FM Foundation
FM Foundation

4 nowe projekty wspierane przez Fundację FM

22 marca Rada Dyrektorów Fundacji Korporacyjnej FM Group zatwierdziła 3 nowe projekty oraz odnowione partnerstwo. ODNOWIENIE WSPÓŁPRACY Z WIOSKAMI DZIECIĘCYMI SOS NA UKRAINIE…

Na stronie September 28, 2021

22 marca Rada Dyrektorów Fundacji Korporacyjnej FM Group zatwierdziła 3 nowe projekty oraz odnowione partnerstwo.

ODNOWIENIE WSPÓŁPRACY Z WIOSKAMI DZIECIĘCYMI SOS NA UKRAINIE

Współpraca pomiędzy SOS Wioski Dziecięce Ukraina, FM Logistic i Fundacją FM rozpoczęła się w 2019 roku. Polega ona na udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom zagrożonym socjalnym domem dziecka, a także ich rodzicom lub opiekunom.
94 dzieci i 28 rodziców/opiekunów skorzystało już z profesjonalnego wsparcia psychospołecznego w pierwszym roku partnerstwa w postaci indywidualnych konsultacji psychoterapeutycznych, indywidualnych kursów rozwojowych oraz spersonalizowanej obserwacji.
FM Logistic uczestniczyło również w partnerstwie w postaci darowizn rzeczowych, sponsoringu transportu lub sponsoringu umiejętności (prezenty świąteczne, wsparcie logistyczne w dostarczeniu pomocy humanitarnej, wymiana kotłów w wiosce dziecięcej SOS Browary, remont domów i jesienne sprzątanie wsi, …).
W tym nowym roku partnerstwa program obejmuje 50 dzieci i 65 dorosłych objętych programami powrotu do zdrowia i opieki nad rodziną.

Zaangażowanie pracowników FM Group:
Podobnie jak w ubiegłym roku, pracownicy FM będą mogli zaangażować się w formie sponsoringu logistycznego w niesienie pomocy humanitarnej lub sponsoringu umiejętności poprawiających warunki życia w wiosce dziecięcej SOS Browary.
W tym roku istnieje również możliwość prowadzenia kursów (online w zależności od sytuacji), pomocy w odrabianiu prac domowych oraz ułatwienia prowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży (seminarium prezentacyjne, wycieczka, spotkania zawodowe, mentoring, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej).

Oddziaływania projektu:
Wsparcie psychologiczne udzielane w ramach tego programu ma na celu poprawę statusu psychospołecznego dzieci i rodziców lub opiekunów, poprzez stabilizację pozytywnego stanu psychoemocjonalnego, poprawę samooceny i samokontroli, z jednoczesnym wyeliminowaniem zaburzeń psychosomatycznych, a tym samym umożliwienie ponownego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem. więzi.

ZAŁOŻENIE SZKOŁY LOGISTYCZNEJ Z FUNDACJĄ PESCAR W BRAZYLII

Fundacja Pescar została sformalizowana w 1995 roku, ale praca społeczna, którą prowadzi, istnieje od 1976 roku. Jej misją jest promowanie możliwości rozwoju osobistego, obywatelstwa i inicjacji zawodowej młodzieży zagrożonej społecznie poprzez partnerstwa z firmami i organizacjami.
Szkoła Logistyki to 12-miesięczny program szkoleniowy (kwiecień 2021 – kwiecień 2022), wspierany przez FM Logistic i Fundację FM, na rzecz 15 młodzieży z miasta Canoas w południowej Brazylii, w wieku od 16 do 19 lat, zagrożonej społecznie, z miesięcznym dochodem rodziny na osobę w maksymalnej wysokości 550,00 R$ (około 100 EUR).
Program będzie składał się w 60% z kursów rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz w 40% ze szkolenia zawodowego i praktycznego doświadczenia, co daje łącznie 800 godzin kursów.

Zaangażowanie pracowników FM Logistic:

Wszystkie kursy oferowane w ramach programu odbędą się w witrynie FM Logistic w Canoas.
Wolontariusze FM będą mogli uczyć, w zależności od swoich umiejętności i wiedzy.
W programie przewidziano również spotkania z rodzinami, spotkania z młodzieżą z różnych jednostek, wizyty techniczne, udział w wydarzeniach i uroczystościach.

Oddziaływania projektu:

Ten program szkoleniowy pomoże utrzymać edukację beneficjentów, przygotować ich do wejścia na rynek pracy oraz będzie sprzyjać wzmacnianiu więzi rodzinnych i społecznych.

WYPOSAŻENIE CENTRUM REHABILITACYJNEGO DLA MŁODYCH LUDZI Z SEMYA W ROSJI

Semya jest instytucją pomocy społecznej założoną w 2010 roku i zlokalizowaną w obwodzie moskiewskim, w dystrykcie Domodiedowo. Jej misją jest pomoc bezdomnym i dzieciom w sytuacjach niebezpiecznych społecznie,
W związku z globalną sytuacją COVID-19 placówka musi przebudować część przestrzeni na medyczne izolatki do przyjmowania nowoprzybyłych, aby wykluczyć niekontrolowane chore dzieci z kontaktu z dziećmi zdrowymi.
Ponieważ projekt odbudowy może być realizowany tylko w ciepłych porach roku, planowany jest on na okres od kwietnia do października 2021 roku.
25 dzieci w wieku od 4 do 17 lat, umieszczonych w ośrodku przez władze społeczne z różnych powodów (rodzice uzależnieni od alkoholu lub narkotyków, zła sytuacja materialna rodziny, utracone relacje rodzic-dziecko) zostanie objętych ochroną w ramach tego projektu wspieranego przez grupę FM i jej fundację .

Zaangażowanie pracowników FM group:

W projekcie weźmie udział około 15 pracowników FM w następujący sposób:

  • organizacja i planowanie projektu
  • walidacja projektu z kierownictwem centrum (przebudowa, plany, materiały, meble)
  • badania i walidacje wykonawców
  • organizacja transportu na dostawę materiałów
  • załadunek i rozładunek materiałów
  • farba do scian
  • montaż mebli
  • demontaż starych materiałów

5 pracowników NG Concept, spółki należącej do FM Group, projektującej i produkującej platformy logistyczne, wniesie swoją wiedzę fachową i pokieruje procesem realizacji prac.

Wpływ projektu:

Planowane prace zmniejszą odsetek chorych dzieci poprzez wykluczenie kontaktu dzieci chorych i zdrowych.

WSPARCIE EDUKACJI SZKOLNEJ Z ONYVA W INDIE

TARA to nazwa projektów prowadzonych przez indyjską organizację pozarządową ONYVA oraz powstałe w 2009 roku stowarzyszenie CHAYA France.
TARA przyjmuje w czterech domach w New Delhi dzieci, które żyją z rodzicami lub bez rodziców w sytuacjach zagrożenia. Te dzieci są umieszczane w TARA na polecenie indyjskiego sędziego ds. dzieci. Większość z nich jest w wielkim niebezpieczeństwie w swoim środowisku domowym: zostali zaatakowani, okaleczeni, porzuceni, przemyceni lub przeżyli w warunkach zagrażających ich życiu.
Poprzez ufundowanie stypendiów i realizację programu darowizn umiejętności od kwietnia 2021 do lutego 2022 roku FM Logistic i Fundacja FM udzielą wsparcia 20 chłopcom w wieku od 6 do 18 lat mieszkającym w jednym z domów TARA.

Zaangażowanie pracowników FM Logistic:

Pracownicy FM zaangażują się w projekt przekazując umiejętności, mentoring, rozmowy kwalifikacyjne i badając możliwości zatrudnienia dla starszej młodzieży. Będą też mogli odwiedzać dzieci i spędzać z nimi czas, celebrując różne święta, dzień dziecka czy organizując konkursy dla dzieci.

Wpływ projektu:

Partnerstwo to będzie wspierać edukację dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i poprawiać ich wyniki edukacyjne, a także poprawiać ich zdrowie, umiejętności społeczne i poczucie bezpieczeństwa.

Te 4 projekty ilustrują zaangażowanie pracowników FM Group we współpracę z Fundacją FM na rzecz bardziej integracyjnego społeczeństwa.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?