Fm logistic

La logique des transports urbain

Zarząd FM Logistic na Europę Centralną

Skład Zarządu

Na zdjęciu od lewej:

Adam Bzdel – Dyrektor Finansowy CE

Blanka Borkowska - Dyrektor Zasobów Ludzkich CE

Tomasz Oczkowski – Dyrektor Handlowy CE

Daniel Franke - Dyrektor Zarządzający CE

Magdalena Lubańska – Dyrektor Transportu Krajowego CE

Guilhem Vicaire – Dyrektor Operacyjny CE

Sebastien Nival - Dyrektor ds. Wsparcia Operacyjnego CE