Fm logistic

La logique des transports urbain

FM Logistic wśród 3 największych firm logistycznych w Polsce

Pologne

Wyniki 23. edycji rankingu firm TSL (Transport Spedycja Logistyka) zostały opublikowane przez Dziennik Gazetę Prawną. Ich prezentacja i wręczenie nagród oraz wyróżnień poszczególnym firmom odbyło się podczas uroczystej Gali 19 czerwca br. FM Logistic reprezentował Tomasz Oczkowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu na Europę Centralną. Wyniki rankingu za 2017 r. pokrywają się z wynikami edycji z 2016 i 2015 r.

Obecny ranking TSL DGP objął 65 firm, które w 2017 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie min. 2 mln zł i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. W związku z tym, iż firmy branży TSL często prowadzą także działalność inną, niż tylko TSL, osobny ranking sporządzono w oparciu o przychody z całej działalności.

- „Pozycja FM Logistic w Polsce jest stabilna. Cały czas utrzymujemy się w czołówce największych firm. Jest to możliwe dzięki kolejnym inwestycjom w nowe platformy logistyczne i centra przeładunkowe oraz pozyskaniu nowych klientów” -– mówi Tomasz Oczkowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu na Europę Centralną w FM Logistic. – „Inwestycje te nie byłyby możliwe bez wiary w dobrą koniukturę na polskim rynku. Nasi klienci produkują i wysyłają więcej swoich towarów, również za granicę. W Polsce cały czas pojawiają się nowi gracze” – dodaje.