Nasze cele

Dbamy o odpowiedzialną konsumpcję

Łańcuch dostaw znajduje się w samym centrum nowoczesnej gospodarki i stanowi jej istotne ogniwo. Wraz z partnerami i klientami jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie i wdrażanie nowych, omnichannelowych, zrównoważonych łańcuchów dostaw, które umożliwią każdemu z nas bardziej ekologiczną konsumpcję.

Wspólnie z klientami tworzymy pionierskie modele odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.

Angażujemy się w zdobywanie najnowszej wiedzy o konsumentach i trendach rynkowych, by wspierać odpowiedzialną konsumpcję realizowaną z poszanowaniem ludzi i planety.

Projektujemy odpowiedzialne łańcuchy dostaw

Wzmacniamy naszą firmę, dbając o naszych ludzi. Tworząc w pracy kulturę wzajemnego wsparcia, dajemy pracownikom możliwość zmiany świata na lepsze, począwszy od naszej firmy, przez klientów, społeczności, a na planecie skończywszy. Nasza kultura jest zakorzeniona w przedsiębiorczości i pasjonujemy się odkrywaniem nowych terytoriów.

 

Działając wspólnie, wykorzystujemy inteligencję zbiorową, by wprowadzać zmiany, które mają znaczenie.

Nasze wartości

 • Zaufanie

  Każdy pracownik jest ważny i zasługuje na szacunek, uwagę i życzliwość. Obdarzeni zaufaniem ludzie mogą dać z siebie to co najlepsze, znaleźć nową energię do działania, pracować wspólnie i samodzielnie. Zaufanie jest podstawą trwałych relacji wewnątrz firmy, a także z klientami i partnerami. Jest to podstawowa zasada, która jest rozwijana w miarę upływu czasu.

 • Efektywność

  Długoterminową ambicją firmy jest utrzymanie satysfakcji klientów oraz wysokiego poziomu wyników. Wynik ten został osiągnięty poprzez dążenie do jak najwyższej jakości, bezpieczeństwa i ciągłego doskonalenia. Nasi pracownicy są kluczem do realizacji celów poprzez ich zalety, zbiorowe zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności.

 • Otwartość

  W ciągle zmieniającym się świecie, firma musi stale rozwijać się i unowocześniać w celu zapewnienia swoim klientom najlepszych usług. Otwartość pozwala na kwestionowanie istniejących procedur, słuchając wszystkich zaangażowanych stron. Ta wartość tworzy relacje typu win-win w duchu partnerstwa, pozwalając pracownikom wykazywać inicjatywę i kreatywność.

Dowiedz się więcej o FM Logistic

 • FM Foundation

  Od zawsze angażowaliśmy się w działania społeczne, a z okazji 50-lecia istnienia FM Group w 2017 roku zdecydowaliśmy się powołać naszą fundację korporacyjną.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie

  Nadzór właścicielski FM Logistic spełnia międzynarodowe standardy. Składa się z niezależnego komitetu sterującego i zarządu.

  Zobacz więcej
 • Kluczowe dane

  W FM Logistic zatrudniamy 27 500 osób, które głęboko wierzą, że łańcuchy dostaw mogą pozytywnie wpływać na ludzi i planetę. Naszą wizję realizujemy w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.

  Zobacz więcej
 • Polityka ESG

  Świat znajduje się na rozdrożu. Musimy działać już teraz. Dlatego każdego dnia staramy się wspólnie doskonalić łańcuchy dostaw, by konsumpcja stawała się coraz bardziej odpowiedzialna i ekologiczna.

  Zobacz więcej