Składowanie

Synergia | Zaawansowane budowanie | Indywidualizacja produktu

Nasze usługi składowania

Zysk biznesowy, optymalizacja kosztów, elastyczność operacyjna, ograniczenie ryzyka… Istnieje wiele korzyści płynących z outsourcingu składowania. Zlecając tę część działalności zewnętrznym dostawcom usług logistycznych, możesz mieć pewność, że dysponujesz odpowiednimi umiejętnościami, nie ponosząc kosztów stałych.

FM Logistic oferuje najlepsze rozwiązania w zakresie składowania, sprawiając, że łańcuch dostaw jest bardziej odpowiedzialny i elastyczny. Gromadząc pod jednym dachem klientów posiadających podobne zapasy detaliczne, możemy w naszych elastycznych i multiprojektowych magazynach zachować wszelkie możliwe rodzaje synergii, takie jak konsolidacja dostaw czy wspólne centrum pakowania. Razem z naszą spółką zależną NG Concept oferujemy zrównoważone rozwiązania składowania, które dzięki łączeniu zasobów dla wielu klientów i realizacji operacji pod jednym dachem dają możliwość optymalizacji kosztów i efektywniejszego zarządzania zapasami.

Zaprojektujmy i wyruszmy we wspólną drogę odpowiedzialnym łańcuchem dostaw

W FM Logistic monitorujemy i ograniczamy nasz wpływ na środowisko dzięki stosowaniu przyjaznych rozwiązań magazynowych, spełniających najwyższe standardy w dziedzinie ekokonstrukcji, bezpieczeństwa i jakości. Wierzymy, że aby odpowiedzialnie realizować wysokie wymagania klientów (dotyczące np. odpowiednich norm czy towarów niebezpiecznych), musimy pozostać elastyczni.

Nasze rozwiązania dla Ciebie

 • Wspólnie zbudujmy ekologiczne magazyny

  Jako wiodący ekspert i dostawca usług logistycznych przykładamy szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju. W większości przypadków platformy logistyczne zużywają energię, emitują gazy i wytwarzają odpady. We współpracy z NG Concept projektujemy i budujemy rozwiązania magazynowe optymalizujące wydajność energetyczną i operacyjną obiektów. Już dziś korzystamy z magazynów przyszłości, dążąc do osiągnięcia neutralnego wpływu na środowisko przez ograniczenie emisji gazów i odpadów.

  Bezpieczne i zrównoważone obiekty – tak właśnie postrzegamy nasze multiklienckie i multiprojektowe magazyny. Od 2012 roku każda z nowo wybudowanych platform logistycznych posiada certyfikat HQE™ (High Environmental Quality) i LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design). Zostały one także wyróżnione w rankingu FM Logistic Global Highly Protected Site.

  Kontakt
 • Redukcja kosztów dzięki konsolidacji dostaw klientów

  Nasza koncepcja poolingu, czyli konsolidacji dostaw, łączy potoki ładunków wielu producentów z kompatybilnymi produktami końcowymi dla tych samych kanałów dystrybucji. Dzięki stworzeniu synergii w magazynach i transporcie dostawy do dystrybutorów mogą być realizowane częściej i przy bardziej wypełnionych ciężarówkach. Korzysta na tym również konsument końcowy, ponieważ gwarantujemy mu świeże produkty o wyższej jakości. Koncepcja konsolidacji dostaw – pooling autorstwa FM Logistic – oznacza także, że dostawy do detalistów są realizowane w bardziej zrównoważony sposób i z ograniczeniem emisjI CO2. Również dzięki wewnętrznemu poolingowi niektóre koszty logistyczne mogą zostać obniżone bądź wręcz zredukowane.

  Kontakt
 • Multiprojektowe i odpowiedzialne magazynowanie w jednym obiekcie

  W naszych centrach o współdzielonych powierzchniach i zasobach możemy zaoferować klientom dynamiczne i elastyczne zarządzanie zespołami, zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Zapewniamy konsolidację dostaw i elastyczność naszych magazynów, łącząc pod jednym dachem klientów z produktami o podobnej charakterystyce i budując dzięki temu wszelkie możliwe efekty synergii (konsolidację dostaw, wspólne centrum pakowania oraz obszary składowania towarów niebezpiecznych czy wymagających temperatury kontrolowanej). Proponujemy spersonalizowane rozwiązania dostosowane do sezonowości i szczytów aktywności, a różnorodne metody składowania umożliwią Twojej firmie redukcję i optymalizację kosztów.

  Pod jednym dachem zarządzamy wszelkimi aktywnościami oraz przepływem Twoich towarów w taki sposób, by zoptymalizować koszty i zagwarantować najszybszą z możliwych reakcję sił operacyjnych. Wprowadziliśmy w swoich lokalizacjach ścisłą synchronizację przepływu towarów B2B i B2C, a nasze rozwiązania składowania rozwijają się zgodnie z Twoimi potrzebami i mają na celu usprawniać przepływy i procesy dla odpowiednich kanałów.

  Kontakt

Interesuje Cię składowanie?

Jak nasze usługi składowania pomogą Ci zwiększyć konkurencyjność firmy? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak sprostać wyzwaniom Twojego składowania!

Rozwiązania dla łańcucha dostaw

 • Co-packing

  Zrównoważony Rozwój | Elastyczność | Technologia

  Zobacz więcej
 • Projekty lean

  Zrównoważony rozwój | Inżynieria | Zaopatrzenie

  Zobacz więcej
 • Omnichannel

  Wszechstronność | Płynność | Innowacyjność

  Zobacz więcej
 • Magazynowanie

  Skalowalność | Modułowość | Eksperckość

  Zobacz więcej