Wydajność łańcucha dostaw
Wydajność łańcucha dostaw

Co musisz wiedzieć o co-packingu? 

Czego można oczekiwać od operatorów logistycznych w ramach usług co-packingowych? Jak usprawnić łańcuch dostaw dzięki outsourcingowi tych usług?

Na stronie 12 października, 2022

Co-packing jest jedną z ważniejszych usług dodanych do podstawowej obsługi logistycznej. Już od kilku lat stanowi nierozerwalną część oferty operatorów logistycznych działających na poziomie 5PL. Złożone procesy konfekcjonowania i co-manufacturingu pozwalają na lepsze dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb odbiorców, tj. sieci handlowych i  konsumentów.

Usługi co-packingu

Pojęcie co-packingu dotyczy szeregu operacji, które różnią się zakresem i poziomem ingerencji w produkt. Sama usługa konfekcjonowania obejmuje operowanie na produkcie zamkniętym, czyli opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym bez ingerencji w sam produkt. Umożliwia dopasowanie gotowych produktów do indywidualnych potrzeb klientów końcowych poprzez łączenie pojedynczych produktów w multipaki, miksy czy zestawy promocyjne. W ramach co-packingu wykonywane jest także etykietowanie, foliowanie, czy tworzenie stand-ów. Ta część operacji logistycznych składa się głównie z krótkich serii i charakteryzuje się dużą zmiennością procesów. Jednocześnie to niezwykle kompleksowa usługa zaczynająca się od projektu opakowania przez procurement, zarządzanie łańcuchem dostaw, custom clearance, na bezpośredniej dystrybucji kończąc. Pełna koordynacja wszystkich operacji pozwala na tworzenie niestandardowych opakowań, które bezpośrednio wpływają na relacje marki z konsumentami.

Częścią co-packingu jest również co-manufacturing (koprodukcja), który z kolei polega na bezpośredniej ingerencji w sam produkt, nierzadko zmianie jego właściwości funkcjonalnych i fizycznych. Co-manufacturing jest właściwie ostatnim etapem w procesie produkcyjnym wykonywanym poza fabryką. Realizacja operacji takich jak primary packaging, programowanie czy rozlewanie wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych, zastosowania najnowszych technologii i specjalistycznej wiedzy. Z tego powodu projekty z zakresu co-manufacturingu zazwyczaj bazują na wieloletnich kontraktach w przeciwieństwie do usługi konfekcjonowania, która składa się z wielu pojedynczych zleceń. 

Korzyści płynące z outsourcingu co-packingu

Wykonywanie złożonych usług konfekcjonowania i co-manufacturingu przez producentów in-house wymagałoby dodatkowych inwestycji,  zmian w intra logistyce, opcjonalnie modyfikacji linii produkcyjnych, rozszerzanie kompetencji zespołów, zarządzanie znacznie większą kadrą sezonowo, rozwój technologii i utrzymanie dodatkowej przestrzeni lud generowanie wąskich gardeł w procesie produkcyjnym potencjalnie budowanie lokalnych zapasów. Z tego powodu producenci coraz częściej decydują się na zlecenie usług specjalistycznym firmom dysponującym rozbudowanym zapleczem przestrzennym i technologicznym. Realizacja operacji co-packingu w tym samym miejscu co pozostałych usług logistycznych, czyli w magazynie operatora, umożliwia łatwą organizację, znaczną optymalizację kosztów i jeszcze sprawniejszą obsługę zamówień. W ten sposób co-packing pozwala na maksymalizację efektywności łańcucha dostaw i lepsze dopasowanie produktów do potrzeb współczesnych konsumentów.

Dzięki outsourcingowi operacji logistycznych producenci zyskują kompetentnego partnera, który służy wsparciem już od etapu projektowania opakowania. Może też przejąć zarządzanie produkcją i relacjami między fabryką, producentem opakowań i copackerem, zdejmując ten obowiązek z klienta. Realizacja takiej współpracy wymaga głębokiej integracji między fabryką a magazynem. W FM Logistic dysponujemy zaawansowanymi i elastycznymi narzędziami informatycznymi integrującymi systemy wszystkich trzech stron uczestniczących w procesie, czyli VMI.  Vendor Managed Inventory, który umożliwia zarządzanie zapasem magazynowym klienta i  otwiera możliwości optymalizacji finansowej oraz optymalizacji w procesach planowania zaopatrzenia w materiały.

W regionie Europy Centralnej prowadzimy obecnie działalność co-packingową w 7 swoich jednostkach w Polsce, Czechach i na Słowacji. Planujemy rozszerzyć ją na kolejne dwie lokalizacje. Obsługujemy 40 największych producentów z branży FMCG, health & beauty oraz industry w regionie – mówi Arkadiusz Buczek, Co-packing Processes Director Central Europe, FM Logistic. – Ze względu na zmieniający się rynek i coraz wyższą świadomość konsumentów, na przestrzeni 20 lat naszej działalności usługa co-packingowa przeszła dużą transformację. Zadaniem profesjonalnego copackera dzisiaj jest też obserwowanie szybko zmieniających się trendów, kreowanie, sugerowanie i doradztwo klientowi w doborze  rozwiązań, dzięki którym jego produkt będzie atrakcyjniejszy dla konsumenta. Dzięki szerokiej wiedzy branżowej,  długoletniemu doświadczeniu i odpowiednim narzędziom jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie przed naszymi klientami stawia dzisiejszy rynek  – dodaje.

Czy ta treść była interesująca, przydatna?