Fm logistic

La logique des transports urbain

Opis programu

zobacz więcej

FM Logistic rekrutuje menedżerów jutra

Program ukierunkowany na młodych absolwentów o wysokim potencjale, Future Moves ma na celu  przyszłych menedżerów w ciągu 2 lat!

Oferujemy każdemu z uczestników szansę zdobycia doświadczenia w przyspieszonym tempie, szeroką gamę różnych ról i obowiązków, które będą stanowić prawdziwie szybki rozwój ich kariery! Future Moves to również prawdziwa społeczność ambitnych młodych absolwentów, którzy podzielają pragnienie zdobycia międzynarodowych doświadczeń, zawodowych wyzwań i silnych relacji międzyludzkich.

Więc, czy jesteś gotowy do wzięcia udziału w programie Future Moves?

Program składa się z 3 etapów, każdy trwający po 8 miesięcy:

n°1

Pierwszy okres odbędzie się w jednej z naszych platform i pozwoli
młodym menedżerom zapoznać się z naszymi działaniami i biznesem.

 

n°2

Każdy uczestnik będzie kontynuować kurs za granicą pełniąc
funkcję wsparcia, biorąc udział w ogólnym zarządzaniu w danym
kraju lub w grupie. 

 

n°3

Na zakończenie, w trzecim okresie uczestnicy znajdą się z powrotem
w kraju ich pochodzenia, aby kontynuować swój rozwój
w działach wsparcia lub operacyjnych.

Wymienione etapy rozwoju zawodowego są uzupełniane międzynarodowym programem szkoleniowym mającym na celu wzmacnianie nabywania umiejętności technicznych i menedżerskich.

Ponadto, wszyscy uczestnicy będą osobiście wspierani przez mentora, który zapewni udaną integrację i z którym będą mogli wymieniać, w regularnych odstępach czasu, swoje doświadczenia.

Podsumowując: 3 wyzwania zawodowe, międzynarodowe doświadczenie, program szkolenia ad hoc i indywidualne wsparcie w ciągu dwóch ekscytujących lat odkrywania działalności międzynarodowego operatora logistycznego!

Po zakończeniu programu staniesz się menedżerem, w pełni odpowiedzialnym za powierzony zakres działań, w strukturach FM Logistic Group.

Obszary naszej działalności

Future Moves - Łańcuch dostaw

 • operacje logistyczne
 • operacje copacking'owe
 • operacje transportowe
 • zarządzanie projektem
 • prowadzenie badań
 • metody i inżynieria procesów
 • ciągłe doskonalenie procesów 

Future Moves - Funkcje wspierające 

 • innowacje
 • komunikacja i zasoby ludzkie
 • sprzedaż
 • finanse
 • IT
 • prawo, zarządzanie bezpieczeństwem oraz ryzykiem
 • jakość, zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko

Twój profil

Jesteś absolwentem szkoły technicznej, handlowej lub uniwersytetu (ukończyłeś naukę w latach 2015, 2016 lub 2017)

Masz pierwsze doświadczenia w międzynarodowym środowisku (szkolenie lub zagraniczna wymiana studencka)

Mówisz biegle w Języku angielskim