Fm logistic

La logique des transports urbain

Hodnoty

Sdílíme zásadní lidské a podnikatelské hodnoty

FM Logistic “zdědila” firemní kulturu od svých zakladatelů. Snažíme se, aby naši lidé těmito hodnotami žili, rozvíjíme u nich pocit sounáležitosti se společností a vytváříme pozitivní atmosféru na pracovišti. Víme, že úspěch společnosti  závisí na skutečném sdílení těchto hodnot. 

Kultura naší společnosti je založena na 3 společných hodnotách

DŮVĚRA

Každý zaměstnanec je důležitý a zaslouží si úctu, ohled a laskavý přístup. Důvěra umožňuje každému z nás vydat ze sebe to nejlepší. Důvěra dodává energii, umožňuje spolupráci i samostatnost. Je základem dlouhodobých vztahů jak uvnitř společnosti, tak se zákazníky a obchodními partnery. Přirozenou důvěru budujeme v průběhu času.

VÝKON

Dlouhodobé ambice naší společnosti závisí na trvalé spokojenosti zákazníků a na dosažení požadovaných výsledků. Toto ovšem vyžaduje, abychom na denní bázi usilovali o kvalitu, bezpečnost a neustálé zlepšování. Naši lidé jsou, díky své snaze o dokonalost, o plnění společných závazků a díky svému smyslu pro zodpovědnost, klíčovým faktorem našeho úspěchu.

OTEVŘENOST

V dnešní rychlé době, musí společnost stále a znovu objevovat samu sebe a přicházet s inovacemi, aby svým zákazníkům mohla nabídnout ta nejlepší řešení. Otevřený přístup, naslouchání všem zúčastněným stranám, vede k neustálému vyhodnocování stávajícího stavu. Otevřené partnerství je důležité pro úspěšné a oboustranně prospěšné vztahy. Umožňuje každému spolupracovníkovi být iniciativní a tvořivý