O realizowanej strategii podatkowej FM Polska sp. z o.o.

Podstawa prawna publikacji informacji

Poniższe dokumenty zawierają informacje o realizacji strategii podatkowej przez FM Polska sp. z o.o.
Informacje o realizacji strategii podatkowej zostały sporządzone i przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawa o CIT.

Dokumenty