Fm logistic

La logique des transports urbain

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza zachowanie standardów w długofalowej perspektywie działania. Struktura międzynarodowa zawsze nadawała kierunek i jest wizją, jaką nasi założyciele wpisali w DNA firmy FM Logistic.

Grupa FM zawsze miała na celu zaspokojenie potrzeb pracowników, klientów, akcjonariuszy, partnerów, dostawców i społeczeństwa, w sposób przyjazny dla środowiska. Wspierając tę kulturę, zrównoważony rozwój stał się dziś priorytetem dla firmy FM Logistic. W celu uporządkowania tego podejścia i dostosowania go do naszej strategii 2022, w firmie FM Logistic został sporządzony plan zrównoważonego rozwoju opartego na trzech strumieniach priorytetów. 

3 Strumienie priorytetów

Troska o pracownika

Priorytety

 • Zapewnianie bezpiecznych i uczciwych warunków pracy
 • Wzmocnienie kompetencji pracowników
 • Tworzenie kultury współpracy

Nasze ambicje

 • Pracodawca wysokiej jakości uznawany we wszystkich krajach

Zmniejszanie wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko

Priorytety

 • Cel: neutralne oddziaływanie aktywności logistycznych
 • Przyczynianie się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu

Nasze ambicje

 • Neutralne budownictwo do 2030 r.I zredukowany negatywny wpływ transportu

Rozwój usług zrównoważonego łańcucha dostaw

Priorytety

 • Wspomaganie naszych klientów w tworzeniu zrównoważonego łańcucha dostaw
 • Dzielenie się zasadami zrównoważonego rozwoju z dostawcami
 • Wspieranie zrównoważonych innowacji poprzez współpracę z naszymi partnerami

Nasze ambicje

 • Zrównoważona oferta dla każdej działalności operacyjnej Grupy

Systemy zarządzania

FM Logistic opiera swoje podejście zrównoważonego rozwoju na trzypoziomowym systemie zarządzania wdrażanym w całej firmie, krajach oraz logistycznych obszarach działania. Zarząd wykonawczy firmy musi sporządzić optymalne normy dla wszystkich. Jednak każdy kraj oraz miejsce pracy posiada największą autonomię do zachowania zgodności z lokalnymi przepisami i realiami oraz do zadowolenia potrzeb lokalnych klientów. Od Brazylii do Chin poprzez całą Europę zespoły FM Logistic stosują politykę QHSE, której cel jest przekazywany wśród wszystkich pracowników: doskonałość operacyjna, zadowolenie klienta, stały rozwój, itp.

Certyfikaty naszych krajów

Polityka QHSE FM Logistic jest oparta na zgodności z przepisami, zapobieganiu zagrożeniom oraz na stałym rozwoju. Sposób jej wdrażania wyrażony jest w zestawie zasad i narzędzi referencyjnych oraz przedstawiany w czasie trwających szkoleń pracowników.

System używany przez firmę FM Logistic przestrzega ścisłych norm w zakresie higieny, bezpieczeństwa, możliwości śledzenia, przenoszenia materiałów niebezpiecznych oraz dobrej praktyki opartej stosowanej w danym sektorze. Miejsca pracy są certyfikowane, jeśli jest to wymagane, więc nasi klienci mogą mieć pewność, że ich produkty są przenoszone bezpiecznie w otoczeniu zgodnym z przepisami, na każdym etapie łańcucha dostaw w każdym kraju.

Jako główny element organizacji, system zarządzania FM Logistic jest oparty na procesie zapewniającym jednorodność oraz bezpieczeństwo organizacji poprzez stosowanie znanych i obowiązkowych zasad. Powstałe dobre praktyki są wówczas wprowadzane w każdym kraju przy uwzględnieniu czynników lokalnych.

Polityka Jakości FM Logistic w Polsce

 • Naszym nadrzędnym celem jest bycie najlepszym operatorem na rynku. Jako proaktywny ekspert, pragniemy rekomendować oraz oferować naszym klientom kompleksowe rozwiązania w całym łańcuchu dostaw. Dążymy do realizacji usług powierzonymi nam produktami na trwale najwyższym wymaganym przez klienta poziomie.