Zarządzanie

O kierunku i przyszłości FM Logistic decyduje ośmiu dyrektorów, czterech niezależnych i czterech należących do rodziny. Ten zgrany zespół posiada dogłębną wiedzę o firmie i ściśle współpracuje z komitetem sterującym.

 • Mimo że firma nie jest notowana na giełdzie, wielkość obrotów i międzynarodowy zasięg FM Logistic skłoniły nas do stworzenia silnej struktury zarządzania. Przedsiębiorstwem kieruje tyle samo dyrektorów będących członkami rodziny co osób z nim niezwiązanych. Wyznaczyliśmy również wyraźną granicę między obowiązkami komitetu sterującego a zarządem.

  Posiadamy strukturę dużej, międzynarodowej grupy, zachowując elastyczność charakterystyczną dla firm rodzinnych czy niezależnych. Nasz model zarządzania potwierdził swoją skuteczność podczas takich wydarzeń jak nominacje na kluczowe stanowiska, duże inwestycje kapitałowe, przejęcia czy ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa. Wszystkie organy zarządcze wywiązały się ze swoich zadań. Kiedy każdy ma jasno określoną rolę, zapadają zdecydowane decyzje.

  Jean-Claude MICHEL Chairrman

 • Jestem dumny, że mogę pełnić funkcję przewodniczącego komitetu sterującego. W ciągu ostatnich 20 lat pracy w FM Logistic stopniowo zdobywałem wiedzę i doświadczenie, które pozwalają mi dziś z powodzeniem kierować firmą. Zaufanie, wydajność i otwartość to sedno skutecznego działania naszej firmy oraz zadowolenia klientów i partnerów.
  Wraz z moimi kolegami z komitetu sterującego z entuzjazmem przyjmujemy te postawy, by utrzymać silną kulturę organizacji.

  Jean-Christophe MACHET CEO FM Logistic

Rada Nadzorcza

Rada dyrektorów ustala strukturę finansową i prawną firmy oraz zatwierdza strategię (wejście do nowych krajów, sektorów rynku itp.) zaproponowaną przez komitet sterujący.

 • Jean-Claude MICHEL Chairman
 • Claude FAURE Co-founder of FM Logistic and Honorary President
 • Régis BELLO Independent director
 • Gilles FAURE Director – Family stakeholder
 • Marie-Laure FAURE Director – Family stakeholder
 • Olivier FAURE Director – Family stakeholder
 • Vincent MERCIER Independent director
 • Monique ZOMENO Independent director

Zarząd FM Logistic na Centralną Europę

Zarząd FM Logistic CE kieruje rozwojem i obsługą biznesu Grupy w obszarze Europy Centralnej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

 • Yannick BUISSON Managing director for Western & Central Europe
 • Blanka BORKOWSKA Human Resources Director CE
 • Marta ZONIK Finance Director CE
 • Rafał WOŹNIAK Operations Director Poland
 • Tomasz OCZKOWSKI Commercial Director CE
 • Guilhem VICAIRE Director of Business Solutions – CE and Operations Director of the Czech Republic and Slovakia
 • Jacek Oraczewski Transport Director

Organizacja Grupy FM

Grupa FM

 • FM Holding

  FM Holding jest fundamentem całej Grupy. Doskonale odgrywa swoją rolę jako spoiwo między akcjonariuszami i poszczególnymi spółkami, zachowując równowagę w dążeniu do osiągania wyników i długoterminowego wzrostu. FM Holding posiada strukturę zarządzania dopasowaną do swojej wielkości. Opiera się ona na zarządzie i radzie nadzorczej, złożonej z dyrektorów pochodzących z różnych środowisk, w tym członków rodzin Faure i Machet, niezaangażowanych w zarządzanie firmą i niepełniących funkcji wykonawczych.

  Ich obowiązki są wyraźnie rozdzielone, ale przyświeca im wspólny cel: zapewnienie długofalowej przyszłości Grupie FM.

 • FM Holding Corporate

  „Misja FM Holding Corporate polega na ugruntowaniu bezpiecznej działalności biznesowej przez sprawowanie większej kontroli nad finansowaniem, ryzykiem i wprowadzaniem innowacji. FM Holding Corporate jest spółką konsolidującą, która korzysta ze zbiorowej inteligencji na rzecz FM Logistic i Batilogistic, zachowując jednocześnie autonomię każdego podmiotu”.

  Olivier Faure, prezes FM Holding Corporate

 • FM Logistic

  Założona w 1967 roku we Francji firma FM Logistic dziś jest niezależnym operatorem logistycznym, obsługującym branże FMCG, handlu detalicznego, kosmetyków, produkcji przemysłowej i ochrony zdrowia. Działamy w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. W roku finansowym zakończonym w marcu 2020 roku osiągnęliśmy przychody w wysokości 1,43 mld euro, zatrudniając ponad 27 500 pracowników w pełnym wymiarze godzin.

  W FM Logistic inwestujemy w innowacje, by oferować zrównoważone rozwiązania w łańcuchu dostaw, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów, rozwój handlu elektronicznego, dystrybucji wielokanałowej i logistyki miejskiej.

 • Bâti Logistic

  Spółka Batilogistic należy do Grupy FM i działa na rynku nieruchomości dedykowanych logistyce. Jej główną rolą jest zarządzanie wybudowanymi nieruchomościami oraz optymalizacja portfolio posiadanych aktywów. Wspierana przez doświadczenie pracowników NG Concept – ekspertów finansowych, deweloperów, logistyków i budowniczych – Batilogistic dostarcza globalne rozwiązania budowlane dla operatorów logistycznych w Europie i Azji. Jej obecność w naszej Grupie gwarantuje dostęp do kapitału i zasobów nieruchomości, innowacyjnych koncepcji budynków oraz różnorodnych rozwiązań budowlanych.

  Jako firma z wizją Batilogistic projektuje nowe obszary rozwoju dla operacji logistycznych. Skuteczne zarządzanie nieruchomościami Batilogistic doskonaliła przez 20 lat efektywnego działania w sektorze nieruchomości we Francji i na świecie.

 • NG Concept

  „NG Concept to firma projektowo-budowlana, która w oparciu o bogate doświadczenie, umiejętności i pasję swoich pracowników tworzy innowacyjne nieruchomości logistyczne »pod klucz«.

  Wspieramy naszych klientów od momentu przedstawienia potrzeb aż do chwili, gdy realizowane są pierwsze operacje.

  Przygotowując się do tego, co przyniesie przyszłość, zapewniamy pracownikom indywidualne wsparcie w trakcie ich całej kariery zawodowej. Przyszłość to również inwestycje w innowacje i technologie cyfrowe, które pomagają przewidywać zmiany biznesowe”.

  Pierre Orsatti – CEO

 • FM Foundation

  Działajmy razem, by zwiększyć integrację społeczną.

  FM Foundation powstała w 2017 roku, kiedy Grupa FM obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Dzięki realizowanym przez nią projektom chcemy stać się bardziej odpowiedzialni społecznie i jeszcze mocniej włączyć się w dynamiczny rozwój lokalnych społeczności sąsiadujących z naszymi magazynami. Wszystkie działania podejmowane przez Fundację mają na celu zrównoważony rozwój, zakorzeniony w wartościach firmy takich jak zaufanie, wydajność i otwartość.

  Misją FM Foundation jest wspieranie integracji społecznej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i niesienie pomocy dzieciom wymagającym szczególnej troski lub pochodzących z nieuprzywilejowanych środowisk.

  W ramach Fundacji FM tworzymy i współtworzymy innowacyjne projekty społeczne, których beneficjentami są osoby mieszkające w pobliżu naszych lokalizacji. Dzięki temu mamy pewność, że podejmowane przez nas działania mają realny wpływ na lokalną społeczność.

  A co najważniejsze, to pracownicy realizują i wspierają projekty prowadzone przez Fundację, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z potrzebującymi i nadając jeszcze większe znaczenie swojej pracy.

  Ucz się więcej

Dowiedz się więcej o FM Logistic?

 • FM Foundation

  Od zawsze angażowaliśmy się w działania społeczne, a z okazji 50-lecia istnienia FM Group w 2017 roku zdecydowaliśmy się powołać naszą fundację korporacyjną.

  Zobacz więcej
 • Nasze cele

  Dbamy o odpowiedzialną konsumpcję

  Zobacz więcej
 • Zrównoważony rozwój

  Świat znajduje się na rozdrożu. Musimy działać już teraz. Dlatego każdego dnia staramy się wspólnie doskonalić łańcuchy dostaw, by konsumpcja stawała się coraz bardziej odpowiedzialna i ekologiczna.

  Zobacz więcej
 • Kluczowe dane

  W FM Logistic zatrudniamy 27 500 osób, które głęboko wierzą, że łańcuchy dostaw mogą pozytywnie wpływać na ludzi i planetę. Naszą wizję realizujemy w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.

  Zobacz więcej