Komunikaty prasowe
Komunikaty prasowe

FM Logistic dołącza do sygnatariuszy Karty Różnorodności

Z początkiem 2022 roku przedstawiciele FM Logistic, globalnego operatora logistycznego, podpisali europejską deklarację Karty Różnorodności, potwierdzając tym samym,…

Na stronie 31 stycznia, 2022

Z początkiem 2022 roku przedstawiciele FM Logistic, globalnego operatora logistycznego, podpisali europejską deklarację Karty Różnorodności, potwierdzając tym samym, jak duże znaczenie dla firmy ma otwartość na różnorodność oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Promotorem i koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja pozarządowa działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Karta Różnorodności to dokument promowany przez Komisję Europejską, który zobowiązuje pracodawcę m.in. do przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, realizowania działań na rzecz tworzenia i popularyzacji różnorodności.

Dokument został podpisany z końcem stycznia br.  w siedzibie spółki we Mszczonowie, w obecności Marzeny Strzelczak, prezeski i dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podpisy na Karcie Różnorodności w imieniu FM Logistic złożyli: Blanka Borkowska, HR Director Central Europe, Marta Zonik, Finance Director Central Europe, która w ramach swojej struktury zarządza funkcją Compliance Officera oraz Kukka Kujala-Seitz Chief Compliance Officer FM Holding Corporate.

Utrzymywanie wysokich standardów we wszystkich naszych działaniach to jeden z celów FM Logistic. W tym duchu, powstał specjalny dokument wewnętrzny, w którym określone zostały standardy postępowania FM Group w zakresie zgodności m.in. z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzegania praw człowieka, niedyskryminacji czy etyki, a nawet ochrony środowiska. Przystąpienie do sygnatariuszy Karty Różnorodności to kolejny etap na drodze promowania dobrych praktykach z tego zakresu, które w firmie są obecne od lat – powiedziała Marta Zonik, Finance Director Central Europe, FM Logistic.

Bliskie, trwałe i oparte na zaufaniu relacje z pracownikami oraz partnerami biznesowymi, to dla nas priorytet. W FM Logistic od lat promujemy takie postawy. Ponadto, jako jeden z nielicznych operatorów logistycznych w kraju, możemy pochwalić się wysokim procentem kobiet wśród pracowników. Dziś, naszej organizacji w Polsce,  jest to już ponad 50 proc. Dla nas to bardzo ważny wskaźnik, który potwierdza, że  realnie przeciwdziałamy dyskryminacji  i tworzymy równe szanse dla wszystkich, odczarowując tym samym wizerunek naszej branży. – mówi Blanka Borkowska, HR Director Central Europe, FM Logistic.

– Bardzo cieszymy się, że firma FM Logistic dołącza do sieci sygnatariuszy Karty Różnorodności. To grono organizacji znających wartość i potencjał różnorodnych pracowników i pracownic, a zarazem  świadomych tego, że aby z niego skorzystać, trzeba być otwartym na niekończący się proces doskonalenia.  Budowanie włączającej kultury organizacji jest  trudną, ale i bardzo efektywną ścieżką rozwoju, która dobrze służy zatrudnionym, pracodawcom i całemu społeczeństwu, coraz częściej bardzo oczekiwaną  także przez inwestorów. Życzę więc FM Logistic dużo satysfakcji i wielu sukcesów w tych działaniach, licząc na współpracę i dzielenie się wiedzą w ramach Karty Różnorodności – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?