Raporty roczne
Raporty roczne

Raport roczny 2022/2023

FM Logistic publikuje raport roczny za okres 2022/2023.

Na stronie July 16, 2023

  • W trudnym kontekście międzynarodowym firma FM Logistic wykazuje odporność dzięki zrównoważonej strategii sprzedaży wielokanałowej (omnichannel) i nieustannemu dążeniu do zwiększenia efektywności operacyjnej, co umożliwiło wzrost obrotu o 13%, osiągając przychód w wysokości 1 713 milionów euro i zysk operacyjny zwiększony o 15%.
  • Udział obrotów generowanych poza Francją przekroczył teraz 65% całkowitego obrotu. Wyniki komercyjne wspierają wzrost Grupy dzięki 262 milionom euro z nowych kontraktów.
  • Inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej i biznesu rozwijają się, przy ścisłym zarządzaniu realizacją 75 priorytetowych działań związanych z optymalizacją energetyczną.
  • Nowe synergie, gwarancja prostoty i wydajności pomiędzy firmami FM Logistic i Batilogistic: uproszczone zarządzanie i ścisła współpraca w celu zmniejszenia śladu węglowego związanego z budową i eksploatacją obiektów. W 2022 roku firma FM Logistic zredukowała emisję dwutlenku węgla w swoich magazynach o 26,6%.

11 lipca 2023 r. – firma FM Logistic publikuje dziś wyniki finansowe za rok zakończony 31 marca 2023 r. Pełne wyniki audytu są dostępne w sprawozdaniu rocznym. W tym roku podatkowym przychody wzrosły do 1 713 mln euro, czyli o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim.  Firma poczyniła  znaczące inwestycje w realizację polityki zrównoważonego rozwoju, co przybliża grupę do jej celów na rok 2030.

W kontekście wojny na Ukrainie, wzrostu kosztów energii i rekordowych poziomów inflacji w wielu krajach, w których Grupa prowadzi działalność, ten dwucyfrowy wzrost jest skutkiem dobrych wyników handlowych na wszystkich terytoriach oraz zwiększonej efektywności operacyjnej, pozwalającej na odnowienie kontraktów. Te dwa elementy obrazują stabilność firmy.

Zdolność wykonawcza, zoptymalizowana poprzez wprowadzenie większej prostoty w organach decyzyjnych, przyczyniła się do ożywienia Grupy.  Synergia w ramach duetu FM Logistic-Batilogistic to ważny i wyróżniający atut, który uspokaja lokalne społeczności i pozwala wyobrazić sobie magazyny przyszłości.

  • Ostatni rok pokazuje znaczenie naszej strategii rozwoju sprzedaży wielokanałowej (omnichannel) i zrównoważonego łańcucha dostaw, ale także zdolność firmy FM Logistic do adaptacji i radzenia sobie ze zmianami w kontekście międzynarodowym. Wielu nowych klientów zaufało nam i powierzyło kontrolę nad wszystkimi kanałami dystrybucji, zarówno we Francji, jak i poza jej granicami. Bardziej niż kiedykolwiek, nasza strategia rezonuje z kwestiami środowiskowymi: zrównoważony rozwój musi znajdować się w centrum działalności logistycznej, zgodnie z wymaganiami naszych klientów i naszych akcjonariuszy. Ambicją FM Logistic jest kontynuowanie wizji zrównoważonego łańcucha dostaw i wspieranie jej realizacji poprzez cyfryzację i automatyzację naszych procesów – mówi Jean-Christophe Machet, CEO firmy FM Logistic.

Rozwój FM Logistic w Centralnej Europie

FM Logistic w Europie Centralnej odnotował w ostatnich 12 miesiącach intensywny rozwój w działalności tak magazynowej, jak i transportowej. W regionie Europy Centralnej firma dysponuje obecnie powierzchnią 1 mln mkw. Uruchomiono nowe lokalizacje: platformy logistyczne w Wiskitkach, Głogowie i Niepołomicach oraz 5 magazynów przeładunkowych: w Szczecinie, Białymstoku,  Krakowie, Wrocławiu i czeskim Ołomuńcu. Wzrost biznesu zapewniły przede wszystkim operacje dla e-commerce świadczone dla nowych i obecnych klientów operatora oraz rozwój sieci drobnicowej.

Znaczący wzrost generowany przez sprzedaż wielokanałową (omnichannel) i międzynarodową

W 2022 roku firma FM Logistic zdobyła liczne kontrakty w obszarze sprzedaży wielokanałowej (omnichannel): Firma osiąga obecnie 20% obrotów dzięki takim działaniom. Znaczący wzrost w bieżącym roku obrotowym to również zasługa inwestycji Grupy na rynkach międzynarodowych o dużym potencjale, takich jak Wietnam i Indie (30-procentowy wzrost zanotowany na tych dwóch

rynkach w 2022 roku), ale także w Brazylii – w kraju, w którym Grupa odnotowała poprawę wyników netto od stycznia. W Indiach Grupa przeżywa niezwykły rozwój – w 2022 roku zatrudnienie w tym kraju osiągnęło poziom 5000 pracowników. Dzięki nowym kontraktom o wartości 262 mln euro wyniki handlowe wspierają rozwój Grupy w jej historycznych segmentach, handlu produktami szybkozbywalnymi (FMCG) oraz handlu detalicznym, przy jednoczesnym wzmocnieniu segmentu przemysłowego. 65% obrotów generowanych jest obecnie poza Francją (wzrost o 19%), co świadczy o chęci Grupy do wspierania swoich klientów na arenie międzynarodowej.

Przyspieszenie w kierunku zrównoważonej logistyki

Ten rok upłynął firmie FM Logistic pod znakiem wielkiego postępu, zgodnie z jej planem strategicznym Powering 2030. Ambitny plan działania firmy w obszarze CSR, mający na celu osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich zakładach do 2030 roku oraz całkowicie bezpieczne środowisko pracy umożliwiające rozwój jej zespołów, został doskonale zrealizowany pomimo kontekstu kryzysowego. W odniesieniu do nieruchomości i budownictwa, podjęto kilka decyzji strukturalnych, w tym decyzję o zwiększeniu wysokości budynków w celu zmniejszenia ich śladu węglowego (wysoki magazyn pozwala zmniejszyć emisję CO2 na paletę o 10%) czy decyzję o wyborze drewnianych ram. Na poziomie globalnym podjęto wiele działań dotyczących oszczędności energii, produkcji energii i przejścia na bardziej ekologiczne źródła zasilania, co umożliwiło firmie FM Logistic ograniczenie emisji dwutlenku węgla w swoich magazynach o 26,6% w 2022 roku.

Najważniejsze strategiczne priorytety Grupy

  • Rok po ogłoszeniu celu neutralności węglowej we wszystkich swoich lokalizacjach do 2030 roku, firma FM Logistic kontynuuje swoje zobowiązania do zachowania umiarkowania energetycznego. W 2022 roku jako pierwsza firma z branży logistycznej, FM Logistic założył stację wodorową w Hiszpanii. Zlokalizowana w Illescas stacja produkuje 45 kg zielonego wodoru tygodniowo i zapewnia równowartość zużycia energii 18 wózków widłowych pracujących 12 godzin dziennie.
  • Dążąc do rozwoju sprzedaży wielokanałowej (omnichannel) i w kontekście bardziej złożonych kanałów sprzedaży, firma FM Logistic tworzy „control towers” [„wieże kontrolne”] dla kilku klientów we Francji i za granicą, aby zarządzać łańcuchem dostaw w efektywny i zrównoważony sposób.
  • Przyspieszenie automatyzacji: firma FM Logistic kontynuuje automatyzację swoich magazynów poprzez wdrożenie m.in. 46 robotów firmy Locus Robotics dla jednego z klientów na platformie logistycznej zlokalizowanej w Wiskitkach w centralnej Polsce. W tym obiekcie o powierzchni 16 000 m² roboty wspierają zespoły w kompletacji zamówień.
  • Firma FM Logistic wzmacnia swoją działalność wśród klientów przemysłowych, na przykład została wybrana przez francuskiego producenta łożysk kulkowych NTN-SNR do zarządzania logistyką przepływu towarów przemysłowych z magazynów w Annecy i Saint-Vulbas.

Bardzo dobre wyniki i wzmocnienie działalności Grupy w wielu segmentach umożliwiają kontynuowanie inwestycji na rzecz dekarbonizacji, a także transformacji działalności za pomocą cyfryzacji i automatyzacji. Zgodnie z planem Powering 2030 wprowadzone innowacje służą zarówno zwiększeniu wydajności operacyjnej w obsłudze klientów, jak też poprawie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia zespołów. Inicjatywy te pozwolą Grupie podwoić obroty do 3 miliardów euro do 2030 roku dzięki koncentracji na handlu wielokanałowym, logistyce miejskiej i zrównoważonym rozwoju.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?