Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój

Hilife : zrównoważony projekt na rzecz odnowienia logistyki w Madrycie – odnowienia miast

Odnajdywanie miast to konkurs zainicjowany przez C401 w celu stymulowania najbardziej innowacyjnych rozwiązań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla na całym…

Na stronie 26 września, 2021

Odnajdywanie miast to konkurs zainicjowany przez C401 w celu stymulowania najbardziej innowacyjnych rozwiązań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla na całym świecie. Ma na celu wdrożenie najlepszych pomysłów na przekształcenie niewykorzystanych miejsc w latarnie morskie zrównoważonego rozwoju i odporności. Opracowane projekty stanowią wizytówkę dla przyszłych bezemisyjnych projektów miejskich.

Reinventing Cities: konkurs na zaprojektowanie zrównoważonej przyszłości miejskiej

Po pierwsze, Reinventing Cities:

  • Pomóż rozwijać politykę publiczną, aby wspierać miasta pozbawione emisyjności, zrównoważone, inteligentne i odporne.
  • Wspieraj wdrażanie nowych pomysłów i innowacji, które można następnie wdrożyć na skalę globalną.
  • Aktywnie rozwijaj współpracę między sektorem prywatnym i publicznym w celu opracowania nowych podejść do realizacji urbanizacji niskoemisyjnej. Aby dowiedzieć się więcej o współpracy miast i logistyków, przeczytaj nasz artykuł „Gminy i logistycy muszą współpracować, jeśli mamy zapewnić zrównoważoną logistykę ostatniej mili” !
  • Zmniejsz wpływ emisji z budynków. W rzeczywistości budynki odpowiadają za ponad 50% emisji w miastach C40. Aby spełnić porozumienie paryskie, miasta potrzebują, aby nowe budynki były jak najbardziej zbliżone do zera dwutlenku węgla, a istniejące budynki wymagają wysokiego poziomu modernizacji.

Dlatego każdy projekt Reinventing Cities powinien służyć jako model rozwoju neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Powinny demonstrować innowacyjne rozwiązania klimatyczne, zapewniać korzyści społeczności lokalnej i być replikowalne w miastach na całym świecie. Projekty pokazują, jak partnerstwa między miastami a sektorem prywatnym mogą współpracować w celu kształtowania dostatniej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości.

Muszą twórczo zająć się zarówno treścią, jak i formą oraz wykazać, że wyniki środowiskowe można osiągnąć w połączeniu z wysokiej jakości architekturą i korzyściami dla społeczności.

HiLife : The sustainable logistics project for Madrid

HiLife to projekt opracowany przez FM Logistic w Hiszpanii na potrzeby konkursu Reinventing Cities. Projekt ten powinien dotyczyć takich komponentów, jak efektywność energetyczna, zrównoważone materiały budowlane, odporność na zmiany klimatu, gospodarka wodna, mobilność, gospodarka odpadami i inne elementy, które doprowadzą do zrównoważonego i bezemisyjnego projektu.

Strategiczna lokalizacja, podzielona na dwie działki

Obszar składa się z dwóch działek (A i B) osiedla La Atalayuela, w dzielnicy Vallecas Villa, na południowy wschód od Madrytu. Lokalizacja w pobliżu Mercamadrid i autostrady Villaverde-Vallecas nadaje mu uprzywilejowany charakter pod względem połączeń z autostradą M-50 i korytarzem Henares, głównym węzłem logistycznym w Madrycie.

Działka A dla cross-dockingu dla zrównoważonej dystrybucji miejskiej

Po pierwsze, dla działki A, HiLife proponuje rozładunek, przeładunek i dobry węzeł przeładunkowy lub cross-docking do dystrybucji miejskiej. Będzie obsługiwał bezemisyjny system mobilności oparty na flocie małych i średnich pojazdów dostawczych. Wodór zasili flotę w 100%. Znajdująca się na miejscu instalacja fotowoltaiczna będzie generować energię odnawialną, która będzie produkować wodór. Interesują Cię tematy związane z zieloną energią i zrównoważoną logistyką? Sprawdź nasz artykuł „Jak firma logistyczna może mieć klucz do przejścia na zieloną energię?” !

W rzeczywistości towary przybędą do doku odbiorczego dla dużych ciężarówek, zanim zostaną posortowane do kanałów dystrybucji B2B lub B2C. Mniejsze ciężarówki będą dostarczać produkty B2B, a furgonetki będą dostarczać artykuły B2C. System fotowoltaiczny na dachu obejmie dużą część obu budynków (12.950m²). Wygeneruje wystarczającą ilość 100% energii odnawialnej, aby zasilać wszystkie aktywności w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu. Będzie również służył do produkcji wodoru dla samochodów dostawczych i innych pojazdów ciężarowych.

Powierzchnia platformy cross-dockingowej ma wynieść 14.000 m² (w tym 1.350 m² powierzchni biurowej), a powierzchnie zewnętrzne do parkowania, załadunku i przeładunku na 6.000 m².

Zarys wykresu A definiuje dwa bardzo różne obszary:

  • Większy, przeznaczony do użytku przemysłowego. Będzie to otwarta przestrzeń, z ogromnymi przestrzeniami do prawidłowego poruszania się i cyrkulacji wózków widłowych. Zapewni również łatwy dostęp do przestrzeni zewnętrznych w celu poruszania się, parkowania, załadunku i przeładunku.
  • Drugi dla celów administracyjnych i mniej konstrukcyjnych przęseł. Będą to przestrzenie elastyczne, dobrze doświetlone i hojnie związane z zielenią i infrastrukturą.

A Działka B dla produkcji wodoru i integracji społecznej

Po drugie, dla działki B projekt proponuje kilka interwencji:

  • Powierzchnia drugiego systemu fotowoltaicznego to 5.100 mkw. Jego wydajność energetyczna zwiększy się do wydajności systemu fotowoltaicznego wcześniej zdefiniowanego dla działki A. Pomoże zaspokoić potrzeby energetyczne budynków, obszarów zewnętrznych i floty pojazdów.
  • Produkcja i dostawa wodoru będą realizowane w zakładzie wytwórczym i stacji tankowania (HRS). Obie powinny stać się strategicznymi infrastrukturami dla lokalnej sieci przemysłowej.
  • Ponadto HiLife zobowiązuje się do integracji społecznej, tworząc przedszkole po południowej stronie działki B. Utworzy również szkolenie dla kierowców, otwarte na funkcjonalną salę dla innych rodzajów szkoleń.

Pomiędzy obydwoma działkami powstanie przestrzeń zielona o powierzchni 9.000 m². Może służyć jako miejsce spotkań i strefa wypoczynku zarówno dla pracowników FM Logistic, jak i okolicznych pracowników oraz sąsiadów.

Elementy składowe tego programu – mieszane zastosowania, zrównoważona mobilność, architektura bioklimatyczna i wysokiej jakości przestrzenie miejskie – wszystkie wykonane z perspektywy potrójnego dna, powinny skutkować zrównoważonym ulepszeniem tkanki przemysłowej w środowiskach miejskich.

FM Logistic Group wygrała konkurs, a teraz przed nami wielkie wyzwanie: współpraca z Radą Miasta Madrytu na rzecz zrównoważonego miasta i logistyki.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?