Default layout

This is the default layout provided by the EzPublishLegacyBundle. To override it, you can use the following configuration:

    # In ezpublish.yml or any imported config file.
    # Replace "my_siteaccess" to a valid SiteAccess or SiteAccess group name.
    ezpublish_legacy:
      system:
        my_siteaccess:
          view_layout: YourBundle::pagelayout.html.twig
  

The legacy generated content

Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 3706, ID obiektu: 3817

Ludzie są naszą siłą

Ludzie są naszą siłą

Ludzie są naszą siłą

Ludzie są naszą siłą

Ludzie są naszą siłą

W imieniu całego zespołu zapraszam do świata logistyki, w którym atmosfera pracy jest równie ważna jak jej efekty, a zespół świetnych specjalistów realizuje ambitne cele, tworząc nowatorskie rozwiązania, służące realizacji naszej strategii rozwoju.

To właśnie zmotywowany zespół doskonale wykwalifikowanych pracowników tworzy od lat sukces naszej firmy. Dzieje się tak ponieważ od początku swojego istnienia w Polsce, FM Logistic kieruje się wartościami ważnymi dla naszego zespołu. Należy do nich szacunek, dbałość o rozwój naszych pracowników, oraz etyczne i przejrzyste zasady funkcjonowania organizacji.

Troskliwie pielęgnowany przez nas sposób postępowania, objęty przez zarząd firmy szczególną uwagą i stosowany przez wszystkich, niezależnie od pełnionych funkcji gwarantuje Ci przyjazne środowisko pracy.

Kluczowe dla nas są  zapewnienie warunków do ciągłego rozwoju i doskonalenia, otwartość na nowe rozwiązania i pozytywne zmiany a co za tym idzie możliwość budowania ścieżek kariery wewnątrz organizacji. Wszystko to gwarantujemy również nowym pracownikom naszej firmy. Dzielimy się wiedzą ekspercką, stwarzając jednocześnie pole do realizacji indywidulanych rozwiązań i nowatorskich pomysłów.

Jeśli zatem masz pasję do tworzenia nowych rozwiązań, ducha przedsiębiorczości, poszukujesz interesujących  wyzwań, interesuje Cię logistyka a jednocześnie cenisz sobie pracę w zespole, dołącz do nas aby realizować wraz z nami interesującą i ambitną strategię rozwoju FM Logistic w Polsce i na świecie.

na www


Blanka Borkowska

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich na Europę Centralną