INDEX

Księgowy

Obowiązki: •         dekretacja i księgowanie faktur kosztowych, sprzedażowych, •         księgowanie wyciągów bankowych, •         księgowanie rozliczeń z pracownikami, •         potwierdzanie sald z dostawcami, •         współpraca z innymi działami w zakresie księgowości. Wymagania: •         wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym (finanse/rachunkowość), •         podstawowa znajomość zagadnień z zakresu przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości (CIT/VAT), •         praktyka w księgowości … Continued

Farmaceuta Odpowiedzialny za Obrót Substancjami Kontrolowanymi

Co będzie należało do Twoich zadań?: kontrola nad obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem: prowadzenia ewidencji środków odurzających i substancji psychotropowych, nadzoru nad procesem przyjęcia, przygotowywania raportów dotyczących obrotu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bieżące aktualizowanie wiedzy dotyczącej zmian … Continued