• Dział IT

  Analiza i integracja SI, Infrastruktura i sieć SI, Zarządzanie SI, Wsparcie i pomoc SI...

Dołącz do naszego działu IT

Misją naszego działu IT jest zapewnienie, poprzez podejście kooperacyjne, dostarczania efektywnych rozwiązań informatycznych swoim klientom, aby przyczynić się do doskonałości operacyjnej FM Logistic.

W FM Logistic oferujemy ekscytujące misje, takie jak zapewnienie technicznego i funkcjonalnego wsparcia IT oraz wiedzy eksperckiej poprzez pomoc, odpowiadanie na pytania i rozwiązywanie problemów IT oraz zapewnienie wydajności i procesów, definiowanie i stosowanie standardów, doradztwo, optymalizację… Ale także inne zadania, takie jak jako zarządzanie projektami IT od studium handlowego po stabilizację projektu lub modernizację IT poprzez towarzyszenie FM Logistic w jego cyfrowej transformacji.

Praca w dziale IT

Aplikuj teraz

Dołącz do naszego działu IT jako analityk raportowania danych!

Kim jest analityk raportowania danych? Analityk Data and Reporting przekształca dane w informacje, które wizualizuje, opracowując pulpity nawigacyjne, karty wyników i raporty wykonawcze, które zapewniają widoczność i szybki wgląd w decyzje biznesowe i działania. Obejmuje to pozyskiwanie danych z innych źródeł, regularne tworzenie raportów i pulpitów nawigacyjnych oraz naprawianie wszelkich problemów z kodem. Analityk raportowania danych współpracuje z innymi działami, aby znaleźć nowe sposoby na zwiększenie możliwości.

Na czym polega praca integratora aplikacji?

Na zakres obowiązków Integratora Aplikacji składa się wdrażanie, dostosowywanie i utrzymywanie rozwiązań informatycznych (wewnętrznych lub zewnętrznych) na potrzeby działalności firmy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, regułami wewnętrznymi, procesami biznesowymi, procedurami operacyjnymi, procedurami jakościowymi oraz wartościami firmy.

Dołącz do naszego działu IT jako inżynier danych!

Inżynier danych pracuje w dziale IT i w ścisłej współpracy z zespołami biznesowymi. Będzie analizować potrzeby biznesowe zgłaszane przez zespoły operacyjne, aktywnie uczestniczyć w projektowaniu architektur danych pod kątem przypadków użycia. Do jego zadań należy również rozwój potoków danych z wielu źródeł do zasilania data lake/dataset (datamart) potrzebnego do wdrożenia przypadków użycia, przygotowanie danych do użytku przez użytkowników końcowych (przygotowanie danych, pochodzenie danych, normalizacja, agregacja itp.).
Zarządza automatyzacją procesów przygotowania danych, wykorzystaniem danych do realizacji celów biznesowych: ekspozycja widoków biznesowych, obiektów biznesowych itp.
Wreszcie inżynier danych zarządza industrializacją potoków analizy i uczenia maszynowego oraz monitorowaniem technologii związanych z danymi.

Jeśli jesteś ekspertem od danych i chcesz dołączyć do zmotywowanego i dynamicznego zespołu, zgłoś się do FM Logistic!

Dołącz do naszego działu IT jako Konsultant WMS Reflex!

Rolą konsultanta WMS reflex jest zdefiniowanie wymagań klienta, zaprojektowanie procesu parametryzacji, wsparcie i szkolenie kluczowych użytkowników oraz dostosowanie interfejsów klienta (mapowanie EDI).

W ramach odpowiedzialności zespołu wdrożeniowego WMS konsultant WMS Reflex zapewnia wdrożenie oprogramowania lub pakietu oprogramowania w kontekście klienta.
Jest odpowiedzialny za rozwiązanie funkcjonalne i jest odpowiedzialny za projekt, wdrożenie, monitorowanie klienta i ciągłe doskonalenie.

Mówiąc konkretniej, jego misja polega na badaniu kontekstu klienta (procesu, organizacji, kontekstu ludzkiego itp.), analizie potrzeb, doradzaniu klientowi i pomaganiu mu w podejmowaniu decyzji. Do zadań należy również wykonanie szczegółowych analiz funkcjonalnych, zdefiniowanie szczegółowej specyfikacji ewolucji, towarzyszenie klientowi w fazie parametryzacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie testów wewnętrznych. Konsultant WMS Reflex uczestniczy również w przygotowaniu produkcji i wdrożenia oraz zapewnia audyt funkcjonalny. Doradza klientowi proponując rozwiązania napotkanych dysfunkcji.

Dołącz do naszego działu IT jako analityk biznesowy IT!

Analityk biznesowy IT ma ekscytujące obowiązki, ponieważ współpracuje z krajami nad projektami wdrożeniowymi w ramach mapy drogowej i tworzenia nowych rozwiązań. Jego podejście jest zgodne ze strategią Urban Logistics zdefiniowaną przez komisję dziedzinową.

Dzięki wyjątkowym umiejętnościom interpersonalnym działa jako łącznik komunikacyjny między IT a kierownictwem. Analityk Biznesowy jako ekspert podnosi jakość produktów i usług IT oraz analizuje potrzeby biznesowe. Opracowuje parametry skutecznych systemów informatycznych, nadzoruje ich działanie i konsultuje, jakie funkcjonalności lub modyfikacje najlepiej służyłyby celom strategicznym firmy. Pomaga wypełnić lukę między personelem IT a kierownictwem firmy, interpretując cele biznesowe interesariuszy w konkretne produkty, a następnie nadzorując ich rozwój techniczny. Analizuje przepływ danych i przewiduje zmiany w infrastrukturze, które będą wymagane wraz z rozwojem firmy.

Analityk biznesowy to wysoce autonomiczna osoba, która lubi współpracujące, wielofunkcyjne zespoły. Jego motywacją jest praca z najnowszymi technologiami i projektowanie przyszłości logistyki miejskiej.

Czy to brzmi jak ty? Aplikuj teraz!

Jeśli chcesz dołączyć do zmotywowanego i dynamicznego zespołu, zgłoś się do FM Logistic!

Wciąż w pobliżu? Dołącz do nas!

 • Dlaczego FM Logistic?

  W FM Logistic każdego dnia wykraczamy poza to, co możliwe, aby znaleźć kreatywne rozwiązania dla wyzwań szybko zmieniającej się branży łańcucha dostaw.

  Zobacz więcej
 • #Zawodowcy w magazynach

  Stale poszukujemy ambitnych ludzi do pracy, jako operatorzy wózków widłowych, pracowników magazynowych czy liderów pakowania.

  Zobacz więcej
 • #Zawodowcy w biurze

  Praca w FM Logistic to różnorodne wyzwania i szerokie możliwości rozwoju w ramach Grupy.

  Zobacz więcej
 • Strefa przyszłych #Zawodowców

  W FM Logistic nie ma jednej, utartej ścieżki kariery. U nas masz realny wpływ na to, jak rozwinie się twoja kariera!

  Zobacz więcej