Fm logistic

La logique des transports urbain

Zakład Dużego Ryzyka

Spółka FM Polska Sp. z o.o., będąca częścią międzynarodowej Grupy FM Logistic, prowadzi działalność m.in. w zakresie świadczenia usług magazynowania i składowania produktów sektora kosmetycznego.

Hala Nr 6 w P3 Piotrków Park w Woli Bykowskiej podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799). Spółka FM Polska Sp. z o.o. dokonała stosownego zgłoszenia Hali Nr 6, o którym mowa w art. 250 ust.1, Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Spółka FM Polska Sp. z o.o. przekazała również do KW PSP Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie dla Hali Nr 6 w P3 Piotrków Park w Woli Bykowskiej. W/w dokumenty przekazano również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim.

Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest decyzja administracyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzająca raport o bezpieczeństwie dla Hali Nr 6 w P3 Piotrków Park w Woli Bykowskiej.

Bezpieczeństwo i sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej