Fm logistic

La logique des transports urbain

Základné údaje – FM Logistic Stredná Európa

POČET ZAMESTNANCOV

CEZ  5 500

19  LOGISTICKÝCH PLATFORIEM

24 PREKLADÍSK

211  MILIÓNOV EURO OBRAT 2018/2019

750 000 M2 PLOCHY

2500 VOZIDIEL V PREVÁDZKE

Rozdelenie obratu podľa sektorov

  1. PRIEMYSEL A AUTOMOTIVE
  2. ZDRAVIE
  3. OBCHODNÉ SIETE
  4. PARFUMY A KOZMETIKA
  5. SPOTREBNÝ TOVAR

Rozdelenie obratu podľa aktivity

46 %

SKLADOVANIE

40 %

TRANSPORT

14 %

CO-PACKING

2017/2018 Finančný rok

  • “Po dvoch rokoch konsolidácie sme silnejší ako inokedy. Naše tržby dosahujú vyše 1,075 miliardy eur, čo je o 4,2% viac ako v predchádzajúcom finančnom roku. Prekročili sme náš rozpočet z hľadiska príjmov s EBIT 31 mil. Eur, čo je nárast o 29,5%. Tento vysoký výkon bol dosiahnutý i napriek vysoko konkurenčnému prostrediu, v ktorom zákazníci neustále požadujú nižšie ceny.

    Svetová ekonomika je pomalá a kríza pokračuje v Rusku, na Ukrajine a v Brazílii. Stretávame sa tiež s nedostatkom pracovných síl v strednej Európe, ktorý v závislosti na konkrétnej krajine posúva mzdové náklady o 8 až 13%. Je pravda, že v tomto nepriaznivom ekonomickom prostredí je náš prevádzkový zisk mierne nižší ako prognóza, ale naše príjmy sú skutočným prevádzkovým a predajným úspechom."

    Jean-Christophe MACHET, CEO of FM Logistic