Wydajność łańcucha dostaw
Wydajność łańcucha dostaw

Transport drobnicowy zyskuje na znaczeniu

Obecna sytuacja gospodarcza ma przełożenie na branżę transportową, gdzie w ogólnym wolumenie systematycznie zwiększa się rola transportu drobnicowego (LTL).

Na stronie January 12, 2024

Sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie, a przede wszystkim związane z nią inflacja i rosnące koszty życia, wpływają na ograniczenie konsumpcji, a w konsekwencji słabszą koniunkturę zarówno w handlu, jak i przemyśle[1]. To z kolei skutkuje niższym poziomem produkcji w wielu branżach. Obecna sytuacja gospodarcza ma przełożenie na branżę transportową, gdzie w ogólnym wolumenie systematycznie zwiększa się rola transportu drobnicowego (LTL)[2].

Transport LTL (less than truck load) to usługa skierowana do zleceniodawców, których ładunek nie zajmuje całej przestrzeni naczepy. Polega ona bowiem na łączeniu mniejszych wolumenów towarów o zróżnicowanych kształtach i opakowaniach pochodzących od rożnych nadawców, a następnie dostarczeniu ich do dużej liczby rozproszonych odbiorców. Specyfika tej usługi wymaga więc, nie tylko właściwego przygotowania i precyzyjnego planowania tak, żeby optymalizować czas realizacji i minimalizować koszty, ale przede wszystkim odpowiednich zasobów flotowych i magazynowych oraz narzędzi teleinformatycznych.

Zleceniodawcy transportów LTL borykają się  przede wszystkim z problemem wysokich, w porównaniu do transportów FTL, kosztów. Ich zminimalizowanie jest możliwe, wymaga jednak  odpowiedniej infrastruktury i skrupulatnie zaplanowanych operacji. 16 dużych platform logistycznych FM Logistic,  uzupełnionych o mniejsze magazyny przeładunkowe (cross-docki), pozwala skutecznie reagować na oczekiwania klientów zarówno w kwestii optymalizacji kosztów, jak i jakości usług.  Magazyny FM Logistic rozlokowane są w kluczowych miejscach z punktu widzenia sprawnego transportu w regionie. Cross-docki rozlokowane są w 4 państwach Europy Centralnej. 16 magazynów działa w Polsce, 8 na Węgrzech, 3 w Czechach oraz 2 na Słowacji. Taka synergia pozwala zwiększać efektywność operacji, ale też oferować klientom najlepsze kompleksowe rozwiązania. Co więcej, FM Logistic korzystając z cross-docków składuje tymczasowo towary z różnych kierunków, następnie konsoliduje przesyłki, które jadą w tym samym kierunku wypełniając cały pojazd i obniża w ten sposób koszty ich przewozu. Rozwiązuje to jednocześnie dwa problemy w transporcie drobnicowym, czyli nieefektywność i wysokie w porównaniu z FTL ceny. Maksymalne wypełnienie pojazdów to też dobry krok w kierunku zmniejszania śladu węglowego operacji.

Konieczność posiadania rozbudowanej infrastruktury transportowej i magazynowej sprawia, że realizacją transportu LTL zajmują się głównie duże firmy. Zauważyć można jednak, że także te mniejsze próbują wejść na rynek drobnicowy. Nic dziwnego, ponieważ jak pokazują dane zawarte w  raporcie Transport drogowy w Polsce 2021+, opracowanym przez SPOTDATA na zlecenie i przy merytorycznej współpracy ze Związkiem Pracodawców Transport i Logistyka Polska, już w 2021 roku długookresowy wzrost usług LTL realizowanych przez polskie firmy wynosił 12 proc. i wciąż rośnie. FM Logistic, posiadający blisko 30-letnie doświadczenie w realizacji transportów w Europie Centralnej, plasuje się obecnie w czołówce przedsiębiorstw świadczących przewozy drobnicowe. Operator zauważył wzrost zapotrzebowania na tę usługę i zdobył grono klientów oferując sprawne rozwiązywanie problemów, z którymi dotychczas się borykali. Mowa przede wszystkim o wspomnianym już ograniczeniu kosztów, dzięki sprawnej konsolidacji przesyłek w cross-dockach, ale nie tylko. Dużą niedogodnością w przypadku transportów LTL bywa też bowiem częstotliwość wyjazdów bezpośrednich linii, a co za tym idzie terminów dostaw. Dzięki infrastrukturze pokrywającej cały region obsługi, czyli Europę Centralną, w FM Logistic dostawy drobnicowe odbywają się z dokładnością nawet co do godziny. Drugim, równie ważnym czynnikiem, jest liczba realizowanych połączeń drobnicowych. Im jest ich więcej, tym łatwiej optymalizować trasy i koszty transportu.

Eksperci branży TSL zdają sobie sprawę, że nawet najlepsza sieć dystrybucji nie spełni oczekiwań rynku bez skutecznego zarządzania. Największe firmy, takie jak FM Logistic inwestują więc w nowe technologie do zarządzania operacjami, wspomagające efektywne planowanie tras.  

W przypadku transportów drobnicowych, ogromne znaczenie ma też dobry kontakt operatora logistycznego z klientem. FM Logistic stawia tutaj na zasadę win-win. Aby możliwie najlepiej realizować usługi, wykorzystuje web portal, który pozwala na szybką i bezpośrednią wymianę informacji. Serwis umożliwia też m.in. tworzenie zleceń bezpośrednio przez klienta, kontrolę statusu dostaw, wydruk etykiet transportowych i zbiorczych listów przewozowych, czy elektroniczny obieg dokumentów dla przesyłek. Klienci zlecający przewozy drobnicowe chcą, aby przygotowana dla nich oferta nie odbiegała znacząco od tej, przedstawianej dla FLT. Wychodząc temu naprzeciw FM Logistic oferuje szereg usług dodanych, m.in. zarządzanie gospodarką paletową, obsługę zwrotów, możliwość magazynowania i budowania tymczasowych stocków buforowych, czy co-packing. Nimi także zarządzać można z poziomu portalu. Kompleksowość i niezawodność usług dostarczanych przez operatora logistycznego daje zleceniodawcom komfort i umożliwia skupienie się na rozwoju ich biznesu.

Czynnikiem, który w ostatnim czasie nabrał jeszcze większego znaczenia i mocno wpływa na przewagę konkurencyjną na rynku transportowym, jest odpowiednia baza kierowców. Raport Transport drogowy w Polsce 2023, opracowany przez centrum analiz SpotData na zlecenie i przy merytorycznej współpracy ze Związkiem Pracodawców Transport i Logistyka Polska, pokazuje, że pod względem zatrudnienia transport jest największą branżą w kraju zatrudniającą ok. 510 tys. osób. To jednak nie wystarcza. Brak odpowiedniej liczby pracowników jest od dawna odczuwalny w branży TSL. FM Logistic od lat pracuje jednak z solidnymi partnerami, gwarantując dostępność, a co za tym idzie terminowość dostaw.

Stała optymalizacja usług, ciągłe podnoszenie ich jakości oraz uważne słuchanie potrzeb klientów i szybkie reagowanie w sytuacjach problemowych to ścieżka, którą FM Logistic podąża dla terminowej i przede wszystkim efektywnej kosztowo realizacji transportu drobnicowego.


[1] https://dashboard.stat.gov.pl/

[2] Transport drogowy w Polsce 2023; Raport opracowany przez centrum analiz SpotData na zlecenie i przy merytorycznej współpracy ze związkiem pracodawców Transport i Logistyka Polska

Czy ta treść była interesująca, przydatna?