizacji i osobistego zaangażowania pracowników Grupy poprzez wolontariat pracowniczy, który nadaje znaczenie działaniom wspieranym przez Fundację. Różnorodność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, z którymi współpracujemy, a także liczba krajów, w których nasze działania mają miejsce, obrazuje zakres naszych działań.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?