Trendy konsumenckie i rynkowe
Trendy konsumenckie i rynkowe

Nowe wyzwania dla logistyki branży retail: jakie trendy kształtują rynek?

Dziś sieci handlowe mierzą się z oczekiwaniami niejednorodnego konsumenta, który jest obecny w różnych kanałach sprzedaży, działa na wielu urządzeniach, zawsze i…

Na stronie 27 września, 2021

Dziś sieci handlowe mierzą się z oczekiwaniami niejednorodnego konsumenta, który jest obecny w różnych kanałach sprzedaży, działa na wielu urządzeniach, zawsze i wszędzie oczekuje szybkiej i niezawodnej usługi. Tego “nowego” konsumenta charakteryzują niestandardowe zachowania konsumpcyjne: kupuje niekoniecznie z potrzeby, ale z chęci posiadania i wybiera produkty lub producentów zgodnych z wyznawanymi przez niego wartościami, np. kieruje się troską o środowisko naturalne.  Dostawcy usług logistycznych dla branży retail muszą zatem odkryć swój łańcuch dostaw na nowo, aby sprostać tym wymaganiom.

Sieci handlowe chcąc skupić się na swojej głównej działalności, czyli produkcie, chętnie powierzają zewnętrznemu operatorowi wszelkiego rodzaju działania z zakresu usług ostatniej mili i dostaw do domu, w tym takie, jak kompletacja zamówień ze sklepów (outsourcing procesu kompletacji wewnątrz sklepów), obsługa zwrotów produktów, ale też z zakresu usług dodanych, jak rozwiązania dotyczące opakowań. Operatorzy muszą być na to gotowi.

Sieci handlowe przenoszą sprzedaż do kanału e-commerce

Najsilniejszym trendem kształtującym obecnie na rynek, również w branży retail, jest szybki rozwój handlu elektronicznego. Operatorzy logistyczni obsługujący sieci handlowe muszą czynnie zaangażować się w te zmiany i dostosować się do nowych okoliczności. Najlepszą metodą na osiągnięcie tego celu jest poszerzenie oferty usług dla różnych kanałów sprzedaży, dostosowanie rozwiązań do nowych podmiotów na rynku specjalizujących się w fullfilmencie,

Firma FM Logistic wybrała tę właśnie drogę. Wspierając transformację i cele swoich klientów we wdrażaniu strategii omnichannel już od kilku lat aktywnie rozwija model zwany One roof concept. Jest to koncepcja polegająca na integracji pod jednym dachem (tzn. w jednym budynku) obsługi kanałów B2B i B2C. Wypracowując synergię w zakresie operacji i kosztów operator proponuje dopasowany do każdego klienta pełen pakiet usług od logistyki kontraktowej przez e-commerce po przesyłki kurierskie. Klient zyskuje jeden punkt wejścia do magazynu, zintegrowaną obsługę klienta i pełną obsługę logistyczną kanału tradycyjnego i online. O tym jak zaspokoić nowe potrzeby klientów e-commerce przeczytasz tutaj.

Logistyka miejska

Wzrost popularności handlu elektronicznego potęguje jednak ruch drogowy i zanieczyszczenie głównie w miastach. Już dziś dostawy towarów generują 20% ruchu drogowego i 30% zanieczyszczeń. Mając na względzie troskę o środowisko naturalne, ale też oczekiwania konsumentów sieci handlowych koniecznym jest wprowadzenie nowych propozycji. I tak FM Logistic rozwija koncepcję logistyki miejskiej poprzez np. lepszą lokalizację magazynów, bliżej centrów miast, wdrożenie ekologicznego modelu dostawy ostatniej mili, rozwinięcie zrównoważonego łańcucha dostaw o obiegu zamkniętym. Firma opracowała też Program Zrównoważonego Rozwoju dla magazynów: przy ich budowie operator stara się stosować energooszczędne technologie i ekologiczne materiały, a od 2021 roku magazyny, których jest właścicielem zasilane są energią pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych, planowana jest też instalacja paneli fotowoltaicznych i intensyfikacja działań w kierunku stworzenia magazynu neutralnego dla środowiska naturalnego.

Narzędzia IT, automatyzacja i optymalizacja

W realizowanych operacjach magazynowych dla sieci handlowych warto wesprzeć się też dobrymi systemami IT. Można korzystać zarówno z systemu zarządzania magazynem klienta, albo z własnego WMS, ważne, aby każda opcja dawała możliwość świadczenia usług zarówno w kanale B2B, jak i B2C. Ponadto, co przy szybko rozwijającym się kanale e-commerce ma olbrzymie znaczenie, firma FM Logistic oferuje rozwiązania zintegrowane nie tylko z ERP swoich klientów, ale także z marketplace’ami, sklepami internetowymi i firmami kurierskimi.

Jeśli chodzi o metody kompletacji zamówień nie ma jednej uniwersalnej. Rozwiązania należy dostosować do każdego przypadku biznesowego i potrzeb klienta. Zawsze jednak głównym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania pod względem wydajności. Najlepiej zastosować kompletację wielozamówieniową w połączeniu z rozwiązaniem Put-to-Light, aby zapewnić najwyższą jakość preparacji, a także masową kompletację (łączenie ilości jednej pozycji dla kilku zamówień) i regały sortujące, automatyczne linie kompletacyjne dla standardowych produktów, jak kosmetyki, a dla małych i średnich towarów rozwiązania typu Goods – to – man.

W każdym przypadku klienci zwracają się też do operatorów usług logistycznych z prośbą o optymalizację rozwiązań dotyczących opakowań tak, aby mieć na względzie troskę o środowisko naturalne, np. opakowania wielokrotnego użytku (zaangażowanie w wojnę z tworzywami sztucznymi) oraz automatyczne pakowanie na żądanie, dopasowane do niestandardowych paczek. 

Czy ta treść była interesująca, przydatna?