Fm logistic

La logique des transports urbain

Dane Kluczowe - FM Logistic Europa Centralna

PRACOWNICY

PONAD 5 500 

19 PLATFORM LOGISTYCZNYCH

24 MAGAZYNY PRZEŁADUNKOWE

211   MLN EURO OBROTU W 2018/2019 r.

750   000 M2 POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH

2500 SAMOCHODÓW

Obrót z podziałem na sektory

  1. SEKTOR OCHRONY ZDROWIA
  2. SIECI HANDLOWE
  3. SEKTOR KOSMETYCZNY
  4. FMCG
  5. PRZEMYSŁ I AUTOMOTIVE

Obrót z podziałem na usługi

46 %

MAGAZYNOWANIE

40 %

TRANSPORT

14 %

COPACKING

2018/2019 Raport Roczny

  • FM Logistic odnotował przychody w wysokości 1.318 mld EUR w roku finansowym zakończonym kwiecień 2018-marzec 2019. Co oznacza wzrost o 11,8% rok do roku oraz zysk przed opodatkowaniem i odsetkami (EBIT) w wysokości 35,1 mln EUR, co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 26.5 mln EUR w ostatnim roku obrotowym. Po uwzględnieniu różnic kursowych wzrost przychodów wyniósł 15%. Poprawa EBIT nastąpiła dzięki działaniom podjętym w celu zwiększenia selektywności handlowej i zwiększenia efektywności operacyjnej.