Fm logistic

La logique des transports urbain

Wartości

FM Logistic: firma z wartościami opartymi na szacunku 

Nadanie sensu temu, co robimy, wykonanie tego, co mówimy, tworzenie pozytywnej atmosfery pracy: ważne postawy, które rozwijają poczucie przynależności do firmy.

Przekazywania silnych wartości humanistycznych i związanych z przedsiębiorczością

FM Logistic odziedziczyło po poprzednich pokoleniach kulturę wartości i wysokie standardy „kompetencji miękkich” i kontynuuje je w swojej działalności. Poprzez motywację mężczyzn i kobiet, wartości te ożywają i przyczyniają się do wyników spółki, tworząc pozytywną atmosferę pracy oraz rozwijają poczucie dumy i przynależności do grupy. Pielęgnowanie wartości oznacza także wymaganie wysokich standardów.

 

Kultura firmy oparta na 3 wartościach pracy i wspólnego sukcesu

ZAUFANIE

Każdy pracownik jest ważny i zasługuje na szacunek, uwagę i życzliwość. Obdarzeni zaufaniem ludzie mogą dać z siebie to co najlepsze, znaleźć nową energię do działania, pracować wspólnie i samodzielnie. Zaufanie jest podstawą trwałych relacji wewnątrz firmy, a także z klientami i partnerami. Jest to podstawowa zasada, która jest rozwijana w miarę upływu czasu.

EFEKTYWNOŚĆ

Długoterminową ambicją firmy jest utrzymanie satysfakcji klientów oraz wysokiego poziomu wyników. Wynik ten został osiągnięty poprzez dążenie do jak najwyższej jakości, bezpieczeństwa i ciągłego doskonalenia. Nasi pracownicy są kluczem do realizacji celów poprzez ich zalety, zbiorowe zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności.

OTWARTOŚĆ

W ciągle zmieniającym się świecie, firma musi stale rozwijać się i unowocześniać w celu zapewnienia swoim klientom najlepszych usług. Otwartość pozwala na kwestionowanie istniejących procedur, słuchając wszystkich zaangażowanych stron. Ta wartość tworzy relacje typu win-win w duchu partnerstwa, pozwalając pracownikom wykazywać inicjatywę i kreatywność.

Fundacja FM

W 50-tą rocznicę powstania Grupa FM podjęła decyzję o zwiększeniu swojego zaangażowania społecznego i utworzyła fundację korporacyjną „FM Foundation”

Celem FM Foundation jest wspieranie, towarzyszenie i  współtworzenie innowacyjnych społecznie projektów, inicjowanych i/lub prowadzonych przez pracowników FM z obszaru działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i działań na rzecz dzieci i młodzieży.

 W pierwszej kolejności fundacja będzie wspierać projekty użyteczności publicznej w sąsiedztwie obecnych lub przyszłych jednostek (lokalizacji) firmy.

FM Foundation będzie zachęcała do wolontariatu eksperckiego swoich pracowników w celu zwiększenia oddziaływania społecznego i socjalnego wspieranych projektów.