Komunikaty prasowe
Komunikaty prasowe

Multicustomer oznacza multikorzyści 

W magazynie multiklienckim elastycznie zarządzamy powierzchnią, dostosowując się do sezonowo zmiennych potrzeb klientów. Tego typu platforma z powodzeniem działa w Będzinie…

Na stronie March 25, 2024

Desery i dodatki do pieczenia królują przed świętami, napoje szczyt sprzedaży osiągają latem, zapotrzebowanie na zabawki rośnie natomiast przed Dniem Dziecka i Bożym Narodzeniem. To tylko niektóre z towarów, dla których dodatkowa powierzchnia składowania potrzebna jest sezonowo, a inwestowanie w magazyn dedykowany zwyczajnie się nie opłaca. Właśnie w takich sytuacjach doskonałym rozwiązaniem okazuje się być magazyn multikliencki, czyli taki, w którym elastycznie zarządza się powierzchnią, dostosowując się do zmiennych potrzeb klientów. Tego typu platforma spod znaku FM Logistic z powodzeniem funkcjonuje w Będzinie na południu Polski. 

Duża zmienność wolumenów obsługiwanych w ciągu roku, dynamiczny rozwój produkcji czy trudne do przewidzenia overstocki, to tylko niektóre z wyzwań z jakimi mierzą się producenci i dystrybutorzy towarów sezonowych lub będący w okresie dynamicznego rozwoju firmy. Dzięki prowadzeniu handlingu dla różnych najemców w ramach jednej lokalizacji uzyskuje się rozwiązanie optymalne zarówno pod względem kosztów, jak i wykorzystania zasobów. Jest to możliwe ponieważ to operator logistyczny odpowiada za zapewnienie odpowiedniej powierzchni magazynowej, przeszkolonych pracowników, a także technologii i sprzętu. To operator ponosi też stałe koszty prowadzenia magazynu, a klient płaci tylko za wykonane zlecenie magazynowania i ewentualne usługi dodatkowe. 

Magazyn multikliencki to rozwiązanie korzystne nie tylko dla producentów i dystrybutorów, ale i samego operatora logistycznego. Klienci zyskują płacąc wyłącznie za to czego potrzebują, a operator może maksymalnie wykorzystać swoje zasoby.

Obsługa wielu firm na jednej platformie pozwala na racjonalne zarządzanie przestrzenią i zasobami kadrowymi i technologicznymi. Umożliwia nam to dopasowanie się do zmiennych potrzeb naszych klientów – mówi Sebastian Plesiński, Senior Business Development Director z FM Logistic. 

Gdy, tak jak w przypadku centrum dystrybucyjnego w Będzinie, operator jest właścicielem obiektu, ma on pełną swobodę w dostosowywaniu przestrzeni do zmieniających się potrzeb. Może dzielić przestrzeń na strefy, relokować klientów czy udostępniać dodatkową powierzchnię. W przypadku Będzina może nawet dowolnym momencie zdecydować o rozbudowie platformy, która będzie rosnąć wraz z rozwijającym się biznesem klienta. Daje to klientom ogromną przewagę i spokój o to, czy operator zdoła dostosować się do ich aktualnych potrzeb.

Co więcej, gdy operator logistyczny jest właścicielem wielu platform, jego możliwości swobodnego i elastycznego zarządzania operacjami i zasobami są jeszcze większe. – W bliskiej lokalizacji posiadamy kilka magazynów koordynowanych przez jeden zespół. Dzięki temu w momencie zwiększonego zapotrzebowania albo startu nowego projektu możemy delegować pracowników z innych platform, nasze tzw. „oddziały specjalne”. Pracownicy są gotowi do działania zaledwie w ciągu godziny – zdradza Marcin Kwarciak, Dyrektor Regionu w FM Logistic, zarządzający m.in. platformą w Będzinie. Takie możliwości szybkiego dostosowania się do wzmożonego popytu przekładają się bezpośrednio na efektywność działania klientów, zapewniając im ciągłość dostaw, a dzięki temu stały dostęp do produktów w sklepie. Szybkie działanie jest bowiem kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku, zwłaszcza w branżach, gdzie występuje duża sezonowość. 

Zarządzający magazynem multiklienckim doświadczony operator logistyczny nie tylko sprawnie reaguje na sezonowe zmiany w sprzedaży, ale także aktywnie wspiera swoich klientów w zarządzaniu tymi zmianami, poprzez analizę trendów sprzedażowych oraz bardziej precyzyjne prognozowanie zapotrzebowania. Dzięki temu firmy korzystające z takiego rozwiązania mogą być pewne, że ich produkty trafią do klientów w odpowiednim czasie i ilości, co przekłada się na osiągnięcie zakładanych wyników sprzedażowych.

Wartością dodaną w przypadku magazynów multiklienckich jest bez wątpienia  zintegrowany z magazynem terminal przeładunkowy tzw. cross-dock, który przyspiesza procesy logistyczne.

Pozwala on na bezpośrednie przeniesienie produktów z jednego transportu do drugiego, eliminując tym samym potrzebę dodatkowego przejazdu do sortowni czy hubów wysyłkowych. Takie połączenie magazynu z terminalem cross-dock skutecznie minimalizuje liczbę przewozów, co przekłada się na szybszą realizację zamówień oraz redukcję czasu dostawy towaru do klientów. Dzięki temu czas przyjęcia zlecenia może zostać wydłużony, co pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne zarządzanie dostawami i zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania w okresach sezonowych. 

Lokalizacja to istotny aspekt wszystkich ośrodków związanych z transportem. W przypadku magazynów multiklienckich ma szczególnie duże znaczenie. Musi bowiem być korzystna dla maksymalnie szerokiej grupy klientów. – Platforma w Będzinie zapewnia doskonałe połączenie nie tylko z pozostałymi regionami kraju, ale też z naszymi południowymi sąsiadami. W pobliżu znajduje się wiele tras międzynarodowych, w tym autostrady A1 i A4 oraz DK86 i DK94 – tłumaczy Sebastian Plesiński z FM Logistic.

Platforma w Będzinie to także przykład tego, jak FM Logistic wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, dla których istotne są kwestie zrównoważonego rozwoju.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zwiększyliśmy efektywność energetyczną budynku o 20 proc. i o połowę zmniejszyliśmy zużycie wody, a konstrukcja budynku w 71 proc. jest oparta na materiałach z recyklingu – dodaje Marcin Kwarciak.

Środowisko zyskuje też dzięki funkcjonowaniu cross-docka, który pozwala istotnie zminimalizować liczbę transportów niezbędnych do obsługi tego samego wolumenu towarów. 

Korzystanie z magazynu multiklienckiego to przepustka do efektywnej logistyki. Elastyczność obsługi dzięki współdzieleniu zasobów, pozwala na ich lepsze wykorzystanie i optymalizację kosztów. Zintegrowany terminal cross-dock skraca czasy dostawy, zmniejszając emisję CO2. Magazyn multicustomer to nie tylko efektywna platforma logistyczna dla wymagających klientów, lecz także zrównoważone rozwiązanie dla biznesu i środowiska.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?