Fm logistic

La logique des transports urbain

Zloženie výkonnej rady

Daniel Franke

Výkonný riaditeľ CE

Blanka Borkowska

Riaditeľka pre riadenie ľudských zdrojov CE

Marta Zonik

Finančný riaditeľ CE

Magdalena Lubańska

Riaditeľka pre medzinárodný transport

Rafał Woźniak

Operations Director Poland

Tomasz Oczkowski

Obchodný riaditeľ CE

Guilhem Vicaire

Dyrektor ds. Rozwiązań Biznesowych na Europę Centralną i Operacji na Czechy i Słowację