Fm logistic

La logique des transports urbain

O nás

FM Logistic Stredná Európa je divíziou medzinárodného logistického operátora, ktorá poskytuje služby v 4 krajinách: Českej republike, Poľsku, Slovenskej republike a v Maďarsku. Svoje aktivity v Strednej Európe začala spoločnosť FM Logistic v Poľsku (1995), potom vstúpila na český (1996), slovenský (1999) a maďarský (2005) trh. Skupina FM Logistic sa v roku 2016 rozhodla vytvoriť spoločný stredoeurópsky klaster so zámerom poskytovať čo najlepšie služby, uspokojovať potreby klientov v tejto časti Európy a rozširovať svoju distribučnú sieť.

FM Logistic Stredná Európa má v súčasnosti viac ako 5 500 zamestnancov, 19 logistických platforiem s celkovým počtom 750 000 m2 skladových priestorov, takmer 30 prekladísk a viac ako 2 000 vozidiel. Organizácia poskytuje komplexné logistické služby, vrátane skladovania, co-packingu a co-manufacturingu a dopravy. Každá krajina v regióne je jedinečná a funguje podľa vlastného trhového prostredia. Líšia sa v rozsahu služieb, ktoré ponúkajú, ale zdieľajú mnohoročné know-how, úspechy a výnimočnú organizačnú kultúru skupiny FM. V Českej republike reaguje spoločnosť na rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie e-comerce. V Poľsku je Błonie, mesto neďaleko Varšavy, pôsobiskom najväčšieho distribučného centra pre farmaceutický priemysel v strednej Európe. Na Slovensku sa aktivity spoločnosti FM Logistic orientujú predovšetkým na služby co-packingu a co-manufacturingu. V Maďarsku sa spoločnosť zameriava predovšetkým na dopravné služby so sieťou vlastných a partnerských prekladísk.