Fm logistic

La logique des transports urbain

Nowy raport “Logistyka 2040” opisuje trzy scenariusze przyszłości logistyki

Pologne

Świat, w którym wszechobecna technologia rozwiązała wszystkie bieżące problemy; świat zerowego wzrostu; lub świat bez wystarczającej współpracy międzynarodowej. Oto scenariusze nakreślone w nowym raporcie „Logistyka 2040” opublikowanym dziś przez FM Logistic CE przy współpracy z ekspertami specjalizującymi się w foresighcie strategicznym z firmy 4CF. Raport zachęca do dyskusji związanej z rozważaniami teoretycznymi na temat przyszłości logistyki i jej roli w gospodarce Europy na przestrzeni najbliższych dwóch dekad.

Scenariusze powstały bazując na analizie insightów branżowych, istniejącej literatury naukowej, a także pogłębionych rozmowach z ekspertami FM Logistic. Następnie na drodze wewnętrznych ekspertyz specjalistów z 4CF zdefiniowano 3 możliwe stany świata:

Świat hi-tech​, w którym większość problemów roku 2020 została już rozwiązana dzięki nadzwyczajnemu postępowi technologicznemu. Jest to wizja świata zakładająca ścisłe połączenie produkcji z logistyką. Usługi jakimi dysponować będą operatorzy logistyczni, będą mocno wyspecjalizowane.

Świat “zerowego wzrostu”, w którym gospodarka i społeczeństwo są podporządkowane ​walce ze zmianami klimatu. Świat ten pokazuje rolę jaką wywrą działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego na gospodarkę w tym operatorów logistycznych. Dzięki zeroemisyjnym systemom transportu logistyka odegra decydującą rolę w rozwoju zielonych miast oraz umożliwi firmom osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Świat, w którym poziom współpracy międzynarodowej jest niewystarczający​, aby z powodzeniem rozwijać się i rozwiązywać najważniejsze problemy globalne. Świat ten jest wizją koncentracji logistyki w rękach najsilniejszych graczy, których przewagą będzie uzyskanie odpowiednich certyfikatów i licencji środowiskowo – operacyjnych. Do 2040 roku firmy logistyczne będą działały w oparciu o koncesje, dzięki czemu tylko największe podmioty będą mogły zaoferować dostęp do wszystkich kanałów dystrybucji oraz e-commerce.

Rynek logistyczny we wszystkich trzech scenariuszach bardzo różni się od tego, co znamy dzisiaj, a dzieli go od naszych czasów zaledwie 20 lat. Scenariusze to panoramiczne spojrzenie na świat przyszłości, ich celem nie jest dawanie wszystkich odpowiedzi. Zamiast tego powinny intrygować i zachęcać do zadawania nowych pytań, które wcześniej nie przyszłyby nam do głowy.

- ​Logistyka wpływa dzisiaj na prawie wszystkie sektory rynku, a jej rozwój jest niemal jednoznaczny ze zmianą w wielu innych obszarach, dla których jest ona istotną częścią działalności operacyjnej i modelu biznesowego. Naszą intencją jest aby opracowanie “Logistyka 2040” stanowiło wyzwanie dla wcześniejszych założeń, skłaniało do zastanowienia się, jak może rozwijać się handel i logistyka oraz inspirować do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na przyszłość - powiedział ​Daniel Franke, Managing Director FM Logistic CE.

Scenariusze zawarte w raporcie “Logistyka 2040” nie powinny być traktowane jako prognozy na przyszłość. Są one wariantami przyszłości, które stanowią największe wyzwanie dla operatorów logistycznych i ich klientów. Są to wersje świata przyszłości, które mogą wymagać ogromnych inwestycji, odważnych zmian w modelach biznesowych, nawiązania lub wzmocnienia partnerstwa strategicznego, zdobycia nowych kompetencji i ciągłego rozwoju.

Raport “Logistyka 2040” dostępny jest online pod adresem: link

### KONIEC ###

FM Logistic Central Europe ​jest częścią Grupy FM, globalnego lidera rozwiązań logistycznych powstałego we Francji, obecnego dzisiaj na 3 kontynentach, w 14 krajach na świecie. W regionie Centralnej Europy firma działa w 4 krajach: w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

FM Logistic CE posiada 17 platform logistycznych, 30 magazyny przeładunkowe i zatrudnia ponad 5 500 pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 000 mkw. powierzchni magazynowej tworząc ponad 1 000 000 miejsc paletowych, a także flotą ok. 2 500 pojazdów.

Jako czołowy operator logistyczny w regionie, firma oferuje swoim klientom usługi związane zmagazynowaniem, składowaniem, co-manufacturingiem, co-packingiem oraz transportem i dystrybucją towarów. W ostatnich latach uwaga organizacji jest skoncentrowana na kompleksowych rozwiązaniach dla łańcucha dostaw wspierających klientów we wdrażaniu ich strategii omnichannel.

Więcejinformacjinatematfirmydostępnychpodadresem LinkedIn - FM Logistic Central Europe

4CF to polska firma specjalizująca się w zaawansowanym foresighcie strategicznym. Ma jasną misję, którą konsekwentnie realizuje od 2007 r. – bada przyszłość, aby pomóc klientom w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych. Innymi słowy, wspomaga przedsiębiorstwa i instytucje na całym świecie w skutecznej realizacji celów przez kształtowanie przyszłości i wykorzystywanie pojawiających się szans. Firma przygotowuje analizy strategiczne i programy rozwoju, monitoruje wczesne sygnały zmian rynkowych w ramach cyklicznych raportów oraz wdraża kompleksowe projekty związane z analizą trendów, opracowaniem lub aktualizacją strategii i planów badawczo-rozwojowych. Wspiera unikalnymi w skali świata kompetencjami zarządy dużych przedsiębiorstw, jak również działy rozwoju i marketingu. Autorska metodyka 4CF, wykorzystująca m.in. sztuczną inteligencję, przetwarzanie języka naturalnego oraz najnowsze zdobycze badań w dziedzinie innowacyjności, ekonomii i psychologii, sprawdziła się w projektach wielu branż, m.in. FMCG, finansowej, zbrojeniowej, hi-tech oraz medycznej.

Więcej informacji: 4cf.pl

Kontakt dla mediów:

Cohn & Wolfe

Ewa Zambrzycka-Rozner
Account Manager
Mail: ​ewa.zambrzycka@cohnwolfe.pl
Mobile: +48 609 480 066

FM Logistic Central Europe

Adrianna Morze
Head of Marketing and Communication, Central Europe Mail: amorze@fmlogistic.com
Mobile: +48 661 290 273