Komunikaty publiczne
Komunikaty publiczne

Zakład  o Dużym Ryzyku Będzin/Psary

Spółka FM Polska Sp. z o.o., będąca częścią międzynarodowej Grupy FM Logistic, prowadzi działalność m.in. w zakresie świadczenia usług magazynowania i składowania…

Na stronie September 28, 2022

Spółka FM Polska Sp. z o.o., będąca częścią międzynarodowej Grupy FM Logistic, prowadzi działalność m.in. w zakresie świadczenia usług magazynowania i składowania produktów sektora kosmetycznego.

Psary koło Będzina

Magazyny FM Polska Sp. z o.o. w Psarach podlegają przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą “Prawo Ochrony Środowiska”,  Spółka FM Polska Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia Magazynów Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Ponadto FM Polska Sp. z o.o. przekazała  do KW PSP „Program Zapobiegania Awariom” oraz „Raport o Bezpieczeństwie dla Magazynów w Psarach”. W/w dokumenty przekazano również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach.

Potwierdzeniem dopełnienie powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, zatwierdzająca Raport o bezpieczeństwie dla Magazynów w Psarach.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?