Fm logistic

La logique des transports urbain

FM Logistic z tytułem Dobroczyńca Roku w kategorii „pomoc społeczna”

Pologne

FM Logistic Centralna Europa podczas uroczystej gali 9 września br., zostało laureatem XXI edycji konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Tytuł przyznany został w kategorii „pomoc społeczna”. Jury doceniło współpracę firmy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie i kompleksowy program wsparcia młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych.

Konkurs Dobroczyńca Roku od lat promuje społeczne zaangażowanie oraz społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw. Sama nagroda to potwierdzenie najwyższych standardów w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Co roku statuetki przyznawane są w kategoriach: rozwój lokalny, fundacja korporacyjna, edukacja, ekologia, zdrowie i sport oraz pomoc społeczna. FM Logistic CE zostało laureatem w ostatniej kategorii.

Głównym celem nagrodzonego programu jest wsparcie dla młodzieży z pieczy zastępczej w ich dążeniu do samodzielności i odnalezieniu swojego miejsca w świecie. W programie bierze udział młodzież z pieczy zastępczej z jednostek sąsiadujących z platformami logistycznymi FM Logistic CE w Polsce i - w większości przypadków - uczestniczącej już wcześniej w aktywnościach usamodzielniających, prowadzonych przez Fundację Samodzielni Robinsonowie. W ramach programu, młodzi ludzie biorą udział w warsztatach i symulacjach „Czym jest logistyka” oraz „Samodzielny Robinson”, zwiedzają platformy logistyczne, a także mają możliwość przekonania się, jak wygląda praca w branży logistycznej od kuchni. Istotnym elementem programu są też cykliczne – letnie i zimowe – „Bezpieczne Staże”, dzięki którym zainteresowani pracą w logistyce mogą spróbować własnych sił w tym zawodzie. 

 – Współpraca z Fundacją Samodzielni Robinsonowie i program, który razem tworzymy, przede wszystkim niesie realną i praktyczną pomoc. Dodatkowo angażuje naszych pracowników, którzy stają się mentorami dla uczestników, poświęcając im swój czas i przekazując swoją wiedzę i doświadczenie – mówi Blanka Borkowska, HR Director FM Logistic CE, oraz dodaje–W ciągu 3 lat współpracy pomogliśmy blisko 200 młodym ludziom, a 70 pracowników naszej firmy zaangażowało się w rolę mentorów, opiekunów stażystów i organizatorów warsztatów. To dużo więcej niż sama pomoc materialna. Nacisk, położony na wsparcie praktyczne, a nie tylko finansowe, jest też odzwierciedleniem głównej idei, którą promujemy od kilku lat w ramach korporacyjnej fundacji  FM Foundation. 

Współpraca z FM Logistic, a mówiąc precyzyjniej z pracownikami działającymi w ramach FM Foundation, to ogromna przyjemność. Nasze wspólne działania przyczyniają się do wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ta nagroda stanowi potwierdzenie, że praca, którą wykonujemy jest ważna i ma sens – mówi Magdalena Kępka koordynatorka projektowa Fundacji Samodzielni Robinsonowie. Mamy nadzieję, że kolejne lata będą równie owocne – dodaje.

Ze względu na charakter pracy z młodzieżą z pieczy zastępczej przygotowania do programu wymagają specjalnej uwagi. Mentorzy odbyli szkolenia oraz superwizje, dotyczące ich roli, natomiast uczestnicy programu przechodzą test preferencji zawodowych oraz szkolenia wprowadzające. Młodzież przez kilka tygodni miała szansę zapoznać się z różnymi czynnościami, jakie wykonuje się w firmie logistycznej, a wszystkie staże były ewaluowane. Spośród mentorów uczestniczących w szkoleniu dotyczącym pracy z młodzieżą oraz programu „Bezpieczny staż”, 5 osób uzyskało Certyfikat Mentora Społecznego CSR.

KONIEC

FM Logistic w Polsce jest częścią Grupy FM, globalnego lidera rozwiązań logistycznych powstałego w 1967 roku, we Francji. Swoją działalność zagraniczną firma rozpoczęła w 1995 roku otwierając swoje platformy m.in. w Polsce, Czechach i Słowacji, a następnie na Węgrzech. Dzisiaj kraje te tworzą wspólny region FM Logistic Europa Centralna. Łączy je spójny, wieloletni know-how, dorobek i wyjątkowa kultura organizacyjna Grupy FM. FM Logistic Europa Centralna, jako operator logistyczny oferuje swoim klientom usługi związane z magazynowaniem, co-manufacturingiem, co-opackingiem oraz transportem towarów.

W Polsce, FM Logistic posiada 14 i zatrudnia ponad 3,8 tys. pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 tys. mkw. powierzchni magazynowej tworząc ponad milion miejsc paletowych, a także flotą ok. 2,5 tysiąca pojazdów. 

Roczny obrót firmy w 2019 roku w Polsce wyniósł ponad 253 mln Euro. 

FM Foundation - fundacja korporacyjna Grupy FM, utworzona w 2017 roku z okazji 50-lecia Grupy FM, Fundacja stwarza możliwość podejmowania i realizacji inicjatyw zgłaszanych przez pracowników Grupy FM. FM Foundation działa na rzecz dzieci w niekorzystnej sytuacji i wspiera integrację społeczną wykorzystując środowisko pracy. Grupa FM i jej działalność są świetnymi drzwiami do lepszego życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji. Fundacja wzmacnia i utrwala to, co od zawsze w Grupie FM istniało, pomaga ustrukturyzować działania solidarnościowe, a także wyróżnić biorących w nich udział pracowników, aby propagować ideę angażowania się.

Fundacja Samodzielni Robinsonowie to fundacja powstała w 2014 jako organizacja wspierająca działania Fundacji Robinson Crusoe. Zajmujemy się usamodzielnianiem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym. Stworzyliśmy z młodzieżą przedsiębiorstwo społeczne Food for Good prowadzące warsztaty z wypiekania pierników oraz tworzenia przedmiotów i zabawek z filcu. Jednym z głównych programów fundacji jest „Bezpieczny staż”, który umożliwia młodzieży zdobycie pierwszych doświadczeń na rynku pracy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku biznesowym. Program pozwala młodzieży zagrożonej wykluczeniem zrealizować dwutygodniowe lub miesięczne staże tak, aby była to motywująca i bezpieczna praktyka. Daje możliwość spotkania przyjaznych pracowników - mentorów, którzy pomogą stażyście pokonać własne bariery i ograniczenia. Dzięki temu młodzież może określić swoje preferencje zawodowe oraz otrzymać informacje zwrotne od pracowników firmy. Na zakończenie stażu młodzież otrzymuje opinię z miejsca pracy i rekomendacje. Do programu dedykowana jest aplikacja, która W 2019 roku 100 podopiecznych fundacji wzięło udział w stażach. Fundacja poprzez realizowane programy uczy młodzież jak zyskać samodzielność ekonomiczną, społeczną i emocjonalną -jak przerwać zaklęty krąg bezradności, jak przełamywać bariery, jak samodzielnie walczyć o swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie.