Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój

10 korzyści zastosowania zielonego wodoru w logistyce

Dekarbonizacja planety jest jednym z celów, jakie kraje na całym świecie wyznaczyły sobie na rok 2050. W ostatnich latach dyskutuje się i promuje zielony wodór, jako…

Na stronie 19 lipca, 2022

Dekarbonizacja planety jest jednym z celów, jakie kraje na całym świecie wyznaczyły sobie na rok 2050.

W ostatnich latach dyskutuje się i promuje zielony wodór, jako alternatywę dla zanieczyszczających paliw kopalnych, w celu dekarbonizacji sektora logistycznego i przemysłowego, oferując szereg zrównoważonych korzyści na poziomie krajowym. 

Zielony wodór przynosi wiele korzyści ekonomicznych i środowiskowych. W sektorze logistycznym zwracamy przede wszystkim uwagę na:

  • Poprawa, w porównaniu z pojazdami zasilanymi wyłącznie z akumulatorów trwałości, eksploatacji i bezpieczeństwa, dzięki zmniejszeniu ilości akumulatorów (mniejsza masa i mniejszy wpływ na środowisko w całym cyklu życia) oraz wyeliminowanie ładowania elektrycznego, bez konieczności posiadania infrastruktury do ładowania.
  • Eliminacja gazów zanieczyszczających środowisko, takich jak te wytwarzane przez olej napędowy lub benzynę.
  • Możliwość dekarbonizacji transportu, sektora dotychczas uważanego za „trudny do opanowania”, pod względem walki ze zmianami klimatu.
  • Skrócenie czasu tankowania, który w przypadku wózków widłowych wynosi około jednej minuty, a w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych – kilka minut.
  • Wystarczająca autonomia – na przykład wodorowe ogniwa paliwowe w wózkach widłowych mają zasięg 8-10 godzin, co odpowiada więcej niż jednemu dniowi roboczemu; samochody dostawcze mogą mieć zasięg ponad 400 km. Opracowywane są bardziej ekologiczne pojazdy, o większym zasięgu.
  • Bardziej ekologiczne, ponieważ pochodzenie energii do produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, takich jak panele słoneczne, jest znane i może być certyfikowane.
  • Oprócz energii odnawialnej, jedynym surowcem w ekologicznej stacji wytwarzającej wodór jest woda (H2O), tani surowiec odnawialny, którego cykl nie ulega zmianie.
  • Większe bezpieczeństwo personelu: wodór nie jest szkodliwy dla pracowników, w przeciwieństwie na przykład do akumulatorów kwasowo-ołowiowych używanych w większości magazynów, z których może wyciekać kwas – związek chemiczny niebezpieczny dla personelu magazynu i środowiska. Jest również mniej niebezpieczny niż inne paliwa, takie jak benzyna.
  • Łatwość przechowywania: można być wykorzystany później do innych celów i w innym czasie niż jego produkcja.
  • Wzmocnienie zielonej energii i niezależności technologicznej Unii Europejskiej poprzez zrównoważony rozwój sektora, który tworzy miejsca pracy i technologie, zmniejszając jednocześnie zależność od paliw kopalnych, których mamy duże braki.

Dekarbonizacja planety jest jednym z celów, jakie kraje na całym świecie wyznaczyły sobie na rok 2050, a zielony wodór okazuje się jednym z najskuteczniejszych rozwiązań idealnych do realizacji tego celu.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?