Fm logistic

La logique des transports urbain

FM Foundation – korporacyjna fundacja Grupy FM Logistic – świętuje swoje pierwsze urodziny

Brésil

W pierwszym roku swojej działalności, tylko w Polsce, Fundacja pomogła 82 młodym ludziom z instytucji pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i domy dziecka). Podczas specjalnych staży i warsztatów opiekowało się nimi trzydziestu mentorów – pracowników firmy, na zasadzie wolontariatu kompetencji. Teraz FM Foundation stawia przed sobą kolejne cele.

Staże dla młodzieży obywały się w oddziałach FM Logistic w ośmiu ośrodkach i były przeprowadzane w trakcie wakacji oraz ferii zimowych. –  „Pokazaliśmy naszym podopiecznym nie tylko to, jak pracuje się w dużej firmie logistycznej, ale także stworzyliśmy dla nich przyjazne środowisko – mentorzy, ochotnicy którzy zgłosili się spośród pracowników FM Logistic zadbali, by powierzona im młodzież poznała koleżeńską atmosferę współpracy, akceptacji, wsparcia” – mówi Artur Ciuchta, Delegat krajowy FM Foundation w Polsce – „W działaniach przeciwko wykluczeniu społecznemu zależy nam również na tym, by angażować pracowników FM Logistic” – dodaje.

FM Foundation do realizacji swoich celów wybrała w Polsce partnera programu staży dla młodzieży: Fundację Samodzielni Robinsonowie – to jej podopieczni poznawali tajniki logistyki w oddziałach firmy. Teraz FM Foundation zamierza rozwijać się i rozszerzać swoją działalność. – „Podczas rocznicowej konwencji spotkaliśmy się z przedstawicielami firm, naszych Klientów oraz dostawców i zaprosiliśmy ich do współpracy w ramach naszego programu. Widzimy, że ta propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem. To dobry prognostyk” – relacjonuje Artur Ciuchta.

W urodzinowym spotkaniu FM Foundation w Polsce uczestniczyli przedstawiciele: klientów i partnerów biznesowych FM Logistic, partnerskich szkół wyższych (SGGW oraz ASzW), samorządu mszczonowskiego oraz kierownictwo fundacji “Samodzielni Robinsonowie”. Nie zabrakło również przedstawicieli FM Logistic i NG Concept (firmy z Grupy FM Logistic, zajmującej się projektowaniem nowoczesnych platform logistycznych), a przede wszystkim pracowników zaangażowanych w działalność FM Foundation w Polsce (ambasadorzy Fundacji, wolontariusze i mentorzy stażystów). Do Mszczonowa specjalnie na tę okazję przyjechali także Marie-Laure Faure i Sabrina Konrath z władz FM Foundation.

Podczas Konwencji zaprezentowano także wyniki projektów realizowanych przez Fundację w innych krajach Grupy FM (oprócz Polski, FM Foundation wspiera projekty społeczne we Francji, Brazylii i Indiach). Jean-Christophe Machet, prezes FM Foundation, od zawsze podkreślał, że "człowiek jest w centrum firmy" i że pracownicy w pełni się z tym identyfikują. Fundacja jest napędzana przez ich pomysły i inicjatywy. Bazuje na zaangażowaniu i umiejętnościach każdego z nich. Fundacja zachęca do wolontariatu kompetencji swoich pracowników. Na poziomie Grupy FM, już 58 mentorów spośród pracowników zaangażowało się w projekt dzieląc się swoją wiedzą z 138 beneficjentami (wszyscy w wieku od 17 do 25 lat oraz w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym). Działania wspierane przez Fundację wykorzystują szeroko rozumiane kompetencje firmy dla projektów solidarności społecznej. Fundacja powstała rok temu, z okazji jubileuszu 50-lecia grupy. Zrodzona z chęci wzmocnienia społecznej roli grupy FM Logistic i w zgodzie z wartościami firmy: Zaufaniem, Efektywnością i Otwartością.

Projekty realizowane przez FM Foundation w poszczególnych krajach zostały opracowane we współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami lub innymi fundacjami, ze środowisk skąd pochodzą angażujący się pracownicy.

Fundacja przekazała m.in. pomoc finansową w wysokości 100.000 EUR na wsparcie działań solidarnościowych. Wsparcie finansowe to nie jedyna droga pomocy. Pierwsze programy fundacji dotykały głównie obszaru edukacji młodzieży. Te, obiecujące na przyszłość, projekty dotyczyły utworzenia pierwszego kwalifikowanego szkolenia logistycznego (we Francji), utworzenia zawodowej szkoły logistycznej akredytowanej przez jeden z federalnych uniwersytetów w Brazylii, utworzenia mechanizmów zachęcających młodzież do otwarcia się na świat biznesu (we Francji i w Polsce) oraz utworzenia szkoleń zawodowych z umiejętności ogólnych (w Indiach).

FM Foundation chce kontynuować swój rozwój. Ambicją fundacji jest rozszerzenie działalności na wszystkie kraje, w których działają oddziały grupy FM Logistic.