Fm logistic

La logique des transports urbain

Wartości

FM Logistic: firma oparta na wartościach wynikających z poszanowania relacji międzyludzkich

Nadajemy znaczenie temu, co robimy, dotrzymujemy słowa, tworzymy pozytywną atmosferę w miejscu pracy oraz wykorzystujemy wiele innych aspektów rozwijających poczucie dumy i przynależności do grona pracowników firmy. Pielęgnowanie tych wartości oznacza również utrzymywanie wysokich standardów panujących w firmie.

Przedstawienie  wartości ludzkich  i aspektów przedsiębiorczości 

Od poprzednich pokoleń pracowników, FM Logistic odziedziczyła kulturę pracy, wartości oraz wymagania odnoszące się do pożądanych umiejętności związanych z wykonywaniem codziennych czynności w firmie. Promowanie tych wartości przekłada się na bardzo dobrą wydajność firmy. Dzięki motywacji, rozwijaniu poczucia lojalności i przynależności do grupy oraz przyjaznej atmosferze wzrasta efektywność pracy. Utrzymywanie tych wartości pozwala nam na stawianie wymagań.

Współdziałanie managerów i pracowników firmy wypływa z szacunku dla relacji jaką tworzy zespół.

Dzielenie wartości i łączenie kompetencji

Współdzielenie tych samych wartościi

Nasza kultura korporacyjna jest oparta o stabilne, spójne wartości:

 • Duch zespołu: praca w interesie zespołu, w duchu wzajemnej pomocy, solidarności i zrozumienia
 • Doskonałość: czynione są starania, aby wykonać odpowiednią rzecz za pierwszym razem oraz z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa, codzienne poszukiwanie sposobów udoskonalenia
 • Zadowolenie Klienta: rozwój innowacyjnych, wydajnych i trwałych rozwiązań dla naszych Klientów
 • Odpowiedzialność: utrzymywanie naszego zaangażowania w podejmowaniu decyzji "tu i teraz" tak aby zabezpieczyć przyszłość
 • Dynamizm: posiadanie odpowiedniej energii do podjęcia działania oraz chęć osiągnięcia sukcesu

Łączenie kompetencji

Nasze zachowania zarządcze wpływają na trwałość naszych wartości oraz wydajność przedsiębiorstwa:

 • Rozpatrywanie
 • Informowanie
 • Upoważnianie
 • Szkolenie
 • Monitorowanie
 • Motywowanie

Świadectwo

 • Wiedza specjalistyczna jako część firmy

  Umiejętność ta czerpana jest z historii firmy która chciała utrzymać niezależność oraz rozwinąć jakość usług, by zapewnić zrównoważony rozwój dzięki zmotywowanym i zaangażowanym ludziom.

  Nadajemy znaczenie temu, co robimy, dotrzymujemy słowa, tworzymy pozytywną atmosferę w miejscu pracy oraz wykorzystujemy wiele innych aspektów rozwijających poczucie dumy i przynależności do grona pracowników firmy.

  Pielęgnowanie tych wartości oznacza również utrzymywanie wysokich standardów panujących w firmie.

  Postawa oraz zachowanie managerów i pracowników są kształtowane przez wartości wynikające z poszanowania związków międzyludzkich. Duch wartości FM Logistic jest obecny w każdym naszym zakładzie, a nasz statut etyczny przedstawia charakter naszej firmy.

  Z tych wszystkich powodów jesteśmy ściśle przywiązani do tej umiejętności.

  Naszym wyzwaniem jest kontynuowanie utrzymywania naszych Wartości, Kultury oraz etyki poprzez międzynarodowy rozwój.

  Marie Laure Faure - Dyrektor Grupy do spraw Kultury, Wartości i Etyki