Fm logistic

La logique des transports urbain

Zarząd FM Logistic na Europę Centralną

Skład Zarządu

Daniel Franke – Dyrektor Zarządzający CE

Tomasz Oczkowski – Dyrektor Handlowy CE

Guilhem Vicaire – Dyrektor Operacyjny CE

Adam Bzdel – Dyrektor Finansowy CE

Magdalena Lubańska – Dyrektor Transportu Krajowego CE

Blanka Borkowska - Dyrektor Zasobów Ludzkich CE

Sebastien Nival - Dyrektor ds. Wsparcia Operacyjnego CE

Na zdjęciu od lewej: Adam Bzdel, Blanka Borkowska, Tomasz Oczkowski, Daniel Franke, Magdalena Lubańska, Guilhem Vicaire, Sebastien Nival

Daniel Franke

  • Dyrektor Zarządzający na Europę Centralną