Polityka ESG

Świat znajduje się na rozdrożu. Musimy działać już teraz. Dlatego każdego dnia staramy się wspólnie doskonalić łańcuchy dostaw, by konsumpcja stawała się coraz bardziej odpowiedzialna i ekologiczna.

Wierzymy, że razem możemy zmienić świat, dlatego angażujemy się w rozwój zrównoważonej sieci logistycznej. Dzięki współpracy zarówno z podmiotami publicznymi, jak i komercyjnymi wszyscy możemy korzystać z nowoczesnej i ekologicznej logistyki.

Nasza wizja zrównoważonej logistyki

Razem możemy więcej.

Mamy świadomość, że jesteśmy częścią globalnego ekosystemu. Wierzymy, że współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami oraz interesariuszami jest kluczem do sukcesu w kształtowaniu zrównoważonej logistyki i efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw. Nasze zobowiązania opieramy na dwóch najważniejszych standardach United Nations Global Compact oraz Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Jeśli jesteś naszym klientem, pomożemy ci zaprojektować ekologiczne operacje. Jeśli szukasz pracy, dołącz do nas i bądź motorem zmian na rzecz logistyki i transportu przyszłości. Jeśli prowadzisz firmę, zapraszamy do wspólnego budowania zrównoważonej logistyki. Razem stwórzmy zrównoważony łańcuch dostaw. .

Raport – nasz wpływ na środowisko

W 2018 roku rozpoczęliśmy realizację ambitnego programu zrównoważonego rozwoju opartego na trzech filarach: odpowiedzialności i trosce o naszych pracowników, ograniczeniu wpływu prowadzonej działalności na środowisko oraz współprojektowaniu ekologicznego łańcucha dostaw.

Przygotowany plan to wynik działań prowadzonych zarówno w firmie, jak i poza nią. Realizujemy jego postanowienia we wszystkich krajach, w których działa Grupa.

Zależy nam na dostarczaniu partnerom biznesowym dokładnych i wiarygodnych danych. Z tego powodu od 2019 roku publikujemy sprawozdanie o głównych obszarach wpływu naszej działalności na: gospodarkę (zatrudnienie bezpośrednie i pośrednie), społeczeństwo (zdrowie, edukację, integrację społeczną) i środowisko (zasoby, emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza). Ta interaktywna publikacja przedstawia wprowadzane przez nas rozwiązania.

Przeczytaj nasz raport o wpływie na środowisko

Zrównoważona wydajność

 • Cele

  Jesteśmy dumni z naszych pracowników. Stanowią fundament naszej działalności i dlatego obniżenie wskaźnika wypadków jest dla nas sprawą priorytetową. Nasz obecny wynik wynosi 13,6.

  Osiągnięcia

  Jako firma, która troszczy się o swoje zespoły, zobowiązaliśmy się do osiągnięcia wskaźnika zadowolenia pracowników na poziomie 80%.

 • Zobowiązujemy się do:

  • obniżenia zużycia energii o 12% (stan na 2020 rok – 17%),
  • 20% redukcji śladu węglowego w magazynach (stan na 2020 rok – 70% celu osiągnięte),
  • zbudowania floty spełniającej w 70% normy Euro 5 i powyżej (stan na 2020 rok – 80% celu zrealizowane),
  • 30% redukcji śladu węglowego w transporcie.

   

 • Dążymy, by wszyscy nasi klienci byli wyposażeni w dashboard zrównoważonego rozwoju. Ten cel osiągnęliśmy już w 2019 roku*.

  Postawiliśmy sobie również wyzwanie, by zrównoważone oferty generowały 20% naszych obrotów. Te wytyczne realizujemy na bieżąco.

  ONZ określiło 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), reprezentujących główne wyzwania społeczne i środowiskowe, które należy zrealizować do 2030 roku. W FM Logistic określiliśmy priorytetowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla naszej branży i działalności. Przygotowana na tej podstawie polityka zrównoważonego rozwoju ma za zadanie pomóc znaleźć odpowiedzi na następujące wyzwania:

  • No. 3 Dobre zdrowie i jakoś życia,
  • No. 8 Wzrost gospodarczy i godna praca,
  • No. 11 Zrównoważone miasta i społeczności
  • No. 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • No. 13 Działania na rzecz klimatu

Nasz zrównoważony ekosystem logistyczny

 • ALICE

  Alice to europejskie stowarzyszenie zrzeszające około 200 członków (przedstawicieli przemysłu, naukowców i instytucji), którego celem jest wspieranie innowacji ukierunkowanych na osiągnięcie zerowej emisji w logistyce. FM Logistic jest członkiem zarządu i kieruje zespołem ds. logistyki miejskiej.<br />

  Zobacz więcej
 • Global Compact

  Jesteśmy sygnatariuszem dokumentu UN Global Compact od 2018 roku i popieramy 10 zasad w nim zawartych. Co roku publikujemy nasz raport – Communication on Progress, dostępny na stronie Global Compact.

  Zobacz więcej
 • GLEC

  Globalna Rada ds. Emisji w Logistyce została założona w 2014 roku. Do GLEC obecnie należy ponad 150 dobrowolnych członków – różnego rodzaju firm, stowarzyszeń branżowych, programów, ekspertów i innych organizacji. Misją GLEC jako zrzeszenia kierowanego przez przedstawicieli przemysłu jest redukcja emisji i poprawa efektywności globalnych łańcuchów dostaw. Jesteśmy partnerem GLEC od 2019 roku.

  Zobacz więcej
 • C3D

  To stowarzyszenie zrzeszające ponad 180 menedżerów ds. zrównoważonego rozwoju i CSR z firm i instytucji różnej wielkości. Jesteśmy członkiem C3D od 2017 roku i koordynujemy prace zespołu ds. zrównoważonej organizacji logistyki i transportu.<br />

  Zobacz więcej
 • ECTA

  European Clean Truck Association – sieć założona w 2020 roku, działająca na rzecz zrównoważonego transportu towarów w Europie. Zrzesza ponad 20 firm i instytucji z całej Europy, które propagują bezemisyjny transport drogowy. Członkowie stowarzyszenia mają bogate doświadczenie w logistyce miejskiej, transporcie towarów na długich dystansach, towarach konsumpcyjnych, produkcji i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

  Zobacz więcej
 • Inicjatywa EcoTransIT World

  EWI ma na celu ciągły rozwój i zwiększanie spójności metodologii obliczania emisji gazów w globalnym sektorze transportu. Sieć dąży do uznania narzędzia ETW za właściwy instrument obliczeniowy w skali globalnej. FM Logistic należy do tej inicjatywy od 2019 roku.<br />

  Zobacz więcej

Certyfikacje krajowe

Zapoznaj się z naszymi zobowiązaniami dotyczącymi BHP, a także zasadami obowiązującymi w poszczególnych krajach.

Dowiedz się więcej o FM Logistic?

 • Zarządzanie

  Nadzór właścicielski FM Logistic spełnia międzynarodowe standardy. Składa się z niezależnego komitetu sterującego i zarządu.

  Zobacz więcej
 • Nasze cele

  Dbamy o odpowiedzialną konsumpcję

  Zobacz więcej
 • Kluczowe dane

  W FM Logistic zatrudniamy 27 500 osób, które głęboko wierzą, że łańcuchy dostaw mogą pozytywnie wpływać na ludzi i planetę. Naszą wizję realizujemy w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.

  Zobacz więcej
 • FM Foundation

  Od zawsze angażowaliśmy się w działania społeczne, a z okazji 50-lecia istnienia FM Group w 2017 roku zdecydowaliśmy się powołać naszą fundację korporacyjną.

  Zobacz więcej