Komunikaty prasowe
Komunikaty prasowe

FM Logistic przyspiesza zrównoważoną transformację łańcuchów dostaw i publikuje raport CSR 2021/22

– Budujemy naszą firmę poprzez pielęgnowanie zaufania, łączenie efektywności z troską o środowisko oraz pozostawanie uważnym na potrzeby społeczeństwa. Zaangażowanie…

Na stronie January 9, 2023

  • Pod koniec 2021 roku firma FM Logistic przedstawiła swój plan strategiczny Powering 2030, którego celem jest sprostanie wyzwaniom omnichannel i logistyki miejskiej poprzez zrównoważoną transformację łańcuchów dostaw i osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich swoich obiektach do 2030 roku.
  • Ambicje firmy, aby wytyczyć zrównoważoną ścieżkę rozwoju pozostają niezmienne, a w całej grupie rozwijają się takie inicjatywy jak zakup i produkcja zrównoważonej energii. 
  • Zgodnie z hasłem “Supply Change”, raport CSR 2021/22 jest podsumowaniem osiągnięć i postępów w drodze do zrównoważonego rozwoju. Opiera się na trzech filarach: troska o pracowników, ograniczenie wpływu na środowisko oraz współtworzenie zrównoważonego łańcucha dostaw.

– Budujemy naszą firmę poprzez pielęgnowanie zaufania, łączenie efektywności z troską o środowisko oraz pozostawanie uważnym na potrzeby społeczeństwa. Zaangażowanie w rozwój zrównoważonej logistyki jest w DNA naszej firmy, a działając w zakresie odpowiedzialności społecznej idziemy śladem założycieli FM Logistic, którzy zawsze w centrum swoich projektów stawiali ludzi.  – podkreśla Jean-Christophe Machet, CEO FM Logistic

Troska o 28 600 pracowników

Priorytetem w FM Logistic jest zapewnienie bezpiecznych i uczciwych warunków pracy. Tym samym nadrzędnym celem firmy na 2023 rok jest osiągnięcie najlepszych wyników w rankingach bezpieczeństwa w każdym kraju działalności firmy. Do realizacji celów wykorzystywane są najnowsze technologie, sprzęt i możliwości jakie oferuje wirtualna rzeczywistość. We Francji FM Logistic nawiązał współpracę z Politechniką w Compiègne wspólnie opracowując nowoczesny egzoszkielet – Ergoskel. Został on zaprojektowany tak, aby odciążyć mięśnie i stawy pracowników w codziennych, najcięższych obowiązkach. Już na początku 2023 roku operator logistyczny planuje wyposażyć w egzoszkielet 150 pracowników w różnych obiektach magazynowych. 

Firma nieustannie dąży do zdobycia uznania jako wysokiej jakości pracodawca w każdym kraju, w którym działa. Obecnie globalny wskaźnik satysfakcji pracowników wynosi 74%. Umieszczenie organizacji na liście Najlepszych Pracodawców Świata magazynu Forbes w 2022 r. potwierdza zaangażowanie FM Logistic  w tworzenie komfortowego i atrakcyjnego miejsca pracy. 

Operator wspiera rozwój umiejętności swoich pracowników i daje im możliwość mobilności i doskonalenia w ramach Grupy na przykład poprzez wirtualną uczelnię FM University. Firma jest również przekonana, że różnorodność środowisk i doświadczeń jest atutem, dlatego podejmuje szereg działań w celu tworzenia inkluzywnego środowiska pracy. Potwierdzają to wyniki indeksu Egapro na poziomie 94/100, będące efektem działań podejmowanych na rzecz zniwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w firmie. Ponadto FM Logistic niezmiennie rozwija się pod kątem tworzenia miejsca pracy przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami, czego odzwierciedleniem są cztery nowe placówki we Francji, które już niedługo zostaną uruchomione. 

Ograniczenie wpływu biznesu na środowisko

W zakresie ochrony środowiska, FM Logistic dąży do osiągnięcia neutralności węglowej we wszystkich swoich obiektach do 2030 roku. Pierwszym etapem realizacji tego ambitnego planu jest zrównoważone projektowanie budynków. W tym celu operator konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania pozwalające na optymalizację przestrzeni, zwiększenie wydajności energetycznej obiektów i maksymalnie efektywne wykorzystanie zasobów. Wszystkie nowopowstające platformy FM Logistic są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi i poddawane certyfikacji LEED ® i HQE (TM) dla zrównoważonego budownictwa. W roku finansowym 2021/22 FM Logistic ograniczył emisję dwutlenku węgla w swoich magazynach o 25%, tym samym przekraczając cel ustalony na poziomie 20%.

Jednocześnie FM Logistic inwestuje w rozwój produkcji własnej energii. Już teraz wszystkie panele fotowoltaiczne zainstalowane na platformach firmy produkują energię słoneczną o łącznej mocy 27 838 MWp. Dodatkowo Grupa zainicjowała projekt, w ramach którego energia produkowana przez panele fotowoltaiczne jest wykorzystywana do produkcji zielonego wodoru, który zasili magazyny i pomoże stworzyć zdekarbonizowaną pętlę energetyczną. Projekt ruszył już w Hiszpanii, w magazynie FM Logistic w Illescas w pobliżu Madrytu. 

Wraz ze wzrostem wolumenów i przepływów transport również musi być uwzględniony w procesie dekarbonizacji. FM Logistic zobowiązał się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 30%. Dążąc do osiągnięcia celu, firma skupia się przede wszystkim na optymalizacji transportu poprzez łączenie dostaw, dokładne planowanie przejazdów, dostosowanie wielkości paczek oraz używanie pojazdów niskoemisyjnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Na przykład we Francji 30 ciężarówek jest napędzanych Oléo 100 – biopaliwem produkcji francuskiej, które w porównaniu z olejem napędowym zmniejsza emisję CO2 o 65%. Już teraz aż ¾ zamówień obsługiwanych przez FM Logistic na całym świecie jest przewożone przez pojazdy osiągające certyfikaty Euro 5 lub lepsze. 

Współtworzenie zrównoważonego łańcucha dostaw

Kluczem do realizacji celów środowiskowych, społecznych i etycznych jest współpraca pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw. Z tego powodu FM Logistic podejmuje wspólne działania ze wszystkimi interesariuszami branży: klientami, dostawcami, lokalnymi firmami i społecznościami, start-upami, konsumentami, usługodawcami i ośrodkami badawczymi.

Grupa wspiera swoich klientów w okresie transformacji poprzez dostarczanie zrównoważonych i dostosowanych do ich potrzeb i celów usług logistycznych. W tym procesie ważnym krokiem jest wprowadzenie pilotażowych rozwiązań w sprzedaży produktów sypkich dla kilku sieci handlowych we Francji. Celem FM Logistic jest, aby do 2050 roku wszystkie linie biznesowe Grupy zawierały zrównoważoną ofertę. Obecnie generują one 13% obrotów,  firma chce zwiększyć ich udział do 20% do roku 2022/23.

Chcąc umożliwić swoim klientom ocenę ich śladu węglowego i zidentyfikowanie obszarów z największym potencjałem do poprawy, Grupa opracowała kartę wyników (dashboard), która mierzy wpływ magazynowania i transportu na środowisko. Zestawienie pokazuje wpływ ekwiwalentu CO2 usług logistycznych według klientów i  obiektów oraz wpływ na społeczeństwo w trzech obszarach: wsparcie zatrudnienia i wydajność biznesowa, ślad węglowy oraz zanieczyszczenia powietrza. Obecnie FM Logistic prowadzi dashboard zrównoważonego rozwoju dla większości klientów.

– Choć nasze strategie biznesowe zmieniały się na przestrzeni lat, cel pozostaje ten sam: wspieranie naszych klientów poprzez tworzenie zrównoważonych ekosystemów i współpracę ze wszystkimi interesariuszami. Jesteśmy przekonani, że mamy do odegrania ważną rolę w optymalizacji łańcuchów dostaw naszych klientów, czyniąc je bardziej odpornymi, zrównoważonymi i odpowiadającymi na wymagania konsumentów – dodaje Jean-Christophe Machet.

Raport CSR 2021/22 dostępny jest tutaj.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?