Trendy konsumenckie i rynkowe
Trendy konsumenckie i rynkowe

Czy w świecie rządzonym przez dostępność i natychmiastowość gwarantowaną przez omnichannel możemy zbudować modele odpowiedzialnej konsumpcji?

Szybko, wygodnie, w sposób zrównoważony: sprzeczne oczekiwania i przyszłość konsumpcji Minione półtora roku – z globalną pandemią, wstrząsami w metodach pracy…

Na stronie 12 października, 2021

Szybko, wygodnie, w sposób zrównoważony: sprzeczne oczekiwania i przyszłość konsumpcji

Minione półtora roku – z globalną pandemią, wstrząsami w metodach pracy i gospodarkami podtrzymywanymi rządowym wsparciem – spowodowało intensyfikację trendów konsumenckich i przyspieszyło je w stopniu wykraczającym poza to, co wielu uznawało za możliwe.

Zwiększenie świadomości na temat zdrowia i środowiska naturalnego doprowadziło do tego, że coraz więcej osób chce odpowiedzialnej konsumpcji. Jednocześnie lockdown i praca z domu oznaczały eksplozję internetowych zakupów praktycznie wszystkiego, począwszy od ubrań, a skończywszy na artykułach spożywczych. Ecommerce News Europe szacuje, że do końca 2020 r. wartość handlu elektronicznego na kontynencie wyniesie 717 mld EUR, co stanowi wzrost o 12,7% w porównaniu z rokiem 20191. Według danych US Census Bureau Amerykanie wydali 32,4% więcej na handel elektroniczny w 20202 r. niż rok wcześniej.

Wraz z tak spektakularnym wzrostem pojawiły się większe wymagania co do szybkiej i niezawodnej dostawy. Tego rodzaju kombinacja elementów sprawiła, że konsumenci stali się najważniejszymi użytkownikami i beneficjentami systemów logistycznych łańcucha dostaw, dystansując branżę B2C. Stworzyła również wyzwanie dla firm logistycznych i ich klientów (np. sprzedawców detalicznych, producentów), którzy z zaniepokojeniem spoglądają na poziomy osiąganych wyników. W jaki sposób mogą znaleźć metody odpowiedzialnego pod względem środowiskowym ograniczenia emisji CO2, zmniejszenia ilości odpadów, tworzenia miejsc pracy przy jednoczesnym zaspokojeniu zapotrzebowania sfery B2B i B2C na szybkie i wygodne dostawy oraz koszty ograniczone do minimum? Tego rodzaju pytania stają się jeszcze bardziej drażliwe, gdy weźmie się pod uwagę komplikacje w gęsto zabudowanych środowiskach miejskich, w których wszelkiego typu pojazdy dostawcze stanowią już 20% ruchu miejskiego i są odpowiedzialne za 30% zanieczyszczeń w terenach zurbanizowanych3. Ograniczenia przestrzenne i czasowe stanowią dodatkowe wyzwanie dla miast, które tworzą ramy regulacyjne w obszarze mobilności i transportu towarów. Znalezienie nowych rozwiązań jest sprawą najwyższej wagi.

Rozwiązania, zwłaszcza dla wyzwań tzw. ostatniej mili, obejmują „ciemne sklepy” czy też mniejsze magazyny w obrębie lub w pobliżu miast, których jedynym celem jest realizacja zamówień internetowych i telefonicznych. Na pierwszy plan wysuwają się również alternatywy dla dostaw do domu. Mobilne paczkomaty nadawcze i odbiorcze, a także mikro-centra realizacji zamówień oraz systemy click-and-collect stają się coraz powszechniejsze na całym świecie. Jedną z inicjatyw FM Logistic są wydzielone strefy w centrach miast ze zautomatyzowanymi lokalnymi punktami nadawczo odbiorczymi dla wszystkiego, od świeżej oraz mrożonej żywności po drobne i duże paczki.

Tego rodzaju strefy FM Logistic służą nie tylko wygodzie konsumentów; mają również potencjał zmniejszenia ruchu, hałasu i zanieczyszczenia dzięki uwspólnotowieniu środków, tworzenia nowych miejsc pracy w mieście oraz stymulowania rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Omawiane pomysły łączą się z innymi dużymi zmianami w świecie logistyki, wynikającymi z upowszechnienia się podejścia wielokanałowego do handlu detalicznego – opartego na wykorzystaniu wielu płynnie połączonych i przenikających się platform pozwalających skuteczniej dotrzeć do konsumentów i zaspokoić ich potrzeby przy jednoczesnej poprawie wydajności. Z logistycznego punktu widzenia sprzedaż wielokanałowa stwarza możliwości kreowania korzyści skali, które obejmą całe sektory, nawet wśród konkurujących ze sobą klientów, pozwalając na lepsze wykorzystanie magazynów oraz systemów transportowych i opakowaniowych przy jednoczesnym ograniczeniu innych rodzajów odpadów.

Wzmiankowany wzrost widoczności konsumentów w sektorze logistycznym wymusza również wzrost poziomu odpowiedzialności. Monitorowanie i przejrzystość danych staną się kluczowe zarówno dla weryfikacji wydajności, jak i dla podnoszenia świadomości konsumentów, partnerów detalicznych i organów rządowych w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju. Podsumowując wszystkie sygnalizowane tutaj starania i działania, od sprzedaży wielokanałowej do rozwiązań ostatniej mili, warto odnotować, że branża logistyczna przechodzi z roli bocznego skrzydłowego do środka pola i ma realne szansę na zdobycie pozycji lidera pod względem trwałego i zrównoważonego rozwoju, który szanuje środowisko i wsłuchuje się w opinie konsumentów chcących kupować w sposób bardziej odpowiedzialny.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?