Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój

Władze miejskie i logistycy muszą współpracować, jeżeli chcą zapewnić zrównoważoną logistykę na ostatnim etapie dostawy

Liczba ludności na świecie wzrosła z nieco ponad dwóch miliardów w 1950 roku do około ośmiu miliardów obecnie. Ponad połowa ludzi na świecie żyje obecnie na…

Na stronie 27 września, 2021

Liczba ludności na świecie wzrosła z nieco ponad dwóch miliardów w 1950 roku do około ośmiu miliardów obecnie. Ponad połowa ludzi na świecie żyje obecnie na obszarach miejskich.

Rosnąca populacja miast wyznacza nowe wzorce w sferze konsumpcji

W krajach o wysoko rozwiniętej kulturze konsumpcyjnej, eksplozja liczby ludności w miastach wiąże się obecnie z pojawieniem się nowych form konsumpcji, w szczególności, jeżeli chodzi o zakupy przez Internet. Wywiera to znaczny wpływ na logistykę miejską. Władze coraz częściej stają w obliczu szeregu problemów związanych z mobilnością miejską, zwłaszcza w przypadku pojazdów dostawczych. Poza oczywistym problemem zatłoczenia, najbardziej negatywne konsekwencje wiążą się z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza w mieście.

Władze miast i regionów często z trudem radzą sobie z problemami, z którymi przychodzi im się zmierzyć. Brakuje im wiedzy na temat wyzwań logistycznych związanych z dostarczaniem większej liczby przesyłek do coraz większej liczby odbiorców.

Władze ustalają zasady i przepisy, które obowiązują w miastach. Jednak to właśnie prywatne firmy logistyczne przodują pod względem wiedzy i doświadczenia. I to one są motorem zmian.

W związku z tym pojawiła się potrzeba szybkiego podjęcia decyzji. Poziom zanieczyszczeń generowanych przez transport, który stanowi około 30% zanieczyszczeń w miastach, może jeszcze wzrosnąć. A biorąc pod uwagę, że 20% ruchu miejskiego jest obecnie generowane przez logistykę – usprawnienie dostaw w miastach ma zasadnicze znaczenie.

Konsumenci oczekują poprawy na wszystkich polach

Istnieje również wyraźne zapotrzebowanie ze strony obywateli i konsumentów na dokonanie istotnych zmian. Konsumenci już sami coraz bardziej odpowiedzialnie podejmują decyzje zakupowe i wybierają odpowiednie opcje dostawy. Są skłonni do dostosowania się i zaakceptowania alternatywnych rozwiązań. Obowiązkiem interesariuszy logistyki jest dostarczanie rozwiązań, które zaspokoją potrzeby klientów końcowych, a jednocześnie złagodzą negatywne aspekty życia w mieście.

Kryzys związany z pandemią Covid-19 bez wątpienia skupił uwagę opinii publicznej i polityków na łańcuchach dostaw. Przyspieszyły również inne trendy, takie jak upowszechnienie handlu elektronicznego wzmacniającego lokalne sieci dystrybucji, oczekiwania klientów dotyczące szybkości i możliwości wirtualnego śledzenia dostaw w czasie rzeczywistym, innowacyjne metody dostaw oraz włączenie małych firm do łańcucha dostaw do domu.

Obecny model musi ulec zmianie

Opracowanie nowego modelu dzisiaj staje się koniecznością. Modelu, który zakłada ściślejszą współpracę pomiędzy przewoźnikami logistycznymi a władzami publicznymi w celu optymalizacji obsługi klienta końcowego.

Obecny model oparty na tym, że każdy dystrybutor posiada własną infrastrukturę logistyczną i strategie transportowe, nie jest ani zrównoważony ekonomicznie, ani zadowalający pod względem środowiskowym. Rozwiązaniem mógłby być jeden operator logistyczny dla konkretnego sektora miasta. Jak wyjaśnia Alfonso López, dyrektor generalny ds. logistyki miejskiej, “rozwój mikrocentrów współpracy może być okazją do zainicjowania niezbędnej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w dystrybucję na terenie miasta”.

Władze miejskie muszą wziąć w tym udział, wdrażając środki, które tylko one mogą zastosować; ustanawiając przepisy w celu zorganizowania i zarezerwowania ograniczonej przestrzeni w mieście, niezbędnej dla nowych rozwiązań logistycznych. Jednak, kontynuuje Alfonso López, “aby ruszyć z miejsca, operatorzy logistyczni powinni sami nawiązywać wstępną współpracę, aby rozpocząć działalność przed władzami”.

Rząd państwa również ma do odegrania pewną rolę. Bez koordynacji na szczeblu krajowym zmniejszy się elastyczność międzyregionalna, a sektor prywatny będzie zniechęcony do inwestowania.

Niezbędne są ciągłe innowacje i badania

Dzięki programom Unii Europejskiej gminy zaczęły opracowywać całościowe strategie dla logistyki miejskiej i wraz z sektorem logistycznym testują i opracowują przyszłościowe rozwiązania logistyczne.

Dzięki swojemu rozwiązaniu z zakresu logistyki miejskiej FM Logistic jest zaangażowanym uczestnikiem tych programów. Współpracując z miastem Madryt, zbadaliśmy efektywność miejskich centrów konsolidacyjnych (UCC) z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych. Porównanie przepływów z pojedynczego magazynu podmiejskiego z przepływami połączonymi z UCC lub lokalnym węzłem komunikacyjnym Proximity Hub wstępnie wykazało, że zarówno emisje jak i zatłoczenie zostały zredukowane.

W ramach innego projektu w Madrycie opracowano i przetestowano w rzeczywistych warunkach prototyp 12-tonowego elektrycznego pojazdu dostawczego o wyjątkowo niskiej emisji.

Rozwiązania techniczne są skuteczne, ale stanowią tylko część rozwiązania

“W FM Logistic rozumiemy aktualne problemy, z jakimi borykają się miasta w zakresie transportu i emisji spalin, dlatego chcemy uczestniczyć w poszukiwaniu nowych bardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie dostaw na terenie miast i mikro logistyki” – mówi Alfonso López.

Aby jednak wywrzeć większy wpływ, potrzebne są obecnie nowe rozwiązania legislacyjne. Muszą one pochodzić od władz lokalnych i regionalnych, wspieranych w prawdziwym duchu współpracy przez praktyczną wiedzę sektora logistycznego.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?