Fm logistic

La logique des transports urbain

OPERATIONNAL & SUPPORT SPECIALISTS

Wspólny cel: Rozwój jest jednym z najważniejszych elementów pracy,  zarówno dla firmy jak i pracownika. W tym działaniu wykorzystywany jest potencjał i możliwości naszych specjalistów do ciągłego doskonalenia i dotrzymania kroku idącej na przód technologii. Zgodnie ze specyfiką firmy, ważna jest koncentracja wokół specjalistów z branży transportu, spedycji, logistyki, jednakże nie można zapominać  o udziale i sukcesach profesjonalistów  z działów funkcjonalnych takich jak: zasoby ludzkie, księgowość, IT, marketing, bez których firma nie mogłaby prawidłowo działać i się rozwijać. Profesjonaliści wkładają swoje starania oraz wieloletnie doświadczenie potrzebne do budowania wizerunku firmy ale również postrzegania jej jako rzetelnego i profesjonalnego partnera biznesowego. Co roku są dokonywane liczne inwestycje w rozwój zawodowy pracowników poprzez szkolenia, w których uczestniczy duża część zatrudnionych. Oferta FM Logistic uwzględnia również motywujące systemy premiowania dla pracowników, dające możliwość czerpania obustronnych korzyści z rozwoju przedsiębiorstwa. Priorytetowym celem, dla całej organizacji jest promocja wewnętrzna pracowników. 

Aplikuj

Menedżerski Program Rozwojowy

Specjalistom ciężko jest rozpocząć nową drogę kariery. Wynika to z braku możliwości rozwoju umiejętności menedżerskich. Nasz program ukierunkowany jest również na takie osoby, chcemy poprzez dwuszlakowe działania rozwinąć potencjał wyszkolonych pracowników i dać im szanse na karierę menedżerską.

Pod okiem doświadczonej kadry zarządzającej uczestnicy programu wykonują obowiązki menedżerskie, ale zarówno równolegle poszerzają swoją wiedzę na podstawie zaplanowanych szkoleń, które uwarunkowane są od spersonalizowanych potrzeb danych jednostek.   

Aplikuj