Fm logistic

La logique des transports urbain

Zakład o Dużym Ryzyku

Spółka FM Polska Sp. z o.o., będąca częścią międzynarodowej Grupy FM Logistic, prowadzi działalność m.in. w zakresie świadczenia usług magazynowania i składowania produktów sektora kosmetycznego.

 

Wola Bykowska

Hala Nr 6 w P3 Piotrków Park w Woli Bykowskiej podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą “Prawo Ochrony Środowiska”,  Spółka FM Polska Sp. z o.o. dokonała stosownego zgłoszenia Hali Nr 6  Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Spółka FM Polska Sp. z o.o. przekazała również do KW PSP Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie dla Hali Nr 6 w P3 Piotrków Park w Woli Bykowskiej. W/w dokumenty przekazano również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim.

Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest decyzja administracyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzająca raport o bezpieczeństwie dla Hali Nr 6 w P3 Piotrków Park w Woli Bykowskiej.

Błonie

Magazyny FM Polska Sp. z o.o. w Błoniu podlegają przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą “Prawo Ochrony Środowiska”,  Spółka FM Polska Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia Magazynów Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Ponadto FM Polska Sp. z o.o. przekazała  do KW PSP „Program Zapobiegania Awariom” oraz „Raport o Bezpieczeństwie dla Magazynów w Błoniu”. W/w dokumenty przekazano również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.

Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zatwierdzająca Raport o bezpieczeństwie dla Magazynów w Błoniu.

Bezpieczeństwo i sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej