Fm logistic

La logique des transports urbain

Wartości

FM Logistic: firma z wartościami opartymi na szacunku 

Nadanie sensu temu, co robimy, wykonanie tego, co mówimy, tworzenie pozytywnej atmosfery pracy: ważne postawy, które rozwijają poczucie przynależności do firmy.

Przekazywania silnych wartości humanistycznych i związanych z przedsiębiorczością

FM Logistic odziedziczyło po poprzednich pokoleniach kulturę wartości i wysokie standardy „kompetencji miękkich” i kontynuuje je w swojej działalności. Poprzez motywację mężczyzn i kobiet, wartości te ożywają i przyczyniają się do wyników spółki, tworząc pozytywną atmosferę pracy oraz rozwijają poczucie dumy i przynależności do grupy. Pielęgnowanie wartości oznacza także wymaganie wysokich standardów.

 

Kultura firmy oparta na 3 wartościach pracy i wspólnego sukcesu

ZAUFANIE

Każdy pracownik jest ważny i zasługuje na szacunek, uwagę i życzliwość. Obdarzeni zaufaniem ludzie mogą dać z siebie to co najlepsze, znaleźć nową energię do działania, pracować wspólnie i samodzielnie. Zaufanie jest podstawą trwałych relacji wewnątrz firmy, a także z klientami i partnerami. Jest to podstawowa zasada, która jest rozwijana w miarę upływu czasu.

EFEKTYWNOŚĆ

Długoterminową ambicją firmy jest utrzymanie satysfakcji klientów oraz wysokiego poziomu wyników. Wynik ten został osiągnięty poprzez dążenie do jak najwyższej jakości, bezpieczeństwa i ciągłego doskonalenia. Nasi pracownicy są kluczem do realizacji celów poprzez ich zalety, zbiorowe zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności.

OTWARTOŚĆ

W ciągle zmieniającym się świecie, firma musi stale rozwijać się i unowocześniać w celu zapewnienia swoim klientom najlepszych usług. Otwartość pozwala na kwestionowanie istniejących procedur, słuchając wszystkich zaangażowanych stron. Ta wartość tworzy relacje typu win-win w duchu partnerstwa, pozwalając pracownikom wykazywać inicjatywę i kreatywność.

Świadectwo

  • Kompetencje miękkie firmy zawierające know-how

    Umiejętności miękkie wynikają z historii naszej firmy, która chce zachować swoją niezależność, a dzięki zmotywowanym i zaangażowanym pracownikom, rozwijać swój potencjał, aby zabezpieczyć swoją przyszłość. Postawy i zachowania menedżerów oraz pracowników są określone zgodnie z naszymi wartościami. Duszę FM Logistic można znaleźć w każdym oddziale i odzwierciedla ona, wraz z naszym statutem etyki, osobowość naszej firmy. Naszym wyzwaniem jest, aby utrwalić nasze wartości, naszą kulturę i naszą etykę za pośrednictwem międzynarodowego rozwoju firmy.

    FM Logistic znacznie ewoluowało i rozwinęło się od chwili określenia wartości w roku 2007. W celu ich dostosowania do rzeczywistości naszej firmy, jak również nowych strategicznych, organizacyjnych i kierowniczych wyzwań, wartości muszą się rozwijać i być przedmiotem konsensusu ze wszystkimi pracownikami. Nasze 3 wartości wynikają z odpowiedzi 74% pracowników udzielonych w badaniu, a także z dyskusji grupowych pomiędzy ponad 250 pracownikami, którzy wyjaśnili sens wybranych słów. Nasze 3 wartości „Zaufanie, Efektywność, Otwartość” są spójne z naszą historią, z której jesteśmy dumni, a także prowadzą nas w przyszłość: są przewodnikiem dla naszych decyzji i wzmacniają poczucie przynależności do organizacji. Każdy menedżer wdraża wartości w swoich zespołach poprzez rozwój inicjatyw, które wzbogacają naszą kulturę, w celu zapewnienia, że wartości Grupy FM są podstawą i punktem odniesienia dla każdego pracownika.

    Marie-Laure Faure - Group Values and Shareholder Relations Director