Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój

Wózki widłowe zasilane zielonym wodorem, przyszłość zrównoważonej logistyki magazynowej?

W ramach rozwijania strategii zrównoważonych rozwiązań w branży logistycznej, pozyskiwanie paliwa wodorowego z zielonych źródeł, na terenie platformy logistycznej jest…

Na stronie July 22, 2022

Wózki widłowe poruszające się po halach magazynowych są niezbędnym elementem do przemieszczania kartonów i palet z ciężarówek na regały. Jako, że pracują one w pomieszczeniach zamkniętych długo były traktowane jako mające  stosunkowo niewielki wpływ na zanieczyszczenie. Większość wózków widłowych jest obecnie zasilana z akumulatorów elektrycznych lub posiada silniki termiczne wykorzystujące gaz ziemny. Teraz pojawia się alternatywa w postaci wodorowych ogniw paliwowych. Jest to coś więcej niż tylko kolejne możliwe źródło energii, jest to zmiana, która przynosi wiele korzyści, zwłaszcza jeśli paliwo wodorowe jest wytwarzane z  zielonej energii.

Obecny stan rzeczy jest daleki od ideału

Dzisiejsze wózki widłowe mają wady, nawet te zasilane energią elektryczną. Jak w przypadku wielu akumulatorów, czas ładowania jest długi, zwłaszcza w przypadku bardzo aktywnego środowiska działającego przez długie okresy dnia i nocy, takiego jak magazyn logistyczny. Baterie, które się wyczerpały, muszą być regularnie wymieniane. Autonomia współczesnych baterii jest ograniczona, a ich wydajność spada wraz ze zmniejszającym się stopniem naładowania. Oznacza to, że potrzebny jest duży zapas w pełni naładowanych akumulatorów. Nawet wtedy przełączanie trwa do 20 minut. Ponieważ akumulatory są ciężkie, prowadzą do problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w momencie ich obsługi.

Baterie litowe (stanowiące zaledwie 5% obecnych baterii w wózkach widłowych) można naładować w ciągu dziesięciu minut, ale potem zapewniają one średnio tylko godzinę pracy do następnego ładowania. Wózki widłowe napędzane silnikiem terminicznym na gaz ziemny są głośne i emitują zanieczyszczenia takie jak tlenek węgla; w zamkniętych pomieszczeniach.     

Wodorowe ogniwa mogą przynieść znaczny wzrost produktywności

Przejście z akumulatorów na wodorowe ogniwa paliwowe daje ogromne możliwości. Kluczowa różnica polega na tym, że ogniwa paliwowe H2 są zintegrowane z pojazdem i wytwarzają energię elektryczną na pokładzie. Zamiast ładować lub wymieniać akumulatory, ogniwo energetyczne pojazdu jest po prostu tankowane wodorem w mniej niż trzy minuty i może pracować przez osiem godzin. Prowadzi to do znacznego wzrostu wydajności. A wodorowe ogniwa energetyczne emitują jedynie niewielką ilość wody, dzięki czemu nie mamy żadnych zanieczyszczeń. w magazynie. 

Rozwiązanie H2 może wyeliminować problemy związane z wydajnością baterii elektrycznych. Ponadto, jako że akumulatory nie będą już musiały być magazynowane i zajmować cennej przestrzeni, można ją będzie wykorzystać bardziej efektywnie.

Ogniwo paliwowe GenDrive®

Energia w sercu produktywności

Alternatywa Plug & Play dla tradycyjnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  • Tankowanie wodoru w mniej niż 3 minuty
  • Brak konieczności posiadania pomieszczenia do ładowania akumulatorów, zwalnia powierzchnię handlową
  • Stacja tankowania wodoru umieszczona wewnątrz budynku
  • Wodór przechowywany na zewnątrz
  • Stałe napięcie
  • Większa elastyczność
  • Prawdziwe zero emisji na miejscu, z wyjątkiem niewielkiej ilości wody

Badania i myślenie przyszłościowe

Aby zbadać zastosowanie wodoru, firma FM Logistic rozpoczęła projekt “Hawl” pod koniec 2014 roku i zdecydowała się wyposażyć swój magazyn we Francji, w pobliżu Orleanu, w 54 wózki widłowe zasilane ogniwami wodorowymi. Projekt został utworzony przez konsorcjum firm, w skład którego weszły Air Liquide (specjalista od wodoru), Plugpower (producent ogniw paliwowych), Toyota i Crown (obaj producenci wózków widłowych). Projekt skorzystał z funduszy unijnych w ramach planu rozwoju alternatywnych źródeł energii.

Celem było przede wszystkim zademonstrowanie skuteczności wodorowych wózków widłowych oraz pełne zrozumienie wymagań technicznych związanych z ich wykorzystaniem w środowisku logistycznym. FM Logistic chciało znaleźć zrównoważoną alternatywę i wykazać ekonomiczne profity rozwiązania. Jako pionier w opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań w branży logistycznej operator chciał pójść o krok dalej i zamierzał pozyskiwać paliwo wodorowe ze 100% ekologicznych źródeł na terenie platformy logistycznej, co stanowiło rozwiązanie o prawdziwie zerowej emisji.

Poza korzyściami dla środowiska, celem wprowadzenia wózków widłowych z napędem wodorowym jest również poczynienie dalszego postępu w podstawowej kwestii w logistyce magazynowej – dobrego samopoczucia i zdrowia operatorów. Na przykład bezpieczeństwo i łatwość obsługi, aby wyeliminować wypadki w obecnym procesie wymiany klasycznego akumulatora kwasowo-ołowiowego.

Przyszłość jest obiecująca z transportem wodorowym

Z ekonomicznego punktu widzenia badanie potwierdziło, że możliwe jest uzyskanie oszczędności w porównaniu z obecnymi systemami, o ile flota liczy ponad 50 pojazdów. Wodór staje się bardziej wydajny w środowisku intensywnego użytkowania, ze względu na szybkie tankowanie i wysoką autonomię. Rekompensuje to obecny koszt sprzętu i paliwa wodorowego; przewiduje się, że oba te koszty spadną w najbliższej przyszłości. Ponadto wodorowe ogniwa paliwowe mają żywotność do dziesięciu lat w porównaniu do siedmiu lat w przypadku akumulatorów.

Jedyne istotne ryzyko związane jest z łatwopalnością wodoru. Jest ono jednak ograniczone, ponieważ gaz jest przechowywany w bezpiecznych butlach poza magazynem i doprowadzany rurociągiem do stacji paliw. Wygląda na to, że przyszłość ogniw paliwowych H2 jest świetlana. Następnym krokiem jest wprowadzenie na szerszą skalę pojazdów widłowych. FM Logistic chce to połączyć z  produkcją zielonego wodoru, co w efekcie da zeroemisyjne rozwiązanie. Zastosowanie wózków H2 jest tym bardziej spójne, że operator może produkować go lokalnie ze źródeł odnawialnych na terenie swoich platform. Tak jest już w Ilescas, w pobliżu Madrytu, gdzie w I kwartale 2022 r. została oficjalnie uruchomiona stacja produkcji zielonego wodoru. Będzie ona produkować 45 kg H2 / tydzień, aby zaopatrzyć wózki widłowe na terenie magazynu i dystrybucyjny samochód dostawczy.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?