Fm logistic

La logique des transports urbain

Polityka prywatności

Firma FM Logistic zawsze przetwarza Twoje dane osobowe z poszanowaniem Twojej prywatności. Polityka prywatności mówi o tym, kto gromadzi, przetwarza i korzysta z danych osobowych gromadzonych przez nas, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, o rodzajach danych osobowych gromadzonych przez nas na Twój temat, a także o Twoich prawach w zakresie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Czym są dane osobowe?

Dane „osobowe” to wszelkie informacje umożliwiające bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby. Przykładowo plik danych o określonej strukturze zawierający imię i nazwisko osoby jest uważany za dane osobowe, ponieważ na podstawie informacji w nim zawartych można bezpośrednio zidentyfikować tę osobę. Informacje umożliwiające zidentyfikowanie kogoś w sposób pośredni (np. numer rejestracyjny, numer telefonu lub zdjęcie) również są uznawane za dane osobowe.

Istnieją specjalne przepisy regulujące procedury przetwarzania i przechowywania tego typu informacji.

Rodzaje danych, które możemy gromadzić na Twój temat, to między innymi Twoje imię i nazwisko, adresy pocztowe, adresy e-mail, numery telefonu oraz historia przeglądarki internetowej.

 

Kto gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Twoje dane?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę FM Logistic Corporate SAS, ZI Rue de l’Europe, 57370, Phalsbourg, Francja (administratora danych) oraz/lub przez innych dostawców, którzy odpowiadają za prowadzenie i wsparcie techniczne naszej strony internetowej.

 

Dlaczego przetwarzamy i/lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Oto powody przetwarzania gromadzonych przez nas danych:

W celu wypełnienia naszych zobowiązań kontraktowych (przyczyny prawne).

W celu realizacji naszych uzasadnionych interesów.

  • W celu wykonywania analiz statystycznych.
  • W celu wykonywania pomiarów na temat odwiedzających stronę internetową.

Jak wyrazić zgodę?

W niektórych okolicznościach do gromadzenia, przetwarzania i/lub wykorzystywania Twoich danych osobowych wymagamy Twojej zgody.

Jest ona wymagana do instalowania plików cookie na Twoim urządzeniu oraz do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, które nam udostępniasz w formularzu kontaktowym na potrzeby przetworzenia Twojego zgłoszenia.

W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje dotyczące zgody na którekolwiek z opisanych powyżej działań. Możesz też złożyć sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Do kogo trafiają Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane tylko i wyłącznie na potrzeby utrzymywania wewnętrznych relacji z klientami.

Oto inne podmioty, którym udostępniamy dane osobowe gromadzone przez nas na Twój temat (robimy to wyłącznie, gdy korzystasz z naszych usług):

podwykonawcy, którym zlecamy określone usługi.

Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom innym niż wymienione, wyłącznie jeśli wymaga tego od nas prawo (np. wyrok sądowy lub nakaz od innej instytucji sądowniczej), pod warunkiem, że wyrazisz zgodę na ich udostępnianie w ten sposób lub jeśli udostępnianie Twoich danych w ten sposób jest dopuszczalne zgodnie z prawem.

 

W jaki sposób przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w naszej aktywnie działającej bazie danych przez trzy lata od naszego ostatniego kontaktu z Tobą.

Wszelkie dane, które musimy przechowywać z przyczyn prawnych, są przechowywane przez okres zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych.

 

Gdzie są przetwarzane Twoje dane?

Placówki naszej firmy oraz/lub niektórzy odbiorcy Twoich danych (opisani powyżej) mogą znajdować się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w Chinach, Brazylii, Indiach i Wietnamie).

W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w krajach, które nie zapewniają odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Gwarantujemy, że Twoje dane będą chronione przez odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy i regulacje obowiązujące w Europie.

 

 

Twoje prawa

Zgodnie z przepisami masz masz prawo do bycia informowanym na temat Twoich danych osobowych, dostępu do nich, ich korygowania, usunięcia, sprzeciwu wobec ich wykorzystywania, przenoszenia ich oraz ograniczania ich przetwarzania.

W celu wyegzekwowania tych praw należy pisać, podając wyraźne wyjaśnienie natury zgłoszenia, do inspektora ochrony danych, na następujący adres: dpo@fmlogistic.com.

Z przyczyn bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić dokument tożsamości. Zniszczymy go po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Jeśli uważasz, że naruszamy Twoje prawa, w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami. Jeśli nasza odpowiedź nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, masz prawo zgłosić zażalenie do instytucji zajmującej się ochroną danych osobowych.

 

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Możemy wprowadzać zmiany w naszej Polityce prywatności w celu uwzględnienia usprawnień naszej oferty usług, np. w przypadku wprowadzenia nowych technologii lub nowych usług. Poinformujemy Cię przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian do niniejszej Polityki prywatności.