Fm logistic

La logique des transports urbain

Zarząd

Optymalizacja rozwoju Grupy FM Logistic

FM Logistic posiada strukturę zarządzania ułożoną pod względem rozmiaru oraz czynności biznesowych. Jest ona oparta o Komitet Wykonawczy oraz Zarząd. Ich działania są wyraźnie odmienne, łączy je jednak wspólny cel, jakim jest optymalizacja operacyjna oraz zrównoważony rozwój. 

Skład Zarządu

Obecny zarząd to spełnienie międzynarodowych wymagań: niezależność Komitetu Wykonawczego oraz Zarządu, obecność wykwalifikowanych niezależnych managerów stanowiących większość Rady Nadzorczej oraz tworzenie komitetów.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza (Conseil d'Adminstration) ustala finansową i prawną strukturę firmy, ratyfikuje strategię (nowe kraje, nowe sektory rynku itp.) zaproponowane przez Komitet Wykonawczy.

Od lewej do prawej:

 • Claude Faure - Współzałożyciel FM Logistic & Prezydent Honorowy
 • Régis Bello - Niezależny Manager
 • Monique Zomeno - Niezależny Manager
 • Jean-Claude Michel - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Gilles Faure - Manager Rodziny Założycielskiej
 • Marie-Laure Faure - Manager Rodziny Założycielskiej
 • Vincent Mercier - Niezależny Manager

Komitet Wykonawczy

Komitet Wykonawczy kontroluje działania, rozwój komercyjny, wybory kierownictwa oraz zasoby ludzkie firmy.

Od lewej do prawej:

 • Daniel Ciz - Dyrektor ds. Finansów
 • Hervé Dujardin - Dyrektor ds. Handlowych
 • Cécile Cloarec - Dyrektor ds Zasobów Ludzkich i Komunikacji
 • Pablo Gomez - Dyrektor ds. Innowacji i Dyrektor Generalny FM Logistic Iberia
 • Yannick Buisson - Dyrektor Generalny FM Logistic Francja
 • Stéphane Descarpentries - Dyrektor ds. Projektów Strategicznych & Dyrektor Generalny FM Logistic Chiny & Indie
 • Jean-Christophe Machet - Przewodniczący Komietu Wykonawczego
 • Michèle Cohonner - Dyrektor Generalny FM Logistic Brazylia
 • Christophe Menivard - Dyrektor Generalny FM Logistic Rosja & Europa Centralna
 • Olivier Faure - Dyrektor ds. Wsparcia Operacyjnego 
 • Hervé Hochstrasser - Dyrektor ds. Prawnych

Świadectwo Jean-Claude MICHEL

 • Nowy kierunek, jaki chce podjąć Grupa FM Logistic w zakresie obrotów oraz obecności międzynarodowej, wymaga usprawnienia zarządzania. Doświadczeni managerowie zewnętrzni dołączyli do grupy, istnieje także wyraźna linia rozdziału kompetencji pomiędzy Komitetem Wykonawczym i Zarządem.

  Posiadamy strukturę, taką jak największe grupy międzynarodowe bez utraty elastyczności operacyjnej, która nas wyróżnia na tle konkurencji. Takie nowoczesne zarządzanie stało się istotne w czasie naszych dwóch ostatnich okresów wzrostowych. Wszystkie organy zarządzające perfekcyjnie odegrały swoją rolę. Gdy każdy wie czego się od niego wymaga, wówczas podejmowane są zdecydowane i pewne decyzje.

  Jean-Claude MICHEL – Przewodniczący Zarządu FM Logistic

Świadectwo Jean-Christophe MACHET

 • "Jestem dumny z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego. Moja znajomość firmy oraz to, czym zajmujemy się przez ponad 20 ostatnich lat, stopniowo opanowałem do perfekcji. Pozwala mi to na udaną realizację obowiązków i powinno być zwieńczone sukcesem.

  Wymagania, przedsiębiorczość oraz chęć działania są narzędziami zarządczymi wymaganymi do wdrożenia planów firmy oraz do zapewnienia zadowolenia naszych Klientów i Pracowników.

  Członkowie Komitetu Wykonawczego, któremu przewodniczę, robią wszystko aby wprowadzić odpowiednie pomysły w życie zgodnie z naszą kulturą korporacyjną."

  Jean-Christophe MACHET - Dyrektor Generalny FM Logistic