Fm logistic

La logique des transports urbain

Kultúra našej spoločnosti je založená na 3 spoločných hodnotách

DÔVERA

Každý zamestnanec je dôležitý a zaslúži si úctu, ohľad a láskavý prístup. Dôvera umožňuje každému z nás vydať zo seba to najlepšie. Dôvera dodáva energiu, umožňuje spoluprácu i samostatnosť. Je základom dlhodobých vzťahov ako vo vnútri spoločnosti, tak so zákazníkmi i obchodnými partnermi. Prirodzenú dôveru budujeme v priebehu času.

VÝKON

Dlhodobé ambície našej spoločnosti závisia na trvalej spokojnosti zákazníkov a na dosahovaní požadovaných výsledkov. Toto však vyžaduje, aby sme sa na dennej báze usilovali o kvalitu, bezpečnosť a neustále zlepšovanie. Naši ľudia sú vďaka svojej snahe o dokonalosť, o plnenie spoločných záväzkov a vďaka svojmu zmyslu pre zodpovednosť, kľúčovým faktorom nášho úspechu

OTVORENOSŤ

V dnešnej rýchlej dobe musí spoločnosť neustále znovuobjavovať samu seba a prichádzať s inováciami, aby svojim zákazníkom mohla ponúknuť tie najlepšie riešenia. Otvorený prístup, naslúchanie všetkých zúčastnených strán, vedie k neustálemu vyhodnocovaniu aktuálneho stavu. Otvorené partnerstvo je dôležité pre úspešné a obojstranne prospešné vzťahy. Umožňuje každému spolupracovníkovi byť iniciatívny a tvorivý.