• Dział komunikacji

  Komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna, zarządzanie społecznością...

Dołącz do naszego działu komunikacji!

Zespoły ds. komunikacji wspierają strategię i transformację firmy, projektując i wdrażając odpowiednie komunikaty różnymi kanałami do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.

Do ich misji należy kreowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku FM Logistic: bycie punktem odniesienia w zakresie karty graficznej, harmonizacja procesów i narzędzi komunikacyjnych we wszystkich naszych krajach, zarządzanie komunikacją kryzysową itp.

Do ich obowiązków należy również promowanie FM Logistic wśród naszych różnych interesariuszy: zarządzanie relacjami z prasą, przygotowywanie interwencji zewnętrznych (wywiady, targi, konferencje itp.) itp. Definiowanie strategii narzędzi komunikacji cyfrowej i zarządzanie nimi na co dzień jest jednym z ekscytujące misje tego zespołu, a także zapewnienie, że nasze zespoły są informowane, zmotywowane i zaangażowane w różne projekty firmy poprzez opracowywanie planów komunikacji.

Praca w komunikacji

Aplikuj teraz

Jaki jest opis stanowiska Country Communication Managera?

Rola Country Communication Managera jest kluczowa. Jest odpowiedzialny za nawiązywanie i utrzymywanie relacji FM Logistic ze wszystkimi interesariuszami, którzy przyczyniają się do jej rozwoju, strategii i transformacji na poziomie krajowym (pracownicy, klienci, influencerzy, partnerzy, media, bankierzy i akcjonariusze). Zarządza komunikacją zewnętrzną, taką jak komunikacja korporacyjna i relacje z mediami oraz rozwijaniem obecności i widoczności w sieciach społecznościowych. Zajmie się również zarządzaniem komunikacją wewnętrzną, m.in. wspieraniem transformacji firmy poprzez zarządzanie intranetem przy wsparciu zespołu korporacyjnego oraz tworzenie i organizowanie angażujących wydarzeń.

Czym zajmuje się specjalista ds. komunikacji wizualnej?

Rolą Oficera ds. Komunikacji Wizualnej jest współuczestnictwo we wdrażaniu strategii komunikacyjnej FM Logistic oraz aktualizowanie, ulepszanie i tworzenie mediów komunikacyjnych grupy.

Asystuje Menedżerom Komunikacji w misjach komunikacji wizualnej. Specjalista ds. komunikacji wizualnej będzie odpowiedzialny za briefy komunikacji wizualnej, opracowanie treści wizualnych dostosowanych do naszych różnych kanałów komunikacji (ekrany, intranet, sieci społecznościowe, komunikacja drukowana dla biur i platform…) oraz wsparcie różnych działy firmy pod kątem ich potrzeb w zakresie komunikacji wizualnej i aktualizacji instytucjonalnych podpór prezentacji.
Pracuje również nad projektami komunikacji audiowizualnej. Tworzy treści wideo wspierające strategię komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (komunikacja kierownicza, sieci społecznościowe, filmy prezentujące projekty itp.) poprzez pre-produkcję, zdjęcia i postprodukcję. Wreszcie wspiera różne projekty komunikacji wewnętrznej i animację sieci komunikatorów i pracowników grupy.

Dołącz do nas jako Project and Events Communication Manager!

Zadania Project/Event Communication Manager są zróżnicowane i kreatywne.

Do jego zadań należy wspieranie projektów transformacji firmy, definiowanie strategii zmiany i komunikacji dla projektów oraz proponowanie planu animacji wspierającego strategię i zapewniającego wdrażanie działań zgodnie z harmonogramem projektu oraz linią graficzną i redakcyjną Grupy. Potrafi również uczestniczyć w tworzeniu treści wizualnych, graficznych i redakcyjnych we współpracy z działami funkcjonalnymi oraz tworzyć i organizować wydarzenia federacyjne. Określa roczny kalendarz, koordynuje wydarzenia Grupy i wirtualne konferencje oraz monitoruje dostawców usług. Wreszcie, jego/jej misje obejmują zapewnianie wsparcia i wiedzy specjalistycznej sieci komunikatorów w różnych krajach grupy oraz bycie funkcjonalnym referentem w zakresie komunikacji projektów i wydarzeń.

Czy jesteś kreatywny i zaangażowany w swoje projekty? Czekamy na Ciebie.

Aplikuj teraz

Przyjdź i pracuj z nami jako Digital Communication Manager!

Praca kierownika ds. komunikacji cyfrowej polega na rozwijaniu widoczności marki FM Logistic w Internecie. Jest wiele obowiązków i możliwości rozwoju. A misje są ekscytujące!

Menadżer komunikacji cyfrowej uczestniczy w definiowaniu strategii digital zgodnie ze strategią redakcyjną działu komunikacji zewnętrznej poprzez plan animacji, definiuje strategię sieci społecznościowych i zarządza sieciami społecznościowymi (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) oraz zapewnia społeczność kierownictwo. Definiuje również wskaźniki i tworzy miesięczny raport z komunikacji cyfrowej, aby zapewnić wydajność, zdefiniować i wdrożyć strategię rzecznictwa pracowników na poziomie grupy i kraju.
Ponadto misja Digital Communication Managera obejmuje tworzenie angażujących treści wspierających komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz monitorowanie reputacji. Wreszcie, zapewnia wsparcie i wiedzę specjalistyczną sieci komunikatorów w różnych krajach grupy i ustanawia ją jako funkcjonalne odniesienie w komunikacji cyfrowej.

Czy to brzmi jak ty? Aplikuj teraz!

Jeśli chcesz dołączyć do zmotywowanego i dynamicznego zespołu, zgłoś się do FM Logistic!

Wciąż w pobliżu? Dołącz do nas!

 • Strefa przyszłych #Zawodowców

  W FM Logistic nie ma jednej, utartej ścieżki kariery. U nas masz realny wpływ na to, jak rozwinie się twoja kariera!

  Zobacz więcej
 • #Zawodowcy w magazynach

  Stale poszukujemy ambitnych ludzi do pracy, jako operatorzy wózków widłowych, pracowników magazynowych czy liderów pakowania.

  Zobacz więcej
 • #Zawodowcy w biurze

  Praca w FM Logistic to różnorodne wyzwania i szerokie możliwości rozwoju w ramach Grupy.

  Zobacz więcej
 • Dlaczego FM Logistic?

  W FM Logistic każdego dnia wykraczamy poza to, co możliwe, aby znaleźć kreatywne rozwiązania dla wyzwań szybko zmieniającej się branży łańcucha dostaw.

  Zobacz więcej