Fm logistic

La logique des transports urbain

Transport i Dystrybucja

Elastyczność i niezawodność: nasze zaangażowanie w optymalizację Twojej wydajności.

Od audytu istniejących procedur do optymalizacji Twojego planu transportu oraz diagnozy Twoich wymagań, nasza oferta usług spełnia każdą potrzebę transportową sieci dystrybucyjnych B2B oraz B2C: elastyczność, bezpieczeństwo, możliwość śledzenia ładunku oraz... konkurencyjność. Firma FM Logistic wyróżnia się możliwością organizowania transportu na poziomie krajowym i/lub europejskim.
Aby czerpać korzyści z lepszej reakcji na zmiany rynkowe oraz z sieci terytorialnej, która wystarczająco dobrze reaguje na potrzeby naszych klientów, skupiamy główną sieć partnerów w każdym kraju, w którym działamy.

Atuty

Zoptymalizowany plan transportu

Samowystarczalna pod względem swojej sieci partnerów w zakresie transportu, firma FM Logistic posiada autorytet do udzielenia Tobie korzystnych porad oraz do optymalizacji Twojego planu transportu. Obejmując cały łańcuch dystrybucji oraz wykorzystując wielorakie możliwości transportowe, oddajemy do Twojej dyspozycji naszą profesjonalną i fachową wiedzę gwarantującą wydajną i odpowiedzialną dostawę.

Wkład w ochronę środowiska

Zamierzeniem firmy FM Logistic jest zmniejszenie negatywnego wpływu naszego przedsiębiorstwa na środowisko. Poprzez realizację wielu wspólnych rozwiązań, takich jak "łączenie", zwiększamy wagę wielomodalnego transportu, aby chronić środowisko. Na początku 2014 roku Grupa dołączyła do "Green Freight Europe", niezależnego, ogólnoeuropejskiego, dobrowolnego programu, którego celem jest polepszenie ekologii transportu towarów w Europie.

Śledzenie procesu w czasie rzeczywistym

Dzięki globalnej perfekcji łańcucha dostaw, firma FM Logistic może polegać na zintegrowanej obserwacji wszystkich procesów w celu zapewnienia ich przejrzystości oraz stałego rozwoju. Polegając na naszych centrach informatycznych, odpowiadających za monitorowanie i śledzenie, możemy optymalizować nasze czynności oraz przekazywać informacje w czasie rzeczywistym.