FM Foundation
FM Foundation

Wsparcie integracji społecznej i zawodowej: powołanie Fundacji FM

Od 2018 roku Fundacja FM, korporacyjna fundacja FM Logistic, jest zaangażowana wraz z fundacją AVSI we Włoszech na rzecz integracji młodych uchodźców poprzez szkolenia…

Na stronie 28 września, 2021

Od 2018 roku Fundacja FM, korporacyjna fundacja FM Logistic, jest zaangażowana wraz z fundacją AVSI we Włoszech na rzecz integracji młodych uchodźców poprzez szkolenia mające na celu ich wejście w świat pracy.

W ramach projektu Zacząć od nowa! FM Logistic i jej fundacja korporacyjna współpracują z AVSI, pozarządową organizacją non-profit założoną w Cesenie we Włoszech w 1972 roku. AVSI prowadzi projekty współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej w 31 krajach na całym świecie, koncentrując się na edukacji, samopoznaniu i godność człowieka.

CO TO JEST PROJEKT?

Każda promocja tego programu przynosi korzyści około dwudziestu uchodźcom w wieku od 18 do 35 lat.

Ma na celu stworzenie ścieżki towarzyszącej młodym uchodźcom, aby uświadomili sobie własną wartość, a następnie przeszkolili ich i zintegrowali ze światem pracy.

Program składa się ze szkolenia językowego dotyczącego umiejętności ogólnych i technicznych w sektorze logistycznym, a następnie praktycznego wdrożenia poprzez staże w firmach. FM Logistic wita dwóch beneficjentów na 3-miesięcznych stażach w swoich zakładach we Włoszech.

Dotacja Fundacji FM przyczynia się do sfinansowania kursów udzielanych na całą promocję, natomiast pracownicy FM Group są zaangażowani jako trenerzy w zawodach logistycznych, tutorzy beneficjentów podczas ich stażu lub koordynatorzy projektów w związku z AVSI.

Uruchom ponownie od „Aby zacząć od nowa!”:
Jak sama nazwa wskazuje, aby zacząć od nowa! umożliwia swoim beneficjentom ponowne rozpoczęcie pracy z lepszą samooceną oraz daje im możliwość nauczenia się pracy i utrzymania się dzięki uzyskaniu pracy po zakończeniu szkolenia. Tak było w przypadku wszystkich beneficjentów pierwszej promocji: wszyscy pod koniec programu znaleźli pracę w logistyce.

Projekt został wznowiony w tym roku z nową promocją!

Czy ta treść była interesująca, przydatna?