Raporty roczne
Raporty roczne

Raport roczny 2021/2022

FM Logistic publikuje raport roczny za okres 2021/2022

Na stronie 14 lipca, 2022

  • Przychody wyniosły 1,518 mld euro, co stanowi wzrost o 10,7% przy stałych kursach wymiany
  • EBIT osiągnął 31,5 miliona euro
  • W zeszłym roku podpisano umowy o wartości 262 milionów euro. 60% umów dotyczy sprzedaży omnichannel

FM Logistic opublikował wyniki finansowe za rok obrotowy, który zakończył się 31 marca 2022 roku. Pełne rezultaty są dostępne w sprawozdaniu rocznym. Operator osiągnął przychody w wysokości 1,518 mld euro za rok obrotowy 2021-2022. Oznacza to wzrost o 10,7% (przy stałych kursach wymiany) w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost był możliwy dzięki wysokiej dynamice sprzedaży w sektorze omnichannel oraz większemu udziałowi działalności e-commerce z tytułu nowo podpisanych umów.

Zysk przed opodatkowaniem i odsetkami (EBIT) wyniósł 31,5 miliona euro. Rok obrotowy 2021-22 był czasem dużych inwestycji, których celem było wspieranie złożonych projektów dotyczących start-upów biznesowych i automatyzacji. Przedsięwzięcia te przyniosą korzyści w perspektywie długoterminowej.

Po raz kolejny, mimo wzlotów i upadków gospodarki oraz trudnej sytuacji globalnych łańcuchów dostaw, FM Logistic zademonstrowało swoją siłę i wysoką odporność. Przychody wzrosły o 10,7%. Podpisaliśmy nowe umowy o wartości 262 milionów euro. 60% z nich dotyczy omnichannel. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na niezwykłą wytrwałość wykazaną przez naszych pracowników, którzy – mimo licznych lockdownów – zaprezentowali niesłabnące zaangażowanie w ukończenie najbardziej złożonych projektów dla naszych klientów. 2021 rok to również wdrożenie naszego planu strategicznego Powering 2030, który koncentruje się na promocji zrównoważonego łańcucha dostaw omnichannel – dla naszych klientów i we współpracy z nimi. Kwestie klimatyczne to sprawa, która dotyczy nas wszystkich i chcemy znaleźć się w gronie tych, którzy nie siedzą bezczynnie a podejmują działania” – powiedział Jean-Christophe Machet, CEO FM Logistic.

Rozwój FM Logistic w Centralnej Europie

Przychody operatora w regionie Centralnej Europy (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) wzrosły na poziomie zbliżonym do globalnego, tj. 10,6%.

Wzrost biznesu zapewniły przede wszystkim rosnące operacje w kanale e-commerce. Liczba zamówień obsługiwanych przez operatora w tym sektorze zwiększyła się rok do roku o około 30%. Jest to efekt rozpoczęcia operacji dla nowych klientów np. Yves Rocher, Maxi Zoo w Polsce oraz przedłużenie i rozszerzenie umów z dotychczasowymi, m.in. babymarkt.de i Bauhaus w Czechach. Suma obrotów wszystkich podpisanych nowych kontraktów, dla wszystkich produktów operatora (logistyka kontraktowa, omnichannel, transport, co-packing) wyniosła 62 mln. EUR, Start części zaplanowany jest jednak dopiero na rok budżetowy 2022/23.

W związku z dynamicznym rozwojem zwiększyła się też liczba lokalizacji prowadzonych przez FM Logistic w tym regionie. W ubiegłym roku przybyły 3 kolejne: w Lędzinach na Śląsku, gdzie operator obsługuje dużego klienta z branży retail, Wiskitki między Łodzią a Warszawą – własny magazyn firmy, w którym operacje logistyczne uruchomiono w lutym br. i jednocześnie ruszyła budowa kolejnego modułu oraz Głogów na Dolnym Śląsku – inwestycja zrealizowana przez Panattoni. Zakończyła się także rozbudowa magazynu FM Logistic w Błoniu k. Warszawy, który liczy obecnie 85 tys. mkw i jest największym centrum dystrybucji dla branży farmaceutycznej w regionie Centralnej Europy. O kolejne 11 tys. mkw powiększyła się też platforma logistyczna w Będzinie, a w Czechach dwukrotnie zwiększono powierzchnię magazynową obiektu w Lovosicach. Łącznie FM Logistic w Centralnej Europie zyskał do dyspozycji dodatkowe 200 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Rosnący popyt na rozwiązania omnichannel i logistykę miejską

Globalna wartość 262 mln. EUR nowych kontraktów zawartych w roku obrotowym 2021/22 świadczy o wysokiej dynamice wzrostu w Europie i Azji, zwłaszcza w obszarze klientów międzynarodowych w sektorze FMCG.

Chcąc wesprzeć swój dynamiczny rozwój sieć sklepów zoologicznych Maxi Zoo powierzyła FM Logistic dostawy do 263 sklepów we Francji oraz przygotowanie i wysyłkę zamówień internetowych. Magazyn w Savigny-sur-Clairis we Francji (57 000 mkw) obsługuje stock 15 tys. artykułów i niemal 5 milionów zamówień rocznie, spośród których 1,2 miliona stanowią zamówienia online dla klientów indywidualnych. Od grudnia 2021 roku FM Logistic obsługuje również kanał e-commerce dla polskich i niemieckich klientów sieci Maxi Zoo w nowym magazynie o powierzchni 35 tys. mkw Głogowie, w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami wolumen do końca 2022 wyniesie 3 miliony zamówień.

Wysoki wzrost dostaw kurierskich do domu wiąże się również z wyższym zanieczyszczeniem powietrza, korkami na drogach i brakami lokalnej powierzchni magazynowej. Tym samym wzrasta popyt na rozwiązania dla logistyki miejskiej. We wdrażaniu rozwiązań z tego obszaru w Grupie FM przoduje Hiszpania:

  • Citylogin, firma zarządzająca działalnością w obszarze logistyki miejskiej w Hiszpanii, podwoiła swoje obroty w 2021 roku i przekroczyła próg 600 zatrudnionych pracowników. Firma otworzyła biura w trzech nowych miastach: Barcelonie, Huelvie i Badajoz. Tym samym liczba biur Citylogin wzrosła do 13. Rośnie również park samochodowy firmy: 370 samochodów, z czego 120 posiada silniki napędzane paliwami alternatywnymi.
  • Centrum logistyczne zlokalizowane pod Plaza Mayor powstało w porozumieniu z Madryckim Zarządem Transportu (EMT). Od października 2021 roku Citylogin – w imieniu giganta branży e-commerce – dystrybuuje paczki wykorzystując magazyn o powierzchni 200 mkw, zlokalizowany na parkingu podziemnym pod słynnym placem. Siedem elektrycznych pojazdów trzykołowych Scoobic pozwala na realizowanie dostaw w stolicy w czasie poniżej dwóch godzin. Mogą przewozić do 420 kg ładunku i mają zasięg 80 km na jednym ładowaniu. Dostawy do minihubu z magazynu zlokalizowanego za miastem realizowane są za pomocą elektrycznych vanów.

Jeszcze bardziej zrównoważone i odporne łańcuchy dostaw

Zgodnie z ambitnymi celami określonymi w planie strategicznym Powering 2030, FM Logistic będzie kontynuować tworzenie bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw. Największe tegoroczne sukcesy operatora w tym obszarze to:

  • Redukcja plastiku: w Brazylii FM Logistic wspiera firmę Henkel w redukcji emisji CO2. Jest to możliwe dzięki dostawom realizowanym za pomocą samochodów elektrycznych z zakładu producenta wyposażonego w panele słoneczne. Kraft zrezygnował z opakowań plastikowych na rzecz zamienników. W efekcie generuje on o 94% mniej plastiku a koszty operacyjne spadku o 30%.
  • Stacje produkcji zielonego wodoru: w platformie logistycznej na przedmieściach Madrytu FM Logistic zainstalował stację produkcji zielonego wodoru, która jest napędzana energią słoneczną. Potrzebna energia elektryczna pochodzi z paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Stacja zaprojektowana przez H2B2 generuje nawet 45 kilogramów zielonego wodoru tygodniowo.
  • Raport dotyczący dynamicznych skutków: FM Logistic opracowało wraz z firmą konsultingową EY narzędzie do raportowania społecznych i środowiskowych skutków prowadzonej działalności. Mierząc pozytywne i negatywne oddziaływanie swojej aktywności, FM Logistic chce dać klientom, pracownikom oraz partnerom jasne informacje, które pomogą w podejmowaniu decyzji.

To kolejny krok na drodze w kierunku bardziej zrównoważonej logistyki oraz namacalny dowód naszego zaangażowania w tworzenie pozytywnych zmian dla naszych pracowników, klientów i całego społeczeństwa” – dodał Jean-Christophe Machet.

Prognozy na rok obrotowy 2022/23

Napięcia geopolityczne i gospodarcze oraz inflacja odcisną swoje piętno na przychodzie z działalności operacyjnej i zysku. Jednakże model biznesowy FM Logistic w połączeniu z dużą dynamiką sprzedaży oraz wzmocnioną kontrolą kosztów pozwoli Grupie na zrównoważenie tego negatywnego wpływu i osiągnięcie celów planu określonych w strategii Powering 2030.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?